Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2013/14

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superiorîn anul de studii 2013/14

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2013/141.

Reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 32 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 13 – nestatale (cu 2 unităţi mai puţin comparativ cu anul de studii precedent). Două din cele 19 instituţii de stat au doar Ciclul II – studii superioare de masterat.

La începutul anului de studii 2013/14, numărul de studenţi a constituit 97,3 mii persoane (exclusiv cei străini), din care 78,9 mii (81,1%) îşi fac studiile în instituţiile de stat.  Tendinţa de diminuare a numărului de studenţi în învăţămîntul superior a continuat, în acest nivel fiind înscrişi cu 5,2 mii de studenţi mai puţin în comparaţie cu anul de studii 2012/13. Reducerea numărului de studenţi a fost determinată de scăderea contingentului de studenţi la zi, atît în instituţiile de stat (cu 4,3 mii persoane), cît şi în cele nestatale (cu 1,6 mii persoane). Totodată, în instituţiile de stat mai semnificativ a scăzut numărul de studenţi în bază de contract (cu 4,0 mii persoane).

În medie la 10 mii locuitori revin 273 studenţi din instituţiile de învăţămînt superior, comparativ cu 288 studenţi în anul de studii precedent.

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, în anii de studii 2012/13–2013/14, persoane

2012/13

2013/14

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

102458

57371

74118

97285

55067

69187

 la zi 

70253

39851

43794

64352

36852

38223

frecvenţă redusă

32205

17520

30324

32933

18215

30964

Instituţii de stat 

83008

47639

54668

78919

45586

50821

 la zi 

57982

33511

31523

53656

31084

27527

frecvenţă redusă

25026

14128

23145

25263

14502

23294

Instituţii nestatale

19450

9732

19450

18366

9481

18366

 la zi 

12271

6340

12271

10696

5768

10696

frecvenţă redusă

7179

3392

7179

7670

3713

7670

Studenţii cu frecvenţă redusă deţin o pondere de 33,9% sau cu 2,5 puncte procentuale mai mult comparativ cu anul de studii 2012/13. Pe sexe, se menţine o preponderenţă a femeilor - 56,6% din total studenţi. 

Ponderea studenţilor care urmează studiile în bază de contract în instituţiile de stat este de 64,4% faţă de 65,9% în anul de studii 2012/13. Pe forme de învăţămînt situaţia se prezintă astfel: la frecvenţă redusă majoritatea studenţilor sunt înscrişi în bază de contract (92,2% faţă de 92,5% în anul de studii 2012/13), iar în cazul învăţămîntului de zi, respectiv, 51,3% faţă de 54,4%.

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe programe relevă că, 79,7% din total studenţi sînt înscrişi la studii superioare de licenţă, comparativ cu 80,3% în anul de studii 2012/13, iar 15,2% – la studii de masterat (comparativ cu 14,7%).

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior după programe şi forme de proprietate, în anii de studii 2012/132013/14, persoane

2012/13

2013/14

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

102458

19450

83008

28340

97285

18366

78919

28098

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

82235

17131

65104

18400

77502

16169

61333

17613

Studii superioare de masterat (Ciclul II)

15066

2263

12803

6485

14802

2153

12649

7285

Studii superioare integrate

973

56

917

370

843

44

799

321

Studii superioare medicale şi farmaceutice

4184

4184

3085

4138

4138

2879

Înmatricularea. În anul de studii 2013/14, în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 19,2 mii persoane la Ciclul I2 (cu 1,2 mii persoane mai puţin faţă de anul de studii precedent) şi 7,2 mii persoane la Ciclul II (cu 0,4 mii mai puţin).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 81,9% au fost înmatriculaţi în baza studiilor liceale (cu 2,7 puncte procentuale mai puţin faţă de anul de studii precedent), 11,8% – în baza studiilor medii de specialitate (+ 0,9 p.p.), 4,1% – în baza studiilor secundar profesionale (+ 2,2 p.p.), 1,3% – în baza studiilor medii de cultură generală (- 0,3 p.p.) şi 0,9% – în baza studiilor superioare.

Comparativ cu anul de studii 2012/13, la Ciclul I se atestă creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi la aşa domenii precum ştiinţele sociale, economie, drept cu 4,5%, servicii cu 1,3% şi sănătate - cu 0,5%, în timp ce în alte domenii numărul de studenţi înmatriculaţi s-a redus: educaţie cu 13%, inginerie, tehnologii, arhitectură, construcţii – cu 12,9%.

Dacă ne referim la Ciclul II, atunci remarcăm evoluţii pozitive la numărul de studenţi înmatriculaţi la următoarele domenii fundamentale: agricultură (+ 25,0%), servicii  (+ 15,1%) şi educaţie (+ 9,6%). Totodată, cel mai solicitat domeniu la Ciclul II rămîne a fi domeniul fundamental ştiinţe sociale, economie, drept (54,7% din total înmatriculaţi), deşi numărul de studenţi înmatriculaţi în acest domeniu s-a redus cu 12,1% faţă de anul de studii 2012/13. 

Figura 2. Structura studenţilor înmatriculaţi conform domeniilor fundamentale, în anii de studii 2012/13-2013/14

În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculate 16,2 mii persoane la Ciclul I, inclusiv 9,6 mii în bază de contract (cu 1,8% mai puţin faţă de anul de studii 2012/13) şi  6,5 mii persoane la buget (cu 2,2% mai puţin). Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II este de 6,2 mii persoane, fiind în scădere cu 5,2% faţă de anul de studii 2012/13. Deşi, la general numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II este în descreştere, numărul celor înmatriculaţi cu finanţare bugetară a crescut cu 4,8% comparativ cu anul de studii precedent şi constituie 3,7 mii persoane.   

Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal constituie 4,0 mii persoane sau cu 1,0 mii persoane mai puţin faţă de anul de studii 2012/13. Trei pătrimi din aceşteaurmează studiile la Ciclul I.

Absolvenţi. În anul 2013, Ciclul I  au absolvit 17,7 mii persoane, înregistrînd o scădere cu 11,9% comparativ cu anul 2012. În cazul Ciclului II numărul absolvenţilor este în creştere cu 7,4% şi constituie 6,3 mii persoane. Totodată, constatăm o majorare cu 10 la sută si în cazul studiilor superioare medicale/farmaceutice.

Dacă ne referim la distribuţia numărului de absolvenţi pe domenii generale de studiu, remarcăm o pondere superioară a absolvenţilor din domeniul ştiinţelor economice şi a educaţiei comparativ cu ponderea absolvenţilor din domeniul drept şi activităţi inginereşti (respectiv, 28,8% şi 15,4% din total licenţiaţi, faţă de 11,6% şi 10,9%).

Personal didactic. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea didactică 5,7 mii persoane (personal de bază) sau cu 4,4% mai puţin comparativ cu anul de studii 2012/13. Personalul didactic cu grad ştiinţific a constituit 2,8 mii persoane, inclusiv 2,4 mii doctori în ştiinţe şi 0,4 mii doctori habilitaţi.

Informativ: La începutul anului de studii 2013/14, numărul studenţilor străini a constituit 2,1 mii persoane sau cu 5,4% mai mult faţă de anul de studii precedent. Cei mai mulţi studenţi sunt din Israel – 72,5%, Ucraina – 7,7%, România – 5,1%, Rusia – 3,8% şi Turcia – 3,3%.

Note:

1 Conform situaţiei la 1 octombrie 2013;
2 Inclusiv studii medicale şi farmaceutice.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER