Activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2015/16

Activitatea instituţiilor de învăţămînt superiorîn anul de studii 2015/16

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior în anul de studii 2015/161.

Reţeaua instituţiilor de învăţămînt superior este formată din 31 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 12 – nestatale. Majoritatea instituţiilor de învăţămînt superior îşi au sediul în mun. Chişinău – 26 unităţi, 2 unităţi – în Bălţi şi cîte 1 unitate – în Cahul, Taraclia şi Comrat.

Numărul de studenţi din învăţămîntul superior s-a redus cu circa 8 mii persoane faţă de anul de studii precedent. Astfel, la începutul anului de studii 2015/16, numărul de studenţi a constituit 81,7 mii persoane (exclusiv cei străini), din care 82 la sută îşi fac studiile în instituţiile de stat. Reducerea numărului de studenţi a fost înregistrată atît în instituţiile de stat (cu 5,5 mii persoane faţă de anul de studii 2014/15), cît şi în cele nestatale (cu 2,3 mii persoane). Repartizarea pe sexe relevă o preponderenţă a femeilor – 57,8% din total studenţi.

Circa două treimi din studenţi învaţă cu frecvenţă la zi, ceilalţi –  cu frecvenţă redusă. Comparativ cu anul de studii 2014/15 ponderea studenţilor cu frecvenţă redusă s-a redus cu 0,9 puncte procentuale.

Dacă ne referim la instituţiile de stat, numărul studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract s-a diminuat faţă de anul de studii 2014/15 cu 4,7 mii persoane, în proporţii egale în învăţămîntul cu frecvenţă de zi şi cel cu frecvenţă redusă. Ponderea studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în aceste instituţii este de 60,2% (comparativ cu 62,1% în anul de studii 2014/15). În acelaşi timp, numărul de studenţi bugetari a înregistrat valoarea de 26,7 mii sau cu 0,8 mii mai puţin comparativ cu anul de studii 2014/15.  

Tabelul 1. Studenţi în învăţămîntul superior pe forme de învăţămînt şi forme de proprietate, în anii de studii 2014/15 – 2015/16, persoane

 

2014/15

2015/16

Total studenţi

din care:

Total studenţi

din care:

femei

în bază de contract

femei

în bază de contract

Total 

89 529

51 496

62 059

81 669

47 217

55 000

 cu frecvenţă   

57 940

33 993

32 426

53 536

31 529

28 835

 cu frecvenţă redusă

31 589

17 503

29 633

28 133

15 688

26 165

Instituţii de stat 

72 474

42 345

45 004

66 938

38 996

40 269

 cu frecvenţă  

48 417

28 515

22 903

45 233

26 606

20 532

 cu frecvenţă redusă

24 057

13 830

22 101

21 705

12 390

19 737

Instituţii nestatale

17 055

9 151

17 055

14 731

8 221

14 731

 cu frecvenţă  

9 523

5 478

9 523

8 303

4 923

8 303

 cu frecvenţă redusă

7 532

3 673

7 532

6 428

3 298

6 428

În medie la 10 mii locuitori revin 230 studenţi din instituţiile de învăţămînt superior, comparativ cu 252 în anul de studii 2014/15.

Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior pe programe relevă un declin major înregistrat la nivelul studiilor superioare de licenţă (cu 7,8 mii persoane), iar în cazul studenţilor în bază de contract în instituţiile de stat – cu 4,7 mii persoane. Numărul studenţilor la studii de master practic a rămas la nivelul anului de studii precedent.

Tabelul 2. Studenţi în învăţămîntul superior pe programe, în anii de studii 2014/15 2015/16, persoane

 

2014/15

2015/16

Total studenţi

din care în instituţii:

Total studenţi

din care în instituţii:

nestatale

de stat

nestatale

de stat

total

buget

total

buget

Total

89 529

17 055

72 474

27 470

81 669

14 731

66 938

26 669

Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

70 616

14 926

55 690

17 182

62 809

12 506

50 303

16 459

Studii superioare de master (Ciclul II)

14 195

2 095

12 100

7 304

14 272

2 205

12 067

7 238

Studii superioare integrate

778

34

744

294

734

20

714

333

Studii superioare medicale şi farmaceutice

3 940

3 940

2 690

3 854

3 854

2 639

Înmatricularea. După o perioadă de scădere a numărului de persoane înmatriculate la Ciclul I, în anul de studii 2015/16, se atestă o creştere cu 0,6 mii, valoarea indicatorului fiind de 17,7 mii. În acelaşi timp, la Ciclul II în instituţiile de învăţămînt superior au fost înmatriculate 6,9 mii persoane sau cu 0,3 mii mai puţin faţă de anul de studii 2014/15 (vezi anexa Tabelul. 2).

Din numărul total al persoanelor înmatriculate la Ciclul I, 79,2% au fost înmatriculate în baza studiilor liceale, 18,7% – în baza studiilor medii de specialitate, 0,8% – în baza studiilor medii de cultură generală şi 1,3% – în baza studiilor superioare.

Creşterea numărului de persoane înmatriculate la Ciclul I este resimţită doar în cazul domeniului ştiinţe sociale, economie şi drept (cu 22,8% faţă de anul de studii 2014/15) şi la Ciclul II – în domeniul servicii (cu 20,9%).

Figura 1. Studenţi înmatriculaţi conform domeniilor fundamentale, în anii de studii 2014/15-2015/16

În instituţiile de învăţămînt de stat au fost înmatriculate 15,1 mii persoane la Ciclul I, inclusiv 9,4 mii în bază de contract (cu 13,3% mai mult faţă de anul de studii 2014/15) şi 5,7 mii la buget (cu  5,2% mai puţin). Numărul persoanelor înmatriculate la Ciclul II a constituit 5,8 mii persoane, în scădere cu 5,7% faţă de anul de studii 2014/15 (vezi anexa Tabelul. 2). Din total studenţi înmatriculaţi la Ciclul II 62,1% reprezintă persoanele cu finanţare bugetară, iar comparativ cu anul de studii 2014/15 s-a înregistrat o reducere a studenţilor cu finanţare bugetară de 3,8%.   

Numărul de studenţi înmatriculaţi în sectorul nestatal afost de 2,6 mii persoane la Ciclul I (cu 7,5% mai puţin faţă de anul de studii 2014/15) şi 1,1 mii persoane la Ciclul II.

Absolvenţi. Înanul 2015, 17,1 mii persoane au absolvit Ciclul I, din care 10,3 mii (60,2%) sînt de sex feminin. În cazul Ciclului II, numărul absolvenţilor a fost de 5,9 mii persoane (63,9% femei), prezentînd o diminuare cu 7,7% faţă de anul 2014. Studiile superioare medicale şi farmaceutice au fost absolvite de 0,6 mii persoane sau cu 20 la sută mai puţin decît în 2014.

Dacă ne referim la distribuţia numărului de absolvenţi pe domenii generale de studiu, se atestă o pondere superioară a absolvenţilor din aşa domenii precum: ştiinţe economice (28,1% din total licenţiaţi), educaţie (17,4%), drept (14,9%) şi activităţi inginereşti (8,2%). În cazul absolvenţilor Ciclului II, 23,2% au absolvit ştiinţele economice, 19,4% – dreptul şi 16,9% – domeniul educaţie.  

Personal de conducere, ştiinţifico-didactic şi didactic. În instituţiile de învăţămînt superior şi-au desfăşurat activitatea 5,3 mii persoane (personal de bază) sau cu 1,2% mai puţin comparativ cu anul de studii 2014/15. Din total personal, 2,7 mii persoane deţin grad ştiinţific, inclusiv 2,3 mii – doctor în ştiinţe şi 0,4 mii – doctor habilitat. Ponderea femeilor din numărul total de personal este de 52,9%, fiind mai superioară în cazul funcţiei de lector universitar (63,7%).

Informativ: La începutul anului de studii 2015/16, numărul studenţilor străini a constituit 3,5 mii persoane sau cu 41,2% mai mult faţă de anul de studii precedent. Cei mai mulţi studenţi sunt din Israel – 58,6% (-11,4 puncte procentuale faţă de anul de studii 2014/15), România – 22,7% (+16,3 p. p.),  Turcia – 4,1% (-1,1 p. p.), Ucraina – 4,0% (-2,5 p. p.) şi Rusia – 1,9% (-1,0 p. p.).

Notă:

1 Conform situaţiei la 1 octombrie 2015.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER