Activitatea întreprinderilor mici şi mijlociiîn Republica Moldova în anul 2017

Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii
în Republica Moldova în anul 2017
1

Biroul Național de Statistică informează că în anul 2017 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 53,6 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaților care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 323,3 mii persoane, deținând 61,2% din numărul total de salariați ai întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 137 506,1 mil. lei sau 41,5% din venituri din vînzări în total pe economie.

Figura 1. Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2017 pe principalii indicatori

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică creșterea veniturilor din vînzări în medie pe o întreprindere în anul 2017, care au constituit 2 566,7 mii lei sau cu 146,3 mii lei mai mult faţă de anul 2016. Veniturile din vînzări ale ÎMM în medie pe un salariat la fel au crescut comparativ cu anul precedent cu 26,8 mii lei și au constituit 425,4 mii lei în mediu pe un salariat. Numărul de salariaţi în medie pe o întreprindere în anul 2017 a constituit 6 persoane.

Tabelul 1. Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2016-2017

 

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de salariaţi, mii persoane

Venituri din vînzări, mil. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

 2016

52,3

51,6

98,7

512,5

313,5

61,2

300 733,4

124 954,4

41,5

 2017

54,3

53,6

98,6

528,6

323,3

61,2

330 963,9

137 506,1

41,5

În anul 2017 partea preponderentă a ÎMM şi-au desfăşurat activitatea în domeniul comerţului, constituind 20,6 mii întreprinderi, sau 38,4% din totalul întreprinderilor mici şi mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,5 mii de ÎMM sau 8,4% din totalul ÎMM.

Tabelul 2. Evoluţia în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate

Activități economice

2016

2017

2017 în % faţă de 2016

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

IMM (mii unităţi)

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi, %

total ÎMM,  %

Total

51,6

98,7

100,0

53,6

98,6

100,0

103,8

Agricultura, silvicultura și pescuit

3,4

99,0

6,6

3,8

99,0

7,1

111,9

Industria prelucrătoare

4,4

96,4

8,5

4,5

96,2

8,4

103,1

 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

0,1

79,2

0,2

0,1

78,8

0,1

92,9

 

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

0,4

99,0

0,7

0,4

99,0

0,8

107,7

Construcţii

3,0

98,4

5,8

3,1

98,5

5,7

102,2

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

20,3

98,8

39,3

20,6

98,7

38,4

101,5

Transport și depozitare

2,7

99,0

5,2

2,8

99,0

5,2

102,4

 

Activități de cazare și alimentație publică

1,8

99,8

3,5

1,9

99,8

3,6

105,5

Informații și comunicații

2,0

99,1

3,9

2,2

99,1

4,1

108,4

Tranzacţii imobiliare

3,3

99,7

6,5

3,4

99,6

6,3

101,9

 

Activități profesionale, științifice și tehnice

4,4

99,9

8,6

4,7

99,9

8,8

106,3

Alte activităţi

5,8

98,1

11,2

6,1

98,1

11,4

105,6

Tabelul 3. Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate

Activități economice

2016

2017

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM,%

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

Total

300 733,4

124 954,4

41,5

100,0

330 963,9

137 506,1

41,5

100,0

Agricultura, silvicultura și pescuit

14 421,4

10 366,8

71,9

8,3

15 983,8

12 194,5

76,3

8,9

Industria prelucrătoare

45 944,3

13 787,6

30,0

11,0

50 024,4

14 820,9

29,6

10,8

 

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

22 586,1

195,9

0,9

0,2

21 515,2

292,2

1,4

0,2

 

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

2 092,5

622,1

29,7

0,5

2 815,2

737,3

26,2

0,5

Construcţii

15 158,9

8 675,1

57,2

6,9

17 129,1

9 573,8

55,9

7,0

 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

137 914,6

60 750,7

44,0

48,6

154 592,3

67 235,6

43,5

48,9

Transport și depozitare

17 278,4

9 338,0

54,0

7,5

19 400,7

10 072,2

51,9

7,3

 

Activități de cazare și alimentație publică

2 817,0

2 130,4

75,6

1,7

3 141,9

2 389,1

76,0

1,7

Informații și comunicații

11 959,7

3 469,7

29,0

2,8

12 012,6

3 516,3

29,3

2,6

Tranzacţii imobiliare

4 149,9

3 474,9

83,7

2,8

4 648,7

3 354,9

72,2

2,4

 

Activități profesionale, științifice și tehnice

3 999,3

3 749,6

93,8

3,0

4 130,7

4 041,9

97,9

2,9

Alte activităţi

22 411,2

8 393,6

37,5

6,7

25 569,4

9 277,4

36,3

6,7

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obținut de întreprinderile mici şi mijlocii în anul 2017 a constituit 10 568,9 mil, lei, sau cu 4 690,3 mil. lei mai mult faţă de anul 2016.

Tabelul 4. Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obţinute de către întreprinderile mici şi mijlocii

Activități economice

Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei

anul 2016

anul 2017

ÎMM - total

inclusiv:

ÎMM - total

inclusiv:

mijlocii2

mici2

micro

mijlocii2

mici2

micro

Total

5 878,5

2 101,3

2 229,8

1 547,4

10 568,9

3 322,9

3 811,5

3 434,4

Agricultura, silvicultura și pescuit

1 017,0

302,4

478,9

235,7

1 926,2

541,0

866,8

518,4

Industria prelucrătoare

658,3

486,4

193,0

-21,1

772,8

442,2

255,3

75,4

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

-0,4

3,4

-1,3

-2,5

-7,2

10,6

-21,2

3,4

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

-56,9

-21,2

-11,4

-24,2

5,3

8,0

16,0

-18,8

Construcţii

542,3

237,4

239,3

65,6

985,5

256,7

355,6

373,2

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

1 589,7

789,4

548,7

251,5

3 252,3

1 138,9

1 367,4

746,1

Transport și depozitare

341,9

42,6

250,4

49,0

447,0

175,0

90,6

181,4

 

Activități de cazare și alimentație publică

-43,6

30,4

-6,8

-67,2

3,3

39,4

50,1

-86,2

Informații și comunicații

180,8

79,7

-39,8

140,9

386,5

126,7

110,0

149,8

Tranzacţii imobiliare

674,0

107,8

188,0

378,2

962,2

361,3

257,1

343,7

 

Activități profesionale, științifice și tehnice

670,9

8,8

233,7

428,3

797,3

54,1

183,6

559,5

Alte activităţi

304,7

34,3

157,1

113,3

1 037,8

169,0

280,3

588,5


Anexă

Note:

1 Informația în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția organizațiilor necomerciale. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 179 din 21 iulie 2016 "Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”: a) număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de pînă la 250, și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei.

2 În scopuri statistice, prin derogare de la prevederile art.5 alin b) și c), întreprinderi mici sunt considerate cele care au pînă la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau deţin active totale de pînă la 25 de milioane de lei și nu sunt întreprinderi micro; întreprinderi mijlocii sunt  întreprinderi care au pînă la 249 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale de pînă la 50 de milioane de lei, și nu sunt întreprinderi micro sau mici.

Persoană de contact:
Dmitrii Calincu
şef al direcţiei infrastructură statistică
tel. 022 73 15 31


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER