Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 2019

Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 20191

În anul 2019 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 55,9 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi. Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referință a constituit 335,8 mii, deținând 61,6% din numărul total de persoane al întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 157 335,6 mil. lei sau 39,5% din venituri din vânzări în total pe economie.

Figura 1. Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anul 2019 pe principalii indicatori

Analiza evoluţiei ÎMM ne indică creșterea veniturilor din vânzări în medie pe o întreprindere în anul 2019, care au constituit 2 813,7 mii lei sau cu 225,8 mii lei mai mult față de anul 2018. Veniturile din vânzări ale ÎMM în medie pe o persoană la fel au crescut comparativ cu anul precedent cu 29,1 mii lei și au constituit 468,6 mii lei în mediu pe o persoană. Numărul de personal în medie pe o întreprindere în anul 2019 a constituit 6 persoane, la fel ca și în anul 2018.

Tabelul 1. Evoluţia ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii în totalul întreprinderilor în anii 2016 – 2019

Anii

Nr. de întreprinderi, mii

Nr. de personal, mii

Venituri din vânzări, mlrd. lei

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

Total

ÎMM

Ponderea ÎMM în total, %

2019

56,7

55,9

98,6

544,8

335,8

61,6

397,9

157,3

39,5

2018

56,5

55,7

98,7

540,3

328,0

60,7

356,7

144,2

40,4

2017

54,3

53,6

98,6

528,6

323,3

61,2

331,0

137,5

41,5

2016

52,3

51,6

98,7

512,5

313,5

61,2

300,7

125,0

41,5

 În anul 2019 partea preponderentă a ÎMM și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,3 mii întreprinderi, sau 36,3% din totalul întreprinderilor mici și mijlocii. În industria prelucrătoare au activat 4,7 mii de ÎMM sau 8,4% din totalul ÎMM. În domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice au activat 4,9 mii de ÎMM sau 8,7% din totalul ÎMM.

Tabelul 2. Evoluția în dinamică a numărului ÎMM pe principale genuri de activitate 

Activități economice

2018

2019

2019 în % față de 2018

ÎMM, mii unități

Ponderea ÎMM în:

ÎMM, mii unități

Ponderea ÎMM în:

total întreprinderi, %

total ÎMM, %

total întreprinderi,  %

total ÎMM,  %

Total

55,7

98,7

100,0

55,9

98,6

100,0

100,4

Agricultura, silvicultura și pescuit

4,2

99,1

7,5

4,4

99,3

7,9

105,4

Industria prelucrătoare

4,7

96,3

8,4

4,7

96,2

8,4

100,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

0,1

79,8

0,2

0,1

79,3

0,2

101,1

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

0,4

98,6

0,8

0,5

98,3

0,8

106,6

Construcții

3,2

98,4

5,7

3,3

98,3

5,9

103,5

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

20,9

98,7

37,5

20,3

98,5

36,3

97,2

Transport și depozitare

2,9

99,2

5,2

3,0

99,1

5,3

102,1

Activități de cazare și alimentație publică

2,0

99,9

3,6

2,1

99,8

3,7

101,7

Informații și comunicații

2,3

99,1

4,2

2,4

99,2

4,4

104,4

Tranzacții imobiliare

3,6

99,7

6,4

3,7

99,6

6,6

102,9

Activități profesionale, științifice și tehnice

4,9

99,9

8,9

4,9

99,9

8,7

98,4

Alte activități

6,5

98,2

11,6

6,6

98,4

11,9

102,6

Tabelul 3. Veniturile din vânzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate

Activități economice

anul 2018

anul 2019

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

Total, mil, lei

ÎMM, mil, lei

Ponderea ÎMM în:

total entități, %

total ÎMM,%

total entități, %

total ÎMM, %

Total

356 662,6

144 159,9

40,4

100,0

397 899,6

157 335,6

39,5

100,0

Agricultura, silvicultura și pescuit

17 215,6

12 431,7

72,2

8,6

17 501,7

13 937,0

79,6

8,9

Industria prelucrătoare

52 960,6

15 215,7

28,7

10,6

57 050,9

15 843,8

27,8

10,1

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

22 446,1

215,1

1,0

0,1

22 622,2

466,8

2,1

0,3

Distribuția  apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

3 194,3

766,0

24,0

0,5

3 151,3

860,1

27,3

0,5

Construcții

18 648,7

11 222,0

60,2

7,8

22 021,5

11 915,2

54,1

7,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

167 693,2

67 881,0

40,5

47,1

191 808,3

73 529,2

38,3

46,7

Transport și depozitare

20 426,2

10 978,5

53,8

7,6

21 838,2

11 629,1

53,3

7,4

Activități de cazare și alimentație publică

3 671,2

2 856,7

77,8

2,0

4 632,8

3 544,0

76,5

2,3

Informații și comunicații

12 925,9

3 767,4

29,2

2,6

14 150,2

4 897,2

34,6

3,1

Tranzacții imobiliare

4 994,7

3 813,9

76,4

2,6

5 373,9

3 864,7

71,9

2,5

Activități profesionale, științifice și tehnice

4 515,9

4 110,0

91,0

2,9

4 561,5

4 142,9

90,8

2,6

Alte activități

27 970,1

10 901,9

39,0

7,6

33 187,0

12 705,5

38,3

8,1

Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obținut de întreprinderile mici și mijlocii în anul 2019 a constituit 12 386 mil, lei, sau cu 1 166,6 mil. lei mai mult față de anul 2018.

Tabelul 4. Suma profitului soldat / pierderilor soldate pînă la impozitare ale ÎMM 

Activități economice

Profit (+), pierdere (-) până la impozitare, mil. lei

anul 2018

anul 2019

ÎMM - total

inclusiv:

ÎMM - total

inclusiv:

mijlocii1

mici2

micro

mijlocii2

mici2

micro

Total

11 219,4

3 544,4

4 536,4

3 138,6

12 386,0

3 572,7

5 341,4

3 471,9

Agricultura, silvicultura și pescuit

1 212,5

243,3

590,0

379,2

1 278,7

257,9

551,1

469,7

Industria prelucrătoare

704,9

318,2

367,8

18,9

831,1

361,3

439,1

30,7

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

28,0

4,2

20,4

3,3

28,4

11,8

3,8

12,8

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

9,7

12,9

-0,5

-2,7

-3,0

-7,0

5,7

-1,7

Construcții

1 277,6

390,7

598,9

288,0

1 244,5

302,9

643,7

297,9

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

3 439,6

1 080,3

1 549,2

810,1

3 664,8

1 249,0

1 704,3

711,6

Transport și depozitare

553,8

157,0

223,0

173,7

334,7

180,2

275,80

-121,3

Activități de cazare și alimentație publică

110,7

95,3

77,6

-62,2

276,5

53,7

177,1

45,6

Informații și comunicații

569,1

190,6

150,3

228,2

850,5

299,3

286,7

264,6

Tranzacții imobiliare

1 277,7

708,2

313,2

256,3

1 186,1

213,4

524,4

448,3

Activități profesionale, științifice și tehnice

854,8

56,9

202,6

595,3

884,4

28,9

169,1

686,4

Alte activități

1 181,0

286,7

443,8

450,5

1 809,3

621,2

560,7

627,4

   

Anexă:

 

Note:

1Informația în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția organizațiilor necomerciale, băncilor, companiilor de asigurări și asociațiilor de economii și împrumut a cetățenilor. Criteriile de raportare la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii sînt determinate conform Legii Republicii Moldova nr. 179 din 21 iulie 2016 "Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii”: a) număr mediu anual de salariaţi (numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune) de pînă la 250, și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vânzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei.

În scopuri statistice, prin derogare de la prevederile art.5 alin b) și c) întreprinderi mijlocii sunt  întreprinderi care au pînă la 249 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 50 de milioane de lei sau dețin active totale de pînă la 50 de milioane de lei, și nu sunt întreprinderi mici sau micro; întreprinderi mici sunt considerate cele care au pînă la 49 de salariați, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau dețin active totale de pînă la 25 de milioane de lei și nu sunt întreprinderi micro.

  

Informații relevante:

     

    Persoană de contact:

Andrei Crăciun
șef al direcției generale colectarea datelor entități economice
tel. 022 999 131

2020 activitatea întreprinderilor cifre date indicatori moldova ponderea întreprinderilor statistica statistici suma pierderilor suma profitului veniturile din vînzări

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER