Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2021

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 20211

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-iunie 2021 s-au eliberat 1844 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 56,7% față de ianuarie-iunie 2020.

Tabelul 1. Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-iunie 2021

 

Total,
număr

În % faţă de:

Informativ:
ianuarie-iunie 2020
în % față de
ianuarie-iunie 2019

ianuarie-iunie 2020

total

Total

1 844

156,7

100,0

82,2

din care pentru clădiri:

 

 

 

 

rezidenţiale

1 281

163,4

69,5

90,0

nerezidenţiale

563

143,3

30,5

70,1

din total, în:

 

 

 

 

mediul urban

970

149,7

52,6

80,1

mediul rural

874

165,2

47,4

84,9

Datele tabelului în format .xls

În ianuarie-iunie 2021 s-au eliberat 1281 autorizații de construire pentru clădiri rezidenţiale și 563 autorizații de construire pentru clădiri nerezidenţiale, în creștere, respectiv, cu 63,4% și cu 43,3% față de ianuarie-iunie 2020.

 

Datele graficului în format .xls

În profil regional, în ianuarie-iunie 2021, creșterea numărului autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale se observă în toate regiunile ţării: mun. Chișinău (+266 sau +78,5%), Nord (+36 sau 33,6%), Centru (+142 sau 71,4%), Sud (+31 sau 52,5%), UTA Găgăuzia (+22 sau 27,5%).

În aceeași perioadă, se atestă creșteri la numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidenţiale în următoarele regiuni: mun. Chișinău (+18 sau 24,7%), Nord (+62 sau 82,7%), Centru (+64 sau 64,0%), UTA Găgăuzia (+39 sau 63,9%). Totodată, în regiunea Sud s-au eliberat cu 13 autorizaţii de construire pentru clădiri nerezidențiale (sau cu 15,5%) mai puțin comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.

Datele graficului în format .xls

În ianuarie-iunie 2021, numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri în mediul urban și în cel rural a crescut cu 49,7% și, respectiv, 65,2% față de ianuarie-iunie 2020.

 

Notă:

Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Autorizații de construire” în unele state ale lumii:

Eurostat:

 
Persoana de contact:
Elena Vasilița
Direcția statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 067 770 086

 

 

2021 cifre clădiri clădiri nerezidențiale clădiri rezidențiale construcții date indicatori moldova statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER