Câştigul salarial mediu în anul 2012 şi luna decembrie 2012

Câştigul salarial1mediu în anul 2012 şi luna decembrie 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că cîştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2012 a constituit 3477,7 lei  şi s-a mărit faţă de  anul 2011 în valoare nominală cu 8,9%, iar în termeni reali  (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 4,1%.

În luna decembrie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3888,8 lei, înregistrând o creştere cu 4,9% faţă de luna decembrie 2011.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie  3269,5 lei (+11,3% faţă de decembrie 2011). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4184,8 lei (+2,8% faţă de decembrie 2011).

Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2012 faţă de luna decembrie 2011 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 100,8%.

Câştigul salarial pe activităţi economice se prezintă după cum urmează:

Activităţi economice

2012, lei

2012 în % faţă de 2011

decembrie 2012, lei

decembrie 2012 în % faţă de decembrie 2011

Total economie

3477,7

108,9

3888,8

104,9

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

2164,8

111,7

2818,3

107,3

Piscicultura

1686,9

102,8

3169,2

110,1

Industrie:

3803,1

106,8

4429,1

106,8

industria extractivă

3606,7

106,1

3382,1

104,2

industria prelucrătoare

3481,5

107,7

4087,3

108,2

energia electrică şi termică, gaze şi apă

5333,0

103,6

6120,5

101,9

Construcţii

3650,9

109,5

4213,3

109,2

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2945,1

108,8

3240,3

109,9

Hoteluri şi restaurante

2555,1

112,2

2842,7

121,6

Transporturi şi comunicaţii

4146,9

109,3

4409,4

98,4

Activităţi financiare

6859,3

103,7

8396,2

90,7

Tranzacţii imobiliare

4267,8

105,3

4774,7

96,9

Administraţie publică

4095,8

119,8

4789,4

127,5

Învăţământ

3024,9

107,8

2852,5

101,6

Sănătate şi asistenţă socială

3346,5

109,7

4000,8

99,0

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2870,2

102,0

3193,9

102,9

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
1 Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER