Câştigul salarial mediu în august 2013

Câştigul salarial1mediu în august 2013

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3832,4 lei, în creştere cu 9,4% faţă de luna august 2012.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna august curent 3267,5 lei (+12,5% faţă de august 2012). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4058,4 lei (+8,1% faţă de august 2012).

Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2013 faţă de luna august 2012 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 105,5%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în august 2013 pe activităţi economice

Activităţi economice

August 2013, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2012

Total economie

3832,4

109,4

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

2394,2

112,6

Piscicultura

1883,0

115,1

Industrie:

4270,6

106,4

industria extractivă

4109,9

99,2

industria prelucrătoare

3802,8

105,4

energia electrică şi termică, gaze şi apă

6527,3

109,9

Construcţii

4050,1

103,8

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

3321,2

109,0

Hoteluri şi restaurante

2703,1

105,4

Transporturi şi comunicaţii

4607,9

95,4

Activităţi financiare

7652,2

112,4

Tranzacţii imobiliare

4909,4

115,2

Administraţie publică

4994,3

115,1

Învăţământ

2822,3

121,4

Sănătate şi asistenţă socială

3637,4

106,2

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

3417,9

121,6

Note:

1 Datele cuprind  unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
* Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER