Câştigul salarial mediu în august 2014

Câştigul salarial mediu în august 2014

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4276,9 lei, înregistrând o creştere cu 11,6% faţă de luna august 2013.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna august curent 3848,7 lei (+17,8% faţă de august 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4451,5 lei (+9,7% faţă de august 2013).

Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2014 faţă de luna august 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 106,2%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în august 2014 pe activităţi economice

Activităţi economice

Lei

Total economie

4276,9

Agricultură, silvicultură şi pescuit

2738,2

Industrie total

4522,4

Industria extractivă

4823,1

Industria prelucrătoare

4094,0

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7105,3

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4639,2

Construcţii

4497,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3708,5

Transport şi depozitare

4445,5

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2847,5

Informaţii şi comunicaţii

8159,6

Activităţi financiare şi de asigurări

7767,4

Tranzacţii imobiliare

3999,8

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

5363,1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3389,5

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5364,7

Învăţământ

3655,8

Sănătate şi asistenţă socială

4163,5

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

2412,0

Alte activităţi de servicii

6259,4

Note:  

 Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
 Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2).

Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate.

Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM  le puteți accesa pe site-ul statistica.gov.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER