Câştigul salarial mediu în februarie 2015

Câştigul salarial mediu în februarie 2015

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna februarie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4241,2 lei, înregistrând o creştere cu 14,1% faţă de luna februarie 2014.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna februarie curent 4055,5 lei (+16,1% faţă de februarie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4321,0 lei (+13,3% faţă de februarie 2014).

Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2015 faţă de luna februarie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 107,1%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în februarie 2015 pe activităţi economice

Activităţi economice

Februarie 2015, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2014

Total economie

4241,2

114,1

Agricultură, silvicultură şi pescuit

2576,2

110,1

Industrie total

4445,4

113,8

Industria extractivă

4002,3

124,7

Industria prelucrătoare

4012,3

112,8

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7353,5

116,9

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4075,4

110,9

Construcţii

4011,3

108,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3559,2

111,3

Transport şi depozitare

3940,4

111,9

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2781,9

109,1

Informaţii şi comunicaţii

8889,3

119,8

Activităţi financiare şi de asigurări

7305,5

108,8

Tranzacţii imobiliare

3942,7

110,0

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

5790,8

115,8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3291,5

113,4

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5568,9

112,2

Învăţământ

3664,6

117,5

Sănătate şi asistenţă socială

3984,6

117,8

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

3069,4

116,4

Alte activităţi de servicii

6582,6

120,3

Note:  

Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER