Câştigul salarial mediu în martie 2014

Câştigul salarial mediu în martie 20141

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna martie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3912,4 lei, înregistrând o creştere cu 7,3% faţă de luna martie 2013.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna martie curent 3471,1 lei (+6,6% faţă de martie 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4095,6 lei (+7,6% faţă de martie 2013).

Indicele câştigului salarial real pentru luna martie 2014 faţă de luna martie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 101,5%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în martie 2014 pe activităţi economice

Activităţi economice

Lei

Total economie

3912,4

Agricultură, silvicultură şi pescuit

2596,1

Industrie total

4164,1

Industria extractivă

3970,2

Industria prelucrătoare

3788,2

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

6643,9

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4041,7

Construcţii

3990,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3324,6

Transport şi depozitare

3692,9

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2663,3

Informaţii şi comunicaţii

8932,0

Activităţi financiare şi de asigurări

7963,7

Tranzacţii imobiliare

3648,7

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

5487,2

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3094,4

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

5134,3

Învăţământ

3059,1

Sănătate şi asistenţă socială

3461,5

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

2491,5

Alte activităţi de servicii

7061,3

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
  Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2).

Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate.

Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM  le puteți accesa pe site-ul statistica.gov.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

 Persoană de contact: 

Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER