Câștigul salarial mediu lunar brut și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul III 2022 câștigul salarial mediu lunar nominal brut, la unitățile cu 4 și mai mulți salariați din sectorul real al economiei și la instituțiile bugetare, a constituit 10648,1 lei, față de trimestrul III 2021, fiind în creștere în valoare nominală cu 16,0%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – în descreștere cu 13,4%.

Datele graficului în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul III 2022 s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 26399,6 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 20623,4 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 16990,1 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 7184,6 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 7252,7 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 7333,6 lei.

Comparativ cu trimestrul III 2021, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 25,9%;
 • transport și depozitare – cu 24,4%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 23,6%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar brut în trimestrul III 2022, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2021

trimestrul II 2022

câștigul salarial
mediu pe
total economie

Total economie

10 648,1

116,0

102,6

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

7 333,6

119,7

110,0

68,9

Industrie – total

10 123,7

118,7

106,2

95,1

Industria extractivă

9 083,9

111,1

106,2

85,3

Industria prelucrătoare

9 411,3

120,4

105,2

88,4

Producția și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

16 990,1

115,7

113,2

159,6

Distribuția apei, salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare

8 753,5

108,8

99,0

82,2

Construcții

9 913,1

116,2

108,5

93,1

Comerț cu ridicata și cu amănuntul;
întreținerea și repararea autovehiculelor și
a motocicletelor

9 703,7

115,4

104,9

91,1

Transport și depozitare

9 775,4

124,4

116,9

91,8

Activități de cazare și alimentație publică

7 184,6

125,9

107,9

67,5

Informații și comunicații

26 399,6

121,6

99,6

247,9

Activități financiare și de asigurări

20 623,4

123,6

101,1

193,7

Tranzacții imobiliare

8 712,0

115,6

103,0

81,8

Activități profesionale, științifice și tehnice

12 698,6

107,8

100,2

119,3

Activități de servicii administrative și
activități de servicii suport

8 039,5

115,0

103,6

75,5

Administrație publică și apărare;
asigurări sociale obligatorii

11 675,9

112,8

99,0

109,7

Învățământ

8 126,2

113,1

98,0

76,3

Sănătate și asistență socială

11 207,1

103,4

95,5

105,2

Artă, activități de recreere și de agrement

7 252,7

117,6

99,9

68,1

Alte activități de servicii

13 186,2

120,1

104,9

123,8

Datele tabelului în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul II 2022, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 16,9%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 13,2%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 10,0%.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 4,5%;
 • învățământ – cu 2,0%.

 

Datele graficului în format .xlsx

În sectorul bugetar în trimestrul III 2022 câștigul salarial mediu lunar a constituit 8579,4 lei (cu 12,0% mai mult față de trimestrul III 2021), iar în sectorul real – 11369,7 lei (cu 17,1% mai mult față de trimestrul III 2021).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul III 2022 față de trimestrul III 2021 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 86,6%, astfel, câștigul salarial s-a micșorat în termeni reali cu 13,4%.

 

Datele graficului în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților în trimestrul III 2022 comparativ cu trimestrul III 2021 a fost în ușoară scădere (cu 0,4%). Cele mai semnificative des creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 8,5%;
 • construcții – cu 7,4%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 3,3%.

Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul III 2022 față de trimestrul III 2021 s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patronale, sindicale, repararea calculatoarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 17,5%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 5,5%;
 • informații și comunicațiicu 4,8%.

Comparativ cu trimestrul II 2022 numărul mediu al salariaților s-a micșorat cu 1,3%. Cele mai semnificative descreșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în:

 • tranzacții imobiliare – cu 3,8%;
 • alte activități de servicii și activități profesionale, științifice și tehnice – cu câte 3,5%.

Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul III 2022 față de trimestrul II 2022 s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 1,7%;
 • informații și comunicații – cu 1,1%;
 • construcții – cu 1,0%.

 

Datele graficului în format .xlsx

Anexă: 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
3 CAEM – Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Informații relevante:

2021 2021 2022 2022/2021 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER