Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2020

Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 20201

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7633,9 lei, fiind în creștere de 10,3% față de trimestrul I 2019 și în scădere cu 2,3% față de trimestrul IV 2019.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în activitățile:

  • Informații și comunicații – 17786,3 lei,
  • Activități financiare și de asigurări – 13728,5 lei,
  • Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 11820,7 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în:

  • Agricultură, silvicultură și pescuit – 4842,6 lei,
  • Activitățile de cazare și alimentație publică – 5152,2 lei,
  • Artă, activități de recreere și de agrement - 5587,4.

Comparativ cu trimestrul I 2019, în toate activitățile economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial (între 3,8 și 17,1%), cu excepția activității administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii, în care au fost înregistrate scăderi nesemnificative ale câștigului salarial (cu 0,7%).

Comparativ cu trimestrul IV 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial (între 0,3 și 13,8%), acestea fiind determinate în principal de acordarea premiilor anuale în trimestrul IV. Creșteri ale câștigului salarial, comparativ cu trimestrul IV 2019, s-au înregistrat în: învățământ (+7,0%), artă, activități de recreere și de agrement (+5,9%), administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (+4,9%) și informații și comunicații (+1,1%).

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I 2020 – 7086,0 lei (+3,6% față de trimestrul I 2019), iar în sectorul economic (real) – 7834,2 lei (+12,7% față de trimestrul I 2019).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul I 2020, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul I 2019

trimestrul IV 2019

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

7 633,9

110,3

97,7

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 842,6

114,2

91,5

63,4

Industrie - total

7 319,9

112,9

94,7

95,9

Industria extractivă

6 439,4

115,0

95,5

84,4

Industria prelucrătoare

6 790,7

113,5

95,5

89,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

11 820,7

108,2

87,4

154,8

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7 107,2

114,5

99,7

93,1

Construcții

7 145,5

109,0

92,2

93,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

7 123,0

114,1

98,5

93,3

Transport și depozitare

6 685,1

103,8

91,8

87,6

Activități de cazare și alimentație publică

5 152,2

109,6

93,5

67,5

Informații și comunicații

17 786,3

115,1

101,1

233,0

Activități financiare și de asigurări

13 728,5

109,8

86,2

179,8

Tranzacții imobiliare

6 309,2

111,2

97,4

82,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

9 952,3

105,6

97,2

130,4

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 041,1

117,1

97,4

79,1

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

9 337,6

99,3

104,9

122,3

Învățământ

6 827,8

109,3

107,0

89,4

Sănătate și asistență socială

7 082,4

109,5

89,1

92,8

Artă, activități de recreere și de agrement

5 587,4

111,4

105,9

73,2

Alte activități de servicii

8 964,2

109,5

94,4

117,5

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2), față de trimestrul I 2019, a fost de 103,7%, sau în creștere cu 3,7% față de nivelul anului trecut.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul I 2020 față de trimestrul I 2019, a constituit 106,4%.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 067 770 008

2020 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER