Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 2018

Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 20181

Biroul Național de Statistică informează că, câștigul salarial mediu lunar brut din economia națională în anul 2018 a constituit 6446,4 lei și s-a mărit față de anul 2017 în valoare nominală cu 13,2%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum2) – cu 9,9%.

În trimestrul IV 2018 câștigul salarial mediu lunar a fost de 6987,5 lei, înregistrând o creștere de 14,3% față de trimestrul IV 2017. În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit  6094,8 lei (+18,0% față de trimestrul IV 2017), iar în sectorul economic (real) – 7337,3 lei (+13,0% față de trimestrul IV 2017).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2018, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul IV 2017

trimestrul III 2018

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

6 987,5

114,3

107,4

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 793,1

 112,7

105,8

68,6

Industrie - total

6 946,9

109,1

102,8

99,4

Industria extractivă

6 473,4

120,8

101,0

92,6

Industria prelucrătoare

6 387,1

110,2

102,0

91,4

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

11 724,6

105,4

103,6

167,8

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

6 967,3

112,3

112,0

99,7

Construcții

6 979,5

112,1

104,4

99,9

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

6 436,2

119,2

104,6

92,1

Transport și depozitare

6 658,0

113,2

106,9

95,3

Activități de cazare și alimentație publică

4 963,0

120,9

104,5

71,0

Informații și comunicații

15 741,6

122,3

110,6

de  2,3 ori

Activități financiare și de asigurări

13 723,0

105,4

114,6

196,4

Tranzacții imobiliare

5 785,8

105,7

103,6

82,8

Activități profesionale, științifice și tehnice

9 262,8

118,5

112,1

132,6

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

5 499,8

109,7

103,2

78,7

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

8 971,6

116,1

110,4

128,4

Învățământ

5 513,2

118,2

104,8

78,9

Sănătate și asistență socială

6 999,9

112,3

114,8

100,2

Artă, activități de recreere și de agrement

4 165,6

120,4

118,0

59,6

Alte activități de servicii

7 809,8

93,5

110,2

111,8

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul IV 2018 față de trimestrul IV 2017 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum3) a fost de 113,2%, sau în creștere cu 13,2% față de nivelul anului trecut.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în anul 2018 față de anul 2017, a constituit 103,0%.
3 Indicele prețurilor de consum în trimestrul IV 2018 față de trimestrul IV 2017, a constituit 101,0%.

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 022 40 30 98

2018 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER