Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2021

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9044,5 lei, fiind în creștere cu 15,2% față de trimestrul II 2020 și cu 6,8% față de trimestrul I 2021.

Datele figurii în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul II 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 21753,9 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 16698,6 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14251,8 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5184,8 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5206,4 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6169,3 lei.

Comparativ cu trimestrul II 2020, în toate activitățile economice s-au înregistrat majorări ale câștigului salarial, cele mai semnificative creșteri fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială – cu 36,6%;
 • distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 19,0%;
 • transport și depozitare – cu 18,7%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul II 2021, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul II 2020

trimestrul I 2021

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

9 044,5

115,2

106,8

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

5 206,4

104,3

107,7

57,6

Industrie – total

8 197,0

113,1

107,1

90,6

Industria extractivă

7 474,5

110,8

114,1

82,6

Industria prelucrătoare

7 459,1

113,6

105,0

82,5

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

14 251,8

112,8

116,4

157,6

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

8 291,9

119,0

108,8

91,7

Construcții

7 880,2

108,5

109,3

87,1

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

7 982,3

114,4

107,0

88,3

Transport și depozitare

7 156,5

118,7

107,5

79,1

Activități de cazare și alimentație publică

5 184,8

104,9

101,6

57,3

Informații și comunicații

21 753,9

117,4

109,2

240,5

Activități financiare și de asigurări

16 698,6

116,2

108,2

184,6

Tranzacții imobiliare

7 304,3

114,0

106,0

80,8

Activități profesionale, științifice și tehnice

11 421,3

112,4

105,8

126,3

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 773,0

112,3

103,9

74,9

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

10 273,5

109,6

104,0

113,6

Învățământ

7 593,7

108,2

106,2

84,0

Sănătate și asistență socială

11 574,7

136,6

108,8

128,0

Artă, activități de recreere și de agrement

6 169,3

112,5

104,4

68,2

Alte activități de servicii

10 525,7

104,1

105,3

116,4

Datele tabelului în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul I 2021, cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –
  cu 16,4%;
 • industria extractivă – cu 14,1%;
 • construcții și informații și comunicații – cu 9,3 și, respectiv, 9,2%.

Datele figurii în format .xlsx

În sectorul bugetar, în trimestrul II 2021 câștigul salarial mediu lunar a constituit 7778,5 lei (cu 8,5% mai mult față de trimestrul II 2020), iar în sectorul real – 9497,8 lei (cu 17,1% mai mult față de trimestrul II 2020).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul II 2021 față de trimestrul II 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 111,8%.

Datele figurii în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul II 2021 față de trimestrul II 2020 cu 8,3%, pe fundalul descreșterii indicatorului în cauză în trimestrul II 2020 față de trimestrul respectiv din anul anterior cu 8,2%. Creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 83,7% (față de -60,5% în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019);
 • construcții – cu 19,4% (-9,5%);
 • informații și comunicații și tranzacții imobiliare – cu 16,8 și, respectiv, 16,4% (+2,4% și -8,1%).

Comparativ cu trimestrul I 2021, numărul mediu al salariaților a crescut cu 1,4%. Cele mai semnificative creșteri (în special în virtutea caracterului sezonier al activităților) s-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 13,3%;
 • industria extractivă – cu 9,7%;
 • construcții – cu 7,6%.

Scăderi ale numărului mediu de salariați în trimestrul II 2021 față de trimestrul I 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • învățământ – cu 1,8%;
 • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii – cu 0,3%.

Datele figurii în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 067 770 008

2021 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER