Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariațilorîn trimestrul I 2021

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul I 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare în trimestrul I 2021 a constituit 8468,6 lei, fiind în creștere cu 10,9% față de trimestrul I 2020 și în scădere cu 4,4% față de trimestrul IV 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul I 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 19914,5 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 15428,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 12243,0 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – 4835,7 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 5908,4 lei;
 • activități de cazare și alimentație publică – 5105,0 lei.

Comparativ cu trimestrul I 2020, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială – cu 50,2%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 12,4%;
 • informații și comunicații– cu 12,0%.

Comparativ cu trimestrul IV 2020, în toate activitățile economice, în afară de sănătate și asistență socială, au fost înregistrate scăderi ale câștigului salarial, acestea fiind determinate în principal de acordarea premiilor anuale în trimestrul IV. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în activitățile:

 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 14,9%;
 • industria extractivă – cu 14,4%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 12,9%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul I 2021, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul I 2020

trimestrul IV 2020

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

8 468,6

110,9

95,6

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 835,7

99,9

87,1

57,1

Industrie – total

7 655,0

104,6

93,5

90,4

Industria extractivă

6 548,4

101,7

85,6

77,3

Industria prelucrătoare

7 106,2

104,6

95,7

83,9

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

12 243,0

103,6

85,1

144,6

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7 618,9

107,2

92,9

90,0

Construcții

7 211,5

100,9

87,2

85,2

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

7 462,6

104,8

94,8

88,1

Transport și depozitare

6 655,1

99,6

95,3

78,6

Activități de cazare și alimentație publică

5 105,0

99,1

99,3

60,3

Informații și comunicații

19 914,5

112,0

98,0

235,2

Activități financiare și de asigurări

15 428,9

112,4

96,4

182,2

Tranzacții imobiliare

6 888,4

109,2

99,4

81,3

Activități profesionale, științifice și tehnice

10 791,1

108,4

96,3

127,4

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 516,4

107,9

99,1

76,9

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

9 876,3

105,8

92,7

116,6

Învățământ

7 149,2

104,7

93,3

84,4

Sănătate și asistență socială

10 639,2

150,2

100,6

125,6

Artă, activități de recreere și de agrement

5 908,4

105,7

93,6

69,8

Alte activități de servicii

9 998,1

111,5

91,3

118,1

Datele tabelului în format .xlsx

În sectorul bugetar în trimestrul I 2021, câștigul salarial mediu lunar a constituit 7463,0 lei (+5,3% față de trimestrul I 2020), iar în sectorul real – 8839,8 lei (+12,8% față de trimestrul I 2020).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 110,0%.

Datele graficului în format .xlsx

Numărul mediu al salariațilorîn trimestrul I 2021 a rămas practic la nivelul trimestrului I 2020 (cu 0,2% mai puțin). Totodată, în unele activități economice s-au înregistrat fluctuații considerabile ale numărului mediu de salariați.

Comparativ cu trimestrul I 2020, cele mai semnificative scăderi ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2021 s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 21,2%;
 • alte activități de servicii – cu 12,6%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 8,5%.

Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • construcții  – cu 12,3%;
 • informații și comunicații – cu 11,8%.

Comparativ cu trimestrul IV 2020, numărul mediu al salariaților a înregistrat o creștere nesemnificativă (+0,5%). Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în:

 • informații și comunicații – cu 12,7%;
 • tranzacții imobiliare – cu 5,9%.

Scăderi ale numărului mediu de salariați în trimestrul I 2021 față de trimestrul IV 2020 s-au înregistrat în activitățile:

 • industria extractivă – cu 8,5%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 6,7%;
 • alte activități de servicii – cu 6,6%.

Datele graficului în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare indiferent de numărul de salariați.

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 067 770 008

2021 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER