Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2020

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul II 2020*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7849,0 lei, fiind în creștere cu 7,5% față de trimestrul II 2019 și cu 2,8% față de trimestrul precedent.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 18528,4 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 14367,5 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer;
  condiționat – 12637,7 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în activitățile:

 • activitățile de cazare și alimentație publică – 4944,6 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 4994,1 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 5483,9 lei.

Comparativ cu trimestrul II 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

 • alte activități de servicii – cu 18,4% mai mult (creșterea fiind datorată activitățilorde reparații de calculatoare, articole personale si de uz gospodăresc);
 • sănătate și asistență socială – cu 16,1%;
 • informații și comunicații – cu 15,4%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat doar în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 13,1% mai puțin;
 • distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 2,4%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 0,4%.

Comparativ cu trimestrul I 2020, cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 19,6% mai mult
 • alte activități de servicii – cu 12,8%
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 6,9%.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 9,8% mai puțin;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 4,0%;
 • industria prelucrătoare – cu 3,3%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul II 2020, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul II 2019

trimestrul I 2020

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

7 849,0

107,5

102,8

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 994,1

109,1

103,1

63,6

Industrie - total

7 245,1

101,4

99,0

92,3

Industria extractivă

6 744,7

102,2

104,7

85,9

Industria prelucrătoare

6 563,7

100,1

96,7

83,6

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

12 637,7

103,6

106,9

161,0

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

6 967,9

97,6

98,0

88,8

Construcții

7 265,0

101,1

101,7

92,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

6 977,8

106,3

98,0

88,9

Transport și depozitare

6 027,1

86,9

90,2

76,8

Activități de cazare și alimentație publică

4 944,6

99,6

96,0

63,0

Informații și comunicații

18 528,4

115,4

104,2

236,1

Activități financiare și de asigurări

14 367,5

103,9

104,7

183,0

Tranzacții imobiliare

6 406,9

106,6

101,5

81,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

10 164,6

104,3

102,1

129,5

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 032,5

105,9

99,9

76,9

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

9 369,8

108,1

100,3

119,4

Învățământ

7 015,4

107,5

102,7

89,4

Sănătate și asistență socială

8 472,1

116,1

119,6

107,9

Artă, activități de recreere și de agrement

5 483,9

106,3

98,1

69,9

Alte activități de servicii

10 112,6

118,4

112,8

128,8

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul II 2020 – 7172,1 lei (+7,4% față de trimestrul II 2019), iar în sectorul economic (real) – 8112,1 lei (+7,6% față de trimestrul II 2019).

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum), a fost de 102,9%.

Numărul mediu al salariaților a scăzut în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 cu 8,2%. Scăderi ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 60,5% mai puțin;
 • transport și depozitare – cu 15,7%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 14,7%;
 • industria extractivă – cu 14,6%.

Numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 doar în activitățile:

 • informații și comunicații – cu 2,4% mai mult;
 • alte activități de servicii – cu 1,5%.

  

*Note:

 • Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
 • Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht,
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 067 770 008

2020 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER