Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților în trimestrul III 2020

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariațilorîn trimestrul III 20201,2

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2020 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 8074,3 lei, fiind în creștere cu 2,9% față de trimestrul precedent și cu 9,3% față de trimestrul III 2019.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 18118,4 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 14099,3 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
  condiționat – 13799,1 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5100,0 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5282,8 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 5620,7 lei.

Comparativ cu trimestrul III 2019 în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială – cu 26,0% mai mult;
 • industria extractivă – cu 12,4%;
 • informații și comunicații – cu 12,0%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 5,8% mai puțin;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 5,1%.

Comparativ cu trimestrul II 2020 cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • transport și depozitare – cu 13,5% mai mult;
 • construcții – cu 11,6%;
 • industria extractivă – cu 11,1%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în:

 • învățământ – cu 6,3% mai puțin;
 • alte activități de servicii și informații și comunicații – cu câte 2,2% fiecare;
 • activități financiare și de asigurări – cu 1,9%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2020, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2019

trimestrul II 2020

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

8074,3

109,3

102,9

x

Agricultură, silvicultură și pescuit

5 282,8

102,0

105,8

63,4

Industrie - total

7 928,5

107,5

109,4

95,9

Industria extractivă

7 495,6

112,4

111,1

84,4

Industria prelucrătoare

7 210,5

106,6

109,9

89,0

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

13 799,1

107,3

109,2

154,8

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

7 687,6

108,7

110,3

93,1

Construcții

8 105,8

105,8

111,6

93,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

7 370,1

107,1

105,6

93,3

Transport și depozitare

6 843,2

94,2

113,5

87,6

Activități de cazare și alimentație publică

5 100,0

94,9

103,1

67,5

Informații și comunicații

18 118,4

112,0

97,8

233,0

Activități financiare și de asigurări

14 099,3

107,7

98,1

179,8

Tranzacții imobiliare

6 698,6

107,4

104,6

82,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

10 190,9

104,2

100,3

130,4

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6 448,0

108,1

106,9

79,1

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

9 696,2

111,5

103,5

122,3

Învățământ

6 570,4

105,9

93,7

89,4

Sănătate și asistență socială

8 711,3

126,0

102,8

92,8

Artă, activități de recreere și de agrement

5 620,7

111,0

102,5

73,2

Alte activități de servicii

9 885,6

111,3

97,8

117,4

În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul III a.c. 7032,9 lei (+8,9% față de trimestrul III 2019), iar în sectorul economic (real) – 8452,2 lei (+9,4% față de trimestrul III 2019).

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 105,8%.

Numărul mediu al salariaților a scăzut în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 cu 3,1%. Scăderi ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 30,5% mai puțin;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 9,2%;
 • transport și depozitare – cu 7,8%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice – cu 7,1%;
 • industria prelucrătoare – cu 7,0%.

Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați, în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii – cu 19,2% mai mult;
 • informații și comunicații – cu 4,7%;
 • construcții  – cu 3,3%.

Comparativ cu trimestrul II 2020 numărul mediu al salariaților a crescut cu 4,8%. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 70,2% mai mult;
 • alte activități de servicii – cu 13,9%;
 • construcții – cu 12,5%.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 067 770 008
2020 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER