Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariațilorîn trimestrul III 2021

Câștigul salarial mediu lunar și indicele numărului mediu al salariaților
în trimestrul III 20211, 2

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul III 2021 câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare a constituit 9175,7 lei, fiind în creștere cu 13,6% față de trimestrul III 2020 și cu 1,5% față de trimestrul II 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul III 2021 s-au înregistrat în activitățile:

 • informații și comunicații – 21703,6 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 16684,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 14689,4 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunars-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5706,4 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 6126,0 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6169,1 lei.

Comparativ cu trimestrul III 2020 în toate activitățile economice s-au înregistrat majorări ale câștigului salarial, cele mai semnificative creșteri fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială –  cu 24,4%;
 • informații și comunicații – cu 19,8%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 18,3%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 16,0%.

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul III 2021, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul III 2020

trimestrul II 2021

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

9175,7

113,6

101,5

100,0

Agricultură, silvicultură și pescuit

6126,0

116,0

117,7

66,8

Industrie – total

8528,5

107,6

104,0

92,9

Industria extractivă

8173,1

109,0

109,3

89,1

Industria prelucrătoare

7815,3

108,4

104,8

85,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

14689,4

106,5

103,1

160,1

Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

8048,7

104,7

97,1

87,7

Construcții

8530,5

105,2

108,3

93,0

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

8408,8

114,1

105,3

91,6

Transport și depozitare

7856,6

114,8

109,8

85,6

Activități de cazare și alimentație publică

5706,4

111,9

110,1

62,2

Informații și comunicații

21703,6

119,8

99,8

236,5

Activități financiare și de asigurări

16684,9

118,3

99,9

181,8

Tranzacții imobiliare

7537,1

112,5

103,2

82,1

Activități profesionale, științifice și tehnice

11775,5

115,5

103,1

128,3

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

6989,9

108,4

103,2

76,2

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

10348,4

106,7

100,7

112,8

Învățământ

7184,7

109,3

94,6

78,3

Sănătate și asistență socială

10833,9

124,4

93,6

118,1

Artă, activități de recreere și de agrement

6169,1

109,8

100,0

67,2

Alte activități de servicii

10981,4

111,1

104,3

119,7

Datele tabelului în format .xlsx

Comparativ cu trimestrul II 2021, cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 17,7%;
 • activități de cazare și alimentație publică – cu 10,1%;
 • transport și depozitare și industria extractivă – cu 9,8 și respectiv 9,3%.

Scăderi semnificative s-au înregistrat în:

 • sănătate și asistență socială – cu 6,4%;
 • învățământ – cu 5,4%.

Datele graficului în format .xlsx

În sectorul bugetar în trimestrul III 2021 câștigul salarial mediu lunar a constituit 7661,0 lei (cu 8,9% mai mult față de trimestrul III 2020), iar în sectorul real – 9709,6 lei (cu 14,9% mai mult față de trimestrul III 2020).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul III 2021 față de trimestrul III 2020 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum), a fost de 108,3%.

Datele graficului în format .xlsx

Numărul mediu al salariaților a crescut în trimestrul III 2021 față de trimestrul III 2020 cu 2,9%, pe fundalul descreșterii indicatorului în cauză în trimestrul III 2020 față de trimestrul respectiv din anul anterior cu 3,1%. Creșteri ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • informații și comunicații și activități de cazare și alimentație publică– cu 15,2 și respectiv 15,1% (față de +4,7% și -30,5% în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019);
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport – cu 5,5% (-9,2%);
 • tranzacții imobiliare și transport și depozitare – cu 5,2 și respectiv 5,0% (-1,0 și respectiv -7,8%);

Comparativ cu trimestrul II 2021, numărul mediu al salariaților a înregistrat o ușoară scădere (cu 0,4%). Cele mai semnificative descreșteri ale numărul mediu de salariați s-au înregistrat în:

 • industria extractivă – cu 3,6%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice – cu 3,1%;
 • tranzacții imobiliare – cu 2,7%.

Creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul III 2021 față de trimestrul II 2021, s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 6,7%;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 5,5%.

Datele graficului în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
 Natalia Kleinknecht, 
şef al direcţiei statistica salariilor
tel.: 067 770 008

2021 câștigul salarial câștigul salarial real cifre date indicatori moldova salariați salariul salariul mediu salariul mediu lunar sectorul bugetar sectorul economic sfera bugetară statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER