Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-februarie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că, în luna februarie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în prețuri comparabile, s-a micșoratcu 6,9% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 3,3% comparativ cu luna februarie 2021.

Datele figurii în format .xlsx

Cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în februarie 2022, în preţuri comparabile, a crescut cu 3,1% faţă de luna precedentă şi cu 29,6% comparativ cu luna februarie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi
 serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Februarie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-februarie 2022
în % față de
ianuarie-februarie 2021

Informativ: ianuarie-februarie 2021
 în % faţă de
ianuarie-februarie 2020

Ianuarie
 2022

Februarie 2021

Comerţ cu amănuntul

93,1

103,3

105,9

106,1

Servicii de piaţă prestate populaţiei

103,1

129,6

137,6

113,7

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 5,9% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-februarie 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentruserviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-februarie 2022 s-a majorat cu 37,6% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-februarie 2021.

În luna februarie 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în preţuri curente, a crescut cu 25,2% față de luna ianuarie 2022 și cu 69,0% comparativ cu luna februarie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntulal autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora,
comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
, în prețuri curente

Activitate economică

Februarie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-februarie 2022
în % față de
ianuarie-februarie 2021

Informativ: ianuarie-februarie 2021
 în % faţă de
ianuarie-februarie 2020

Ianuarie
 2022

Februarie
2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

103,3

119,3

126,2

115,1

 

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

125,2

169,0

166,1

88,1

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

101,4

125,4

129,0

96,3

Datele tabelului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciilede piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în februarie 2022în preţuri curente a crescut cu 1,4% față de luna precedentă și cu 25,4% comparativ cu luna februarie 2021.

În ianuarie-februarie 2022 cifra de afaceri dincomerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 66,1% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie-februarie 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creșterecu 29,0% în raport cu ianuarie-februarie 2021.

În luna februarie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a majorat cu 3,3% faţă de luna precedentă şi cu 19,3% față de luna februarie 2021.

În ianuarie-februarie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-amajorat cu 26,2% comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
 
Precizări metodologice:

​​​​​​​Informații relevante:

​​​​​​Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

Eurostat:

​​​​​​​Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2022 cifra de afaceri cifre comerț comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata date indicatori moldova servicii servicii de piață statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER