Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-iulie 20221,2

Biroul Național de Statistică informează că în luna iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în prețuri comparabile s-a micșoratcu 0,8% faţă de luna precedentă şi cu 6,3% comparativ cu luna iulie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în iulie 2022 în preţuri comparabile a scăzut cu 3,0% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 6,9% comparativ cu luna iulie 2021.

Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, în prețuri comparabile

Activitate economică

Iulie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-iulie 2022
în % față de
ianuarie-iulie 2021

Informativ:
ianuarie-iulie 2021
 în % faţă de
ianuarie-iulie 2020

Iunie 2022

Iulie 2021

Comerţ cu amănuntul

99,2

93,7

99,9

117,5

Servicii de piaţă prestate populaţiei

97,0

106,9

114,0

180,1

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a micșorat cu 0,1% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-iulie 2021.

În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-iulie 2022 s-a majorat cu 14,0% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-iulie 2021.

În luna iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a scăzutcu 6,0% față de luna iunie 2022 și s-a majorat cu 18,4% comparativ cu luna iulie 2021.

Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreţinerea şi repararea acestora, comerţul cu ridicata
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, în prețuri curente
 

Activitate economică

Iulie 2022 în % faţă de:

Ianuarie-iulie 2022
în % față de
ianuarie-iulie 2021

Informativ: ianuarie-iulie 2021
 în % faţă de
ianuarie-iulie 2020

Iunie 2022

Iulie 2021

Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, întreținerea și repararea acestora

97,9

103,9

118,6

149,3

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

94,0

118,4

148,4

114,3

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

97,2

127,2

130,7

124,5

Datele graficului în format .xlsx

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în iulie 2022 în preţuri curente a scăzut cu 2,8% față de luna precedentă și a crescut cu 27,2% comparativ cu luna iulie 2021.

În ianuarie-iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente s-a majorat cu 48,4% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în principal, întreprinderilor în ianuarie-iulie 2022 (în preţuri curente) a înregistrat o creșterecu 30,7% în raport cu ianuarie-iulie 2021.

În luna iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-a micșorat cu 2,1% faţă de luna precedentă şi a crescut cu 3,9% față de luna iulie 2021.

În ianuarie-iulie 2022 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete, în preţuri curente, s-amajorat cu 18,6%  comparativ cu aceeași perioadă din 2021.

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

 

   

  Informații relevante:

  Referințe utile privind evoluția cifrei de afaceri în unele state ale lumii:

  Baza de date Eurostat:

  Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

  cifra de afaceri comerț cu amănuntul comerțul cu autovehiculele comerțul cu motociclete comerțul cu ridicata servicii servicii de piață

  Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER