Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna septembrie 2011 şi ianuarie-septembrie 2011

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna septembrie 2011 şi ianuarie-septembrie 2011*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2011 volumulcifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 3,7% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 18,7% - comparativ cu luna septembrie 2010.

Evoluţia lunară a indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amănuntul în ianuarie-septembrie2011

comert_servicii_II_2011_1.png

În ianuarie-septembrie2011 volumul cifrei de afaceri încomerţul cu amănuntul s-a majorat cu 19,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul  2010.

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul
şi serviciile de piaţă prestate populaţiei în ianuarie-septembrie2011 (procente)

Activitate economică

Septembrie 2011 în % faţă de:

Ianuarie-septembrie 2011 în % faţă de ianuarie-septembrie  20101

august 20111

septembrie 20101

Comerţ cu amănuntul 

103,7

118,7

119,6

Servicii de piaţă prestate populaţiei

107,9

105,6

102,8

1 În preţuri comparabile

În luna septembrie 2011, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o creştere de 7,9% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 5,6% - comparativ cu luna septembrie 2010.

Evoluţia lunară a  indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei în ianuarie-septembrie 2011

comert_servicii_II_2011_2.png

În ianuarie-septembrie 2011 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 2,8% (în preţuri comparabile), comparativ cu aceeaşi de perioada din anul 2010.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata
şi serviciile de piaţă prestate în special întreprinderilor  în ianuarie-septembrie 2011 (procente)

Activitate economică

Septembrie 2011 în % faţă de:

Ianuarie-septembrie 2011 în % faţă de ianuarie-septembrie  20102

august 20112

septembrie 20102

Comerţ cu ridicata

100,0

103,4

115,8

Servicii de piaţă prestate în special întreprinderilor                        

102,5

116,9

113,7

 

2 În preţuri curente

În luna septembrie 2011 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală decomerţ cu ridicata a rămas la nivelul lunii precedente şi a crescut cu 3,4%  (în preţuri curente), comparativ cu luna septembrie 2010.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
pentru comerţul cu ridicata în ianuarie-septembrie2011

comert_servicii_II_2011_3.png

În ianuarie-septembrie 2011 indicele valoric al cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata s-a majorat cu 15,8% (în preţuri curente), comparativ cu perioada similară din anul 2010.

În luna septembrie 2011 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală deserviciide piaţa prestateîn special întreprinderilor a înregistrat o creştere de 2,5% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 16,9% - comparativ cu luna septembrie 2010.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
 pentru serviciile de piaţa prestate întreprinderilor  în ianuarie-septembrie2011

comert_servicii_II_4_2011.png

 În ianuarie-septembrie 2011 indicele valoric al cifrei de afacerilaîntreprinderile nominalizatea crescut cu 13,7% (în preţuri curente) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2010.

* Precizări metodologice

Sursa datelor o constituie capitolul CA (Cifra de afaceri) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în servicii (SERV TS), realizată în conformitate  cu  Regulamentul  Consiliului    European    nr.  1165/1998,  Regulamentul    Consiliului  şi  Parlamentului  European  nr. 1158/2005 şi Regulamentul Comisiei  Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt.

Informaţia se prezintă  fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Datele sunt provizorii şi periodic pot  fi revizuite pe baza rectificărilor.

Concepte şi definiţii

Cifra  de  afaceri  reprezintă  veniturile  totale  înregistrate  de  către  întreprindere  în  perioada  de  referinţă,  provenite  atât  din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe. Acest indicator constituie suma rulajului creditor al contului 611“Venituri din vînzări”şi612 „Alte venituri operaţionale”, subcontul 2„Venituri din arenda curentă”.

În cifra de afaceri (venitul din vînzări) nu se includ:

  • TVA şi alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vînzări);
  • venitul din vînzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612“Alte venituri operaţionale” cu excepţia subcontului 6122 „Venituri din arenda curentă” care se include în cifra de afaceri);
  • venitul din vînzarea activelor pe termen lung (rulajul creditor al contului 621„Venituri din activitatea de investiţii”);
  • alte venituri din activitatea de investiţii, din activitatea financiară, venituri excepţionale (621 „Venituri din activitatea de investiţii”, 622 „Venituri din activitatea financiară”, 623 „Venituri excepţionale”).
  • valoarea ambalajelor restituite după livrare.

Algoritmul de calcul

Indicii de volum ai cifrei de afaceri sunt indici  de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice  şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se  utilizează indici de preţuri deflatori (indicele  preţurilor  de consum).  Primii  indici  obţinuţi  sunt  la  nivel de  clasă/grupă  CAEN  Rev.1  apoi  prin  agregări  succesive  se  obţin  indici  la  niveluri  agregate.

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER