Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în semestrul I 2015

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în  semestrul  I 2015*

În luna iunie 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principalăde comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a redus cu 2,0% (în preţuri comparabile), faţă de luna precedentă şi cu 6,9 % - comparativ cu luna iunie 2014.

Evoluţia lunară a indicilor de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul

În semestrul I 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală  de  comerţ  cu  amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule  şi motociclete) s-amicșorat cu 4,5 % (în preţuri comparabile), faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014.

Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul  (cu excepţia comerţului
 cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei, conform CAEM Rev.2

Activitate economică

Iunie 2015 în % faţă de:

Semestrul I 2015 în % faţă de semestrul I 20141

mai 20151

iunie 20141

Comerţ cu amănuntul 

98,0

93,1

95,5

Servicii de piaţă prestate populaţiei

127,5

98,4

99,4

1 În preţuri comparabile

 În luna iunie 2015 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a fost în creştere cu 27,5% (în preţuri comparabile), faţă de luna precedentă şi în scădere cu 1,6%, comparativ cu luna iunie 2014.

Evoluţia lunară a indicilor de volum ai cifrei de afaceri pentru
serviciile de piaţa prestate populaţiei  

În semestrul I 2015 volumulcifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei s-aredus cu 0,6% (în preţuri comparabile), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2014.

Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea
şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)  
şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor, conform CAEM Rev.2

Activitate economică

Iunie 2015 în % faţă de:

Semestrul I 2015 în % faţă de semestrul I 20142

mai 20152

iunie 20142

Comerţcuridicataşicuamănuntul,întreţinereaşireparareaautovehiculelorşiamotocicletelor

108,2

79,4

86,6

Comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete)

92,8

108,3

112,9

Servicii de piaţă prestate întreprinderilor

109,7

105,5

104,4

2 În preţuri curente

În luna iunie 2015 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a crescut cu 8,2% (în preţuri curente), faţă de luna precedentă şi s-aredus cu 20,6%, comparativ cu luna iunie 2014.

Evoluţia lunară a indicilor  valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

În semestrul I 2015 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a scăzut cu 13,4% (în preţuri curente), faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014.

În luna iunie 2015 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală decomerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a diminuat cu 7,2 % (în preţuri curente), faţă de luna precedentă şi s-a majorat  cu 8,3%, comparativ cu luna iunie 2014.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata

În semestrul I 2015 valoarea cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală  de  comerţ  cu ridicata  (cu  excepţia  comerţului  cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 12,9% (în preţuri curente), comparativ cu perioada similară din anul 2014.

În luna iunie 2015 valoarea cifreide afaceri la întreprinderile cu activitate principală deserviciide piaţa prestate întreprinderilor s-a majorat cu 9,7% (în preţuri curente), comparativ cu luna precedentă şi cu 5,5% - faţă de luna iunie 2014.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa
 prestate întreprinderilor

 În semestrul I 2015 valoarea cifrei de afacerilaîntreprinderile cu activitate principală deserviciide piaţa prestate întreprinderilor a fost în creștere cu 4,4% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2014.

Persoană de contact:

Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 022 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER