Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016, informaţie succintă

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016*, informaţie succintă

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2016 s-au cifrat la 138,5 mil. dolari SUA, cu 18,6% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 16,3% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2015.

În ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 255,2 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 18,5%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-februarie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 20151

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2015

2016

20151

20161

Export – total     

255,2

81,5

100,0

100,0

-12,8

-18,5

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

167,8

79,7

67,3

65,8

3,6

-13,7

Ţările CSI

48,3

77,4

19,9

18,9

-14,8

-4,5

Alte ţări

39,1

97,5

12,8

15,3

-1,6

-0,3

1 În preţuri curente

În ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene   (UE–28) au însumat 167,8 mil. dolari SUA (cu 20,3% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2015), deţinînd o cotă de 65,8% în total exporturi (67,3% – în ianuarie-februarie 2015).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 18,9% (în ianuarie-februarie 2015 – 19,9%), ce corespunde unei valori de 48,3 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 22,6%, comparativ cu ianuarie-februarie 2015.

Importurile de mărfuri realizateîn luna februarie 2016 au însumat 287,0 mil. dolari SUA, cu 38,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 5,7% mai puţin, comparativ cu luna februarie 2015.

În ianuarie-februarie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 494,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 13,8%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-februarie 2016

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 20151

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2015

2016

20151

20161

Import – total  

494,4

86,2

100,0

100,0

-22,0

-13,8

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

217,4

89,8

42,2

44,0

-9,2

-4,3

Ţările CSI

154,5

83,8

32,2

31,2

-9,9

-5,2

Alte ţări

122,5

83,4

25,6

24,8

-2,9

-4,3

1 În preţuri curente

Importurile de mărfuri din  ţările Uniunii Europene  (UE-28)  în ianuarie-februarie 2016   s-au cifrat la 217,4 mil. dolari SUA (cu 10,2% mai puţin decît în ianuarie-februarie 2015), deţinînd o pondere de 44,0% în total importuri (42,2% - în  ianuarie-februarie 2015).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 154,5 mil. dolari SUA (cu 16,2%  mai puţin decît în ianuarie-februarie 2015), care echivalează cu o cotă de 31,2% în total importuri (32,2% – în ianuarie-februarie 2015).

Deficitul balanţei comerciale în luna februarie 2016 a fost de 148,5 mil. dolari SUA, cu 57,8 mil. dolari SUA (+63,9%) mai mare decît cel înregistrat în luna precedentă şi cu 9,7 mil. dolari SUA (+7,0%) - comparativ cu luna februarie 2015.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2016 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 239,2 mil. dolari SUA, cu 21,2 mil. dolari SUA (-8,2%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 49,6 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2015  – 31,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 106,2 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2015 – 122,0 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială a Republicii Moldova, structurată pe grupe de ţări

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie  2016  în % faţă de ianuarie-februarie 20151

2015

2016

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-260,4

-239,2

91,8

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-31,5

-49,6

157,3

Ţările CSI

-122,0

-106,2

87,0

Alte ţări

-106,9

-83,4

78,1

1 În preţuri curente

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2016 a fost de 51,6% faţă de 54,6% în  perioada corespunzătoare din anul 2015.

*Notă:  Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. 
           
Datele pentru luna februarie 2016 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă şi perioada corespunzătore din anul 2015 – date rectificate. 
            Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Informaţii mai detaliate vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 15 aprilie 2016 în rubricile:

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER