Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015, informaţie succintă

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015*,informaţie succintă

Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2015 s-au cifrat la 167,2 mil. dolari SUA, cu 11,3% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 19,7% - comparativ cu luna noiembrie 2014.

În ianuarie-noiembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1803,4 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,4%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-noiembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 20141

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2014

2015

20141

20151

Export – total     

1803,4

83,6

100,0

100,0

-2,9

-16,4

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1119,4

97,7

53,1

62,1

5,0

-1,2

Ţările CSI

454,1

65,6

32,1

25,2

-7,2

-11,0

Alte ţări

229,9

71,8

14,8

12,7

-0,7

-4,2

1 În preţuri curente

În ianuarie-noiembrie 2015 exporturile de mărfuri destinate ţărilorUniunii Europene   (UE–28) au însumat 1119,4 mil. dolari SUA (cu 2,3% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 62,1% în total exporturi (53,1% – în ianuarie-noiembrie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 25,2% (în ianuarie-noiembrie 2014 – 32,1%), ce corespunde unei valori de 454,1 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări au scăzut cu 34,4%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2014.

Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

Importurile de mărfuri realizateîn luna noiembrie 2015 au însumat 334,5 mil. dolari SUA, cu 0,8% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 28,0% - comparativ cu luna noiembrie 2014.

În ianuarie-noiembrie 2015 importurile au totalizat 3634,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,5%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-noiembrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-noiembrie 20141

ianuarie-noiembrie

ianuarie-noiembrie

2014

2015

20141

20151

Import – total  

3634,2

75,5

100,0

100,0

-2,5

-24,5

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1797,3

76,2

49,0

49,5

2,6

-11,7

Ţările CSI

916,8

70,4

27,1

25,2

-3,8

-8,0

Alte ţări

920,1

80,0

23,9

25,3

-1,3

-4,8

1 În preţuri curente

Importurile de mărfuri din  ţările Uniunii Europene  (UE-28)  în ianuarie-noiembrie 2015 s-au cifrat la 1797,3 mil. dolari SUA (cu 23,8% mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2014), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (49,0% - în  ianuarie-noiembrie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 916,8 mil. dolari SUA (cu 29,6%  mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2014), care echivalează cu o cotă de 25,2% în total importuri (27,1% – în ianuarie-noiembrie 2014).

Structura importurilor pe grupe de mărfuri

Deficitul balanţei comerciale în luna noiembrie 2015 a fost de 167,3 mil. dolari SUA, cu 18,6 mil. dolari SUA (+12,5%) mai mare decît cel înregistrat în luna precedentă şi cu 88,8 mil. dolari SUA (-34,7%) mai mic comparativ cu luna noiembrie 2014.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-noiembrie 2015 a unui deficit al balanţei comerciale în valoarede 1830,8 mil. dolari SUA, cu 822,8 mil. dolari SUA (-31,0%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 677,9 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2014  – 1214,2 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 462,7 mil. dolari SUA (în ianuarie-noiembrie 2014 – 610,3 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială pe grupe de ţări

Ianuarie-noiembrie

Ianuarie-noiembrie  2015  în % faţă de ianuarie-noiembrie 2014 1

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2653,6

-1830,8

69,0

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1214,2

-677,9

55,8

Ţările CSI

-610,3

-462,7

75,8

Alte ţări

-829,1

-690,2

83,2

1 În preţuri curente

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-noiembrie 2015 a fost de 49,6% faţă de 44,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

*Notă: 

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.       
Datele pentru luna noiembrie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Informaţii  mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-noiembrie 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 15 ianuarie 2016 în rubricile:

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER