Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015, informaţie succintă

Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015*, informaţie succintă

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2015 s-au cifrat la 188,5 mil. dolari SUA, cu 15,4% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 11,3% mai puţin comparativ cu luna octombrie 2014.

În ianuarie-octombrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1636,7 mil. dolari  SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,1%.

Exporturile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-octombrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 20141

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2014

2015

20141

20151

Export – total     

1636,7

83,9

100,0

100,0

-0,9

-16,1

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1015,2

99,7

52,2

62,0

5,8

-0,2

Ţările CSI

415,7

65,0

32,8

25,4

-6,5

-11,5

Alte ţări

205,8

70,4

15,0

12,6

-0,2

-4,4

1 În preţuri curente

În ianuarie-octombrie 2015 exporturile de mărfuri destinateţărilorUniunii Europene (UE–28) au însumat 1015,2 mil. dolari SUA (cu 0,3% mai puţin faţă de aceeaşi perioadă din anul 2014), deţinînd o cotă de 62,0% în total exporturi (52,2% – în ianuarie-octombrie 2014).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 25,4% (în ianuarie-octombrie 2014 – 32,8%), ce corespunde unei valori de 415,7 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări au scăzut cu 35,0%, comparativ cu ianuarie-octombrie 2014.

Importurile de mărfurirealizateîn luna octombrie 2015 au însumat 337,2 mil. dolari SUA, cu 0,1% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 30,0% - comparativ cu luna octombrie 2014.

În ianuarie-octombrie 2015 importurile au totalizat 3299,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 24,1%.

Importurile Republicii Moldova structurate pe grupe de ţări

Ianuarie-octombrie 2015

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor , %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-octombrie 20141

ianuarie-octombrie

ianuarie-octombrie

2014

2015

20141

20151

Import – total  

3299,2

75,9

100,0

100,0

-2,3

-24,1

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

1634,3

75,9

49,5

49,5

3,4

-12,0

Ţările CSI

824,0

70,8

26,8

25,0

-4,1

-7,8

Alte ţări

840,9

81,7

23,7

25,5

-1,6

-4,3

1 În preţuri curente

Importurile din ţările Uniunii Europene(UE-28) s-au cifrat la 1634,3 mil. dolari SUA (cu 24,1% mai puţin decît în ianuarie-octombrie 2014), deţinînd o pondere de 49,5% în total importuri (49,5% - în  ianuarie-octombrie 2014).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 824,0 mil. dolari SUA (cu 29,2%  mai puţin decît în ianuarie-octombrie 2014), care echivalează cu o cotă de 25,0% în total importuri (26,8% – în ianuarie-octombrie 2014).

Deficitul balanţei comerciale în luna octombrie 2015 a fost de 148,7 mil. dolari SUA, cu 25,6 mil. dolari SUA (-14,7%) mai mic decît cel înregistrat în luna precedentă şi cu 120,6 mil. dolari SUA (-44,8%) - comparativ cu luna octombrie 2014.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-octombrie 2015 a unui deficit al balanţei comercialeîn valoarede 1662,5 mil. dolari SUA, cu 735,1 mil. dolari SUA (-30,7%) mai mic faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2014. Cu ţările Uniunii Europene (UE-28) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 619,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2014  – 1135,8 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 408,3 mil. dolari SUA (în ianuarie-octombrie 2014 – 525,2 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială pe grupe de ţări

Ianuarie-octombrie

Ianuarie-octombrie  2015 în % faţă de ianuarie-octombrie 20141

2014

2015

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-2397,6

-1662,5

69,3

      din care:

Ţările Uniunii Europene (UE-28)

-1135,8

-619,1

54,5

Ţările CSI

-525,2

-408,3

77,7

Alte ţări

-736,6

-635,1

86,2

1 În preţuri curente

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-octombrie 2015 a fost de 49,6% faţă de 44,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2014.

*Notă: 

Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilorşi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
Datele pentru luna octombrie 2015 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente şi perioada corespunzătore din anul 2014 – date rectificate.
Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Informaţii  mai detaliate privind comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova realizat în ianuarie-octombrie 2015 vor fi prezentate în Nota informativă “Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2015” şi în tabele statistice plasate pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică pe data de 14 decembrie 2015 în rubricile:

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER