Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în anul 2020

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn anul 2020*

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfurirealizate în luna decembrie 2020 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 16,7% mai mică în raport cu luna noiembrie 2020 și similară celei înregistrate în luna decembrie 2019 (Figurile 1 și 2).

În anul 2020 exporturile de mărfuri au însumat 2485,2 milioane dolari SUA (Figura 16), valoarea acestora fiind mai mică cu 10,6% față de anul 2019 (Figura 3).

Exporturile de mărfuri autohtone în anul 2020 au constituit 1905,2 milioane dolari SUA (76,7% din total exporturi), fiind în scădere cu 4,6% față de anul 2019, influențând astfel diminuarea valorii totale a exporturilor cu 3,3%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în anul 2020 s-au cifrat la 580,0 milioane dolari SUA (23,3% din total exporturi), sau cu 25,8% mai puțin, comparativ cu anul 2019. Această diminuare a contribuit la micșorarea pe total exporturi cu 7,3%. Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere si alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 16,8% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (medicamente, țigarete care conțin tutun, distilate de vin sau de tescovină de struguri, whisky, gin, votcă, lichioruri, bere, motorină, țesături și materiale tricotate sau croșetate, uleiuri esențiale, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, autoturisme, mobilier) – 6,5%.

Mijloacele de transport rutier în anul 2020 (Figura 4),rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (88,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (7,0%), feroviar (2,8%) și aerian (1,8%).

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27) în anul 2020 au totalizat 1658,4 milioane dolari SUA(cu 6,9% mai puțin comparativ cu anul 2019), deținând o pondere de 66,7% în total exporturi (Figura 5).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în anul 2020 au avut o valoare de 377,0 milioane dolari SUA(cu 13,3% mai puțin față de anul 2019), care echivalează cu o cotă de 15,2% în total exporturi (Figura 5).

În anul 2020 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 6) au fost: România (28,4% din total exporturi), Germania (9,1%), Federația Rusă (8,7%), Italia (8,6%), Turcia (6,9%), Polonia (4,4%), Republica Cehă (3,2%), Ucraina (2,8%), Belarus (2,7%), Elveția (2,5%), Bulgaria (2,3%), Olanda (2,2%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,7%), Spania (1,4%), Franța (1,2%), Ungaria (1,1%).  

Analiza evoluției exporturilor pe țăriîn anul 2020, comparativ cu anul 2019 (Anexa 1), relevă micșorarea livrărilor de mărfuri în România (-7,7%), Italia (-20,0%), Federația Rusă (-13,2%), Elveţia (-28,1%), Germania (-8,3%), Belarus (-18,1%), Grecia (-31,2%), Siria (-76,3%), Ucraina (-13,3%), Malaysia (-77,5%), Austria (-26,7%), Indonezia (-58,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-14,4%), Franța (-17,7%), China (-28,3%), Bulgaria (-7,6%), Turcia (-2,2%), Spania (-9,1%), Afganistan (-96,3%), Polonia (-2,9%), Liban (-19,1%), Slovacia (-19,7%), Armenia (-63,8%), Egipt (-85,5%), Irak (-23,7%), Taiwan, provincie a Chinei (-63,4%), Azerbaidjan (-38,7%), Israel (-22,4%), Bangladesh (-82,1%), Myanmar (-73,7%), Emiratele Arabe Unite (-63,8%), Canada (-17,5%), Maroc (-43,5%), Tunisia (-70,6%), Belgia (-6,3%), Swaziland (-54,0%), Lituania (-9,1%), Montenegro (-90,8%), Kârgâzstan (-48,7%), Brazilia (-63,2%), Ghana (-46,7%), Mongolia (-48,0%), Malta (-98,5%), Pakistan (-60,4%), care a contribuit la diminuarea pe total exporturi cu 11,9%.

În același timp, s-au majorat exporturilede mărfuri în Ungaria (de 2,4 ori), Olanda (+42,4%), Republica Cehă (+24,1%), Kazahstan (+39,1%), Etiopia (de 4,8 ori), Iordania (de 66,7 ori), Estonia (de 1,6 ori), Georgia (+8,7%), Statele Unite ale Americii (+5,5%), Uzbekistan (+35,6%), Croația (de 2,1 ori), Portugalia (+11,8%), Serbia (+10,7%), Arabia Saudită (+26,3%), Filipine (de 2,0 ori), Hong Kong, RAS a Chinei (de 1,7 ori), Burkina Faso (de 5,8 ori), Bahrain (de 1,8 ori), Cipru (+4,9%), atenuând scăderea pe total exporturi cu 2,6%.

În structura exporturilor din anul 2020 (Figura 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) au deținut împreună 90,1% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (22,8%); produse alimentare și animale vii (21,2%); articole manufacturate diverse (20,9%); materiale brute necomestibile (10,7%); băuturi și tutun (7,5%); mărfuri manufacturate (7,0%).

În anul 2020, comparativ cu anul 2019 (Anexa 6), s-au redusexporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-47,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-16,9%), produse medicinale și farmaceutice (-41,9%), semințe și fructe oleaginoase (-14,7%), îmbrăcăminte și accesorii (-13,3%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-8,9%), tutun brut și prelucrat (-61,6%), mobilă și părțile ei (-4,0%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-14,9%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (-16,1%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-23,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-14,0%), carne și preparate din carne (-30,1%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-18,0%), produse lactate și ouă de păsări (-17,0%), influențând micșorarea pe total exporturi cu 14,0%.

Totodată, au sporit exporturile de grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+47,8%), produse chimice organice (de 2,1 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 1,7 ori), legume și fructe (+3,4%), hrană destinată animalelor (+24,9%), vehicule rutiere (+24,2%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+33,5%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+26,4%), atenuând scăderea pe total exporturi cu 3,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna decembrie 2020 au însumat 567,2 milioane dolari SUA, fiind în creștere cu 8,5% față de luna noiembrie 2020 și cu 5,1%, comparativ cu luna decembrie 2019 (Figurile 8 și 9).

În anul 2020importurile de mărfuri au constituit 5415,7 milioane dolari SUA (Figura 16), nivel inferior celui realizat în anul 2019 cu 7,3% (Figura 10).

Majoritatea importurilor de mărfuri în anul 2020 (Figura 11), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (87,6% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,6%), instalațiile fixe de transport (3,2%), transportul aerian (2,4%), transportul maritim (1,5%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,2%).

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27)în anul 2020 s-au cifrat la 2470,4 milioane dolari SUA (cu 12,7% mai puțin față de anul 2019), deținând o pondere de 45,6% în total importuri (Figura 12).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSIîn anul 2020 au avut o valoare de 1317,6 milioane dolari SUA (cu 7,0% mai puțin decât în anul 2019), care echivalează cu o cotă de 24,3% în total importuri (Figura 12).

În anul 2020 întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 13) au fost: China (11,9% din total importuri), România (11,7%), Federația Rusă (11,1%), Ucraina (9,7%), Germania (8,4%), Turcia (7,2%), Italia (6,4%), Polonia (4,0%), Franța (2,2%), Belarus (2,1%), Ungaria (1,9%), Republica Cehă (1,8%), Spania (1,4%), Statele Unite ale Americii (1,3%), Austria și Bulgaria (a câte 1,2%).

Analiza evoluției importurilor pe țări în anul 2020, comparativ cu anul 2019 (Anexa 2), relevă diminuarea importurilorprovenite din România (-24,9%), Federația Rusă (-12,9%), Italia (-14,7%), Ucraina (-7,3%), Germania (-6,6%), Austria (-31,9%), Franța (-17,5%), Belarus (-13,1%), Republica Cehă (-14,9%), Turcia (-3,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-14,6%), Ungaria (-7,7%), Statele Unite ale Americii (-7,9%), Taiwan, provincie a Chinei (-19,0%), Slovacia (-9,8%), Suedia (-11,7%), Spania (-3,3%), Maroc (-30,7%), Vietnam (-4,2%), Finlanda (-13,2%), Brazilia (-16,0%), Islanda (-25,9%), Egipt (-18,2%), Turkmenistan (-44,0%), Mexic (-15,8%), Hong Kong, RAS a Chinei (-27,8%), care a influențat micșorarea pe total importuri cu 10,0%.  

În același timp, s-au majorat importurileprovenite din Kazahstan (de 5,0 ori), China (+7,3%), Polonia (+7,7%), Serbia (+40,6%), Bulgaria (+11,6%), Japonia (+9,2%), India (+11,0%), Azerbaidjan (de 5,2 ori), Slovenia (+13,4%), Pakistan (+43,8%), Grecia (+12,8%), Olanda (+4,5%), Ecuador (+14,6%), Coreea de Sud (+5,7%), Macedonia de Nord (+44,6%), Georgia (de 1,6 ori), Danemarca (+11,0%), Cote D'Ivoire (de 4,7 ori), atenuând scăderea pe total importuri cu 2,7%.     

În structura importurilor din anul 2020 (Figura 14),șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) au deținut împreună 95,3% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (26,2%); mărfuri manufacturate (19,7%); produse chimice (15,1%); produse alimentare și animale vii (12,2%); articole manufacturate diverse (11,2%); combustibili minerali (10,9%).

În anul 2020, comparativ cu anul 2019 (Anexa7), au scăzut importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-35,7%), gaz și produse industriale obținute din gaz (-32,4%), vehicule rutiere (-11,2%), energie electrică (-76,0%), metale neferoase (-28,5%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-13,1%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (-4,4%), tutun brut și prelucrat (-20,4%), fier și oțel (-8,4%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (-11,4%), îngrășăminte minerale sau chimice (-14,2%), produse medicinale și farmaceutice (-4,1%), produse chimice organice (-43,4%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-3,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-13,7%), cauciuc prelucrat (-10,7%), piele, altă piele și blană prelucrate (-12,6%), încălțăminte (-13,5%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-25,3%), materiale plastice sub forme primare (-10,7%), carne și preparate din carne (-9,8%),  influențând diminuarea pe total importuri cu 9,6%.

Totodată,s-au majorat importurile decereale și preparate pe bază de cereale (+18,9%),mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+6,9%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+25,3%), produse lactate și ouă de păsări (+17,3%), articole din minerale nemetalice (+6,3%), materiale plastice prelucrate (+6,9%), hrană destinată animalelor (+21,2%), legume și fructe (+3,9%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+2,9%), atenuând reducerea pe total importuri cu 1,5%.

Deficitul balanței comercialeîn luna decembrie 2020 a fost de 348,9 milioane dolari SUA (Figura 15), cu 88,0 milioane dolari SUA (+33,8%) mai mult față de cel înregistrat în luna noiembrie 2020 și cu 27,5 milioane dolari SUA (+8,6%) mai mult, comparativ cu luna decembrie 2019.

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor Republicii Moldova a determinat acumulareaîn anul 2020 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de2930,5 milioane dolari SUA (Figura 16), sau cu 132,8 milioane dolari SUA (-4,3%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în anul 2019.

În anul 2020 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 812,0 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 940,6 milioane dolari SUA, respectiv cu 238,6 milioane dolari SUA (-22,7%) și cu 41,6 milioane dolari SUA (-4,2%) mai puțin, față de valorile înregistrate în anul 2019 (Anexa 3).

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2020 a fost de 45,9%, fiind în descreștere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu anul 2019.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2020 a constituit 67,1%, majorându-se cu 4,2 puncte procentuale în raport cu anul 2019.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2020 a marcat28,6%, în scădere cu 2,1 puncte procentuale față de anul 2019.

Persoanele fizice au importatîn anul 2020 mărfuri și produse în valoare de203,0 mil. dolari SUA, cu 7,2% mai puțin în raport cu anul 2019. Scăderea a fost condiționată, în principal, de micșorarea importurilor de autoturisme (-7,6%), cărora le-a revenit 82,8% din importurile realizate de persoanele fizice.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra schimburilor comerciale ale Republicii Moldova.


 

Anexă: (8 tabele în format Excel)

  *Note:

 • Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
 • Datele pentru luna decembrie 2020 și anul 2020 pe ansamblu sunt provizorii, iar pentru anii precedenți  - date revizuite.
 • Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
 • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri.
 • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.
Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).
Informații relevante:
2020 balanța comercială cifre comerț comerț exterior date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri moldova reexport statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER