Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iunie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn ianuarie-iunie 2021*

Exporturile de mărfurirealizate în luna iunie 2021 au avut o valoare de 226,8 milioane dolari SUA, cu 12,4% mai mult în raport cu luna mai 2021 și cu 19,6% - comparativ cu luna iunie 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 1331,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 13,8%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-iunie 2021 au constituit 982,3 milioane dolari SUA (73,8%din total exporturi), fiind în creștere cu 8,9% față de perioada similară din anul2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 6,8%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare șiclasice) în ianuarie-iunie 2021 s-au cifrat la 349,2 milioane dolari SUA (26,2% din total exporturi), sau cu 30,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 7,0%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 18,0% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 8,2%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-iunie 2021 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (92,0% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (6,1%), transportul aerian (1,1%), transportul feroviar (0,7%)și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27) în ianuarie-iunie2021au totalizat 858,8 milioane dolari SUA(cu 15,7% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 64,5% în total exporturi, în creștere cu 1,1 puncte procentuale față de ianuarie-iunie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-iunie 2021au avut o valoare de 208,4 milioane dolari SUA(cu 7,5% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,7% în total exporturi, în scădere cu 0,9 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-iunie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 88,8% din total exporturi au fost: România (28,0% din total exporturi), Germania (10,1%), Federația Rusă (9,7%), Turcia (8,6%), Italia (7,1%), Polonia (3,9%), Republica Cehă (3,2%), Ucraina (2,8%), Belarus (2,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,9%), Ungaria, Olanda și Spania (câte 1,4%), Franța (1,3%), Bulgaria, Elveția și Portugalia (câte 1,2%), Liban (1,1%) și Grecia (1,0%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-iunie 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (+26,8%), Germania (+30,0%), Turcia (+34,6%), Emiratele Arabe Unite (de 31,0 ori), Ungaria (de 2,2 ori), Ucraina (+34,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+39,3%), Portugalia (de 1,8 ori), Belgia (de 2,2 ori), Liban (de 1,7 ori), Polonia (+10,7%), Federația Rusă (+3,8%), Israel (de 2,4 ori), Republica Ceha (+8,5%), Libia (de 131,7 ori), Uzbekistan (de 2,4 ori), Egipt (de 12,4 ori), China (+39,6%), Slovacia (+33,9%), Canada (de 1,6 ori), Olanda (+8,8%), Serbia (+20,6%), Nigeria (de 2,4 ori), Georgia (+8,6%), Austria (+7,3%), Chile (de 65,5 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 19,7%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Elveția (-59,6%), Italia (-11,2%), Grecia (-36,0%), Cipru (-46,9%), Indonezia (-79,0%), Spania (-14,4%), Bulgaria (-11,9%), Belarus (-6,1%), Iordania (-76,4%), Estonia (-54,4%), Statele Unite ale Americii (-6,9%), Africa de Sud (-61,0%), Arabia Saudită (-27,4%), Taiwan, provincie a Chinei (-82,6%), Franța (-3,0%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 5,5%.

În structura exporturilor din ianuarie-iunie 2021(Figura 6 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 90,8% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (26,0%); articole manufacturate diverse (21,7%); produse alimentare și animale vii (17,3%); materiale brute necomestibile (9,7%); mărfuri manufacturate (8,6%); băuturi și tutun (7,5%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020(Anexa 6), au sporit exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+41,1%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 6,8 ori), mobilă și părțile ei (de 1,5 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+24,9%), vehicule rutiere, în principal reexporturi (de 2,4 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+18,4%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (de 1,5 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite, în principal reexporturi (de 6,1 ori), articole prelucrate din metal (de 1,8 ori), articole din minerale nemetalice (+35,0%), produse medicinale și farmaceutice, preponderent reexporturi (+19,4%), fier și oțel (de 6,4 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+40,7%), încălțăminte, preponderent reexporturi (+23,4%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+35,6%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat, în principal reexporturi (de 1,6 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+28,3%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+45,8%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,9 ori), articole de voiaj; sacoșe și similare, în principal reexporturi (+25,0%), carne și preparate din carne (de 1,8 ori), materiale plastice prelucrate, preponderent reexporturi (de 2,2 ori), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+28,3%), tutun brut și prelucrat (+21,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+23,4%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+47,5%), produse tanante și colorante (de 2,8 ori), influențând creșterea pe total exporturi cu 24,3%. 

Totodată, s-au redusexporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-47,4%), legume și fructe (-18,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-27,9%), semințe și fructe oleaginoase (-11,6%), produse chimice organice (-35,6%), hrană destinată animalelor (-39,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-40,2%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 11,1%.

Importurile de mărfuri realizate în luna iunie 2021 au constituit 589,7 milioane dolari SUA, cu 4,7 % mai mult, față de luna mai 2021 și cu 42,6% mai mult, comparativ cu luna iunie 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2021importurile de mărfuri au însumat 3266,4 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 36,5%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-iunie 2021 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (86,6% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,7%), instalațiile fixe de transport (3,6%), transportul aerian (2,4%), transportul maritim (1,9%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-iunie 2021 s-au cifrat la 1548,5 milioane dolari SUA (cu 38,5% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 47,4% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI în ianuarie-iunie 2021 au avut o valoare de 742,7 milioane dolari SUA (cu 26,8% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 22,7% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2021 întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (12,9% din total importuri), China (11,8%), Federația Rusă (11,5%), Ucraina (9,0%), Germania (8,3%), Turcia (7,2%), Italia (6,7%), Polonia (3,8%), Franța (2,6%), Ungaria (2,0%), Belarus (1,8%), Republica Cehă (1,7%), Statele Unite ale Americii (1,6%), Austria (1,5%), Spania (1,4%), Bulgaria și Olanda (câte 1,1%), Japonia (1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-iunie 2021, comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din România (+42,9%), China (+46,5%), Federația Rusă (+26,9%), Germania (+37,4%), Turcia (+43,5%), Ucraina (+29,0%), Italia (+36,8%), Polonia (+33,8%), Austria (de 1,8 ori), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Franța (+31,0%), Republica Cehă (+44,6%), Ungaria (+31,5%), Belarus (+24,6%), Bulgaria (+43,6%), Argentina (de 5,3 ori), Spania (+25,3%), Olanda (+35,1%), Vietnam (de 1,5 ori), Japonia (+31,5%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+31,2%), Slovacia (de 1,5 ori), Portugalia (de 1,6 ori), India (+30,1%), Elveția (+34,6%), Belgia (+24,3%), Slovenia (+36,6%), Suedia (+41,1%), Coreea de Sud (+17,6%), Taiwan, provincie a Chinei (+39,5%), Danemarca (+41,8%), Letonia (+48,2%), Norvegia (de 1,6 ori), Ecuador (+21,4%), Thailanda (+49,1%), Malaysia (+40,4%), Finlanda (+42,0%), Grecia (+16,0%), Chile (de 2,5 ori), Maroc (de 1,8 ori), Kazahstan (+34,1%), Uzbekistan (+44,5%), Estonia (de 1,9 ori), Bangladesh (+35,1%), Croația (de 1,6 ori), Pakistan (+30,6%), Iran (de 2,2 ori), care a influențat creșterea pe total importuri cu 36,4%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Azerbaidjan (-78,7%), Singapore (-53,0%), Lituania (-19,8%), Georgia (-39,5%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 0,3%.

În structura importurilor din ianuarie-iunie 2021(Figura 12 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 94,8% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,6%); mărfuri manufacturate (18,9%); produse chimice (15,3%); combustibili minerali (11,9%); articole manufacturate diverse (11,6%); produse alimentare și animale vii (11,5%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (de 1,6 ori), vehicule rutiere (de 1,8 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+41,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+38,5%), îmbrăcăminte și accesorii (de 1,7 ori), articole prelucrate din metal (de 1,5 ori), produse medicinale și farmaceutice (+26,7%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+29,2%), fier și oțel (+41,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+36,1%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,9 ori), materiale plastice prelucrate (+46,1%), articole din minerale nemetalice (+32,4%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+23,3%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,8 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+45,4%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+28,6%), gaz și produse industriale obținute din gaz (+12,2%), mobilă și părțile ei (de 1,6 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 1,7 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+48,9%), semințe și fructe oleaginoase (+42,1%), piele și blană prelucrate (de 1,6 ori), legume și fructe (+10,4%), materiale plastice sub forme primare (+43,6%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+21,3%), carne și preparate din carne (+49,7%), metale neferoase (+29,0%), pește, crustacee, moluște (+31,5%), încălțăminte (+36,0%), cauciuc prelucrat (+26,4%), produse tanante și colorante (+36,6%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+25,4%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,8 ori), hrană destinată animalelor (+31,9%), cereale și preparate pe bază de cereale (+9,9%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 1,9 ori), produse lactate și ouă de păsări (+10,4%), lemn și plută (+23,2%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+39,1%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+38,7%), articole de voiaj; sacoșe și similare (de 1,7 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), fibre textile și deșeurile lor (de 1,6 ori), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 33,7%.

Totodată, au scăzut importurile de îngrășăminte minerale sau chimice (-14,7%), energie electrică (-56,0%), cărbune, cocs și brichete (-17,9%), tutun brut și prelucrat (-4,9%), atenuând majorarea pe total importuri cu 0,6%.

Deficitul balanței comercialeîn luna iunie 2021 a fost de 362,9 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 1,2 milioane dolari SUA (+0,3%) mai mult, față de cel înregistrat în luna mai 2021 și cu 138,9 milioane dolari SUA (de 1,6 ori) mai mult, comparativ cu luna iunie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-iunie 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1934,9 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 711,5 milioane dolari SUA (de 1,6 ori) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-iunie 2021 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 689,7 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 534,3 milioane dolari SUA, respectiv cu 313,9 milioane dolari SUA (de 1,8 ori) și cu 142,5 milioane dolari SUA (+36,4%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-iunie 2021, a fost de 40,8%, în scădere cu 8,1 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iunie 2021, a constituit 55,5%, diminuându-se cu 10,9 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-iunie 2021, a marcat28,1%, în descreștere cu 5,0 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-iunie 2021, mărfuri în valoare de 125,1 milioane dolari SUA, de 1,7 ori mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (de 1,7 ori), cărora le-au revenit 85,5% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă (8 tabele .xlsx):

*Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru luna iunie 2021sunt provizorii, iar pentru lunile anterioare și perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior
tel. 067 770 016

2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER