Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-mai 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn ianuarie-mai 2021*

Exporturile de mărfurirealizate în luna mai 2021 au avut o valoare de 201,7 milioane dolari SUA, cu 7,6% mai puțin, în raport cu luna aprilie 2021 și cu 29,5% mai mult, comparativ cu luna mai 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2021 exporturile de mărfuri au însumat 1104,7 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 12,7%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-mai 2021 au constituit 817,3 milioane dolari SUA (74,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 7,4% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 5,8%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-mai 2021 s-au cifrat la 287,4 milioane dolari SUA (26,0% din total exporturi) sau cu 30,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 6,9%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 17,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 8,4%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-mai 2021 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (92,7% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (5,4%), transportul aerian (1,1%), transportul feroviar (0,7%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27) în ianuarie-mai2021au totalizat 720,4 milioane dolari SUA(cu 16,5% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 65,2% în total exporturi, în creștere cu 2,2 puncte procentuale față de ianuarie-mai 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-mai 2021au avut o valoare de 173,4 milioane dolari SUA(cu 7,3% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,7% în total exporturi, în scădere cu 0,8 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-mai 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 88,9% din total exporturi au fost: România (27,8% din total exporturi), Germania (10,4%), Federația Rusă (9,5%), Turcia (9,1%), Italia (7,0%), Polonia (3,9%), Republica Cehă (3,1%), Ucraina (2,8%), Belarus (2,4%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,8%), Spania (1,6%), Olanda, Ungaria și Portugalia (câte 1,5%), Elveția, Franța și Bulgaria (câte 1,3%), Grecia (1,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-mai 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (+27,4%), Germania (+35,5%), Turcia (+42,2%), Ungaria (de 2,6 ori), Ucraina (+33,3%), Portugalia (de 1,8 ori), Belgia (de 2,1 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+30,0%), Liban (+46,1%), Federația Rusă (+2,7%), Polonia (+6,5%), Libia (de 131,7 ori), Egipt (de 23,1 ori), Olanda (+11,7%), Uzbekistan (de 2,2ori), Israel (de 1,7 ori), Canada (de 1,6 ori), Republica Ceha (+3,9%), Slovacia (+29,0%), China (+26,7%), Statele Unite ale Americii (+9,3%), Nigeria (de 2,4 ori), Macedonia de Nord (de 1,9 ori), Georgia (+6,0%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 18,9%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Elveţia (-60,5%), Grecia (-37,0%), Italia (-7,6%), Indonezia (-87,1%), Cipru (-52,0%), Spania (-11,8%), Bulgaria (-12,8%), Estonia (-59,6%), Franța (-9,8%), Belarus (-4,4%), Iordania (-78,8%), Arabia Saudită (- 42,9%), Africa de Sud (-64,3%), Taiwan, provincie a Chinei (-81,7%), Irak (-17,0%), Maroc (-84,0%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 5,8%.

În structura exporturilor din ianuarie-mai 2021(Figura 6 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 91,0% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (26,0%); articole manufacturate diverse (21,5%); produse alimentare și animale vii (17,4%); materiale brute necomestibile (10,4%); mărfuri manufacturate (8,2%); băuturi și tutun (7,5%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020(Anexa 6), au sporit exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+46,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 8,6 ori), mobilă și părțile ei (de 1,6 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+25,1%), vehicule rutiere, în principal reexporturi (de 2,3 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (de 1,5 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+16,8%), petrol, produse petroliere și produse înrudite, în principal reexporturi (de 6,2 ori), produse medicinale și farmaceutice, preponderent reexporturi (+40,5%), articole prelucrate din metal (de 1,8 ori), articole din minerale nemetalice (+30,4%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,5 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat, în principal reexporturi (de 1,8 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (de 1,9 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+ 43,4%), fier și oțel (de 4,4 ori), încălțăminte, preponderent reexporturi (+14,8%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+22,5%), articole de voiaj; sacoșe și similare, în principal reexporturi (+34,0%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,9 ori), carne și preparate din carne (de 1,8 ori), materiale plastice prelucrate, preponderent reexporturi (de 2,2 ori), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+22,6%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+16,7%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+39,5%), produse tanante și colorante (de 2,3 ori), influențând creșterea pe total exporturi cu 25,1%.

Totodată, s-au redusexporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-49,6%), legume și fructe (-22,5%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-35,8%), hrană destinată animalelor (-47,9%), semințe și fructe oleaginoase (-8,1%), produse chimice organice (-31,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-48,6%), animale vii (-21,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-11,3%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 13,0%.

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2021 au constituit 563,4 milioane dolari SUA, cu 0,2 % mai mult, față de luna aprilie 2021 și cu 71,0% mai mult, comparativ cu luna mai 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2021importurile de mărfuri au însumat 2676,7 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 35,2%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-mai 2021 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (86,4% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,5%), instalațiile fixe de transport (3,9%), transportul aerian (2,4%), transportul maritim (2,1%), autopropulsie (0,5%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-mai 2021 s-au cifrat la 1267,1 milioane dolari SUA (cu 36,8% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 47,3% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI în ianuarie-mai 2021 au avut o valoare de 612,3 milioane dolari SUA (cu 25,0% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 22,9% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2021 întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (12,5% din total importuri), Federația Rusă (11,9%), China (11,8%), Ucraina (8,8%), Germania (8,5%), Turcia (7,2%), Italia (6,7%), Polonia (3,9%), Franța (2,8%), Ungaria (2,0%), Belarus (1,8%), Republica Cehă (1,7%), Statele Unite ale Americii și Austria (câte 1,5%), Spania (1,4%), Bulgaria și Olanda (câte 1,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Japonia (câte 1,0%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-mai 2021, comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din China (+49,3%), România (+35,1%), Germania (+39,8%), Federația Rusă (+24,1%), Turcia (+41,9%), Italia (+42,0%), Ucraina (+27,8%), Polonia (+35,6%), Franța (+28,4%), Austria (de 1,7 ori), Republica Cehă (+47,4%), Statele Unite ale Americii (+46,3%), Ungaria (+26,7%), Vietnam (de 2,0 ori), Argentina (de 6,3 ori), Belarus (+27,0%), Bulgaria (+40,2%), Spania (+23,7%), Olanda (+32,9%), Japonia (+31,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+24,5%), Slovacia (de 1,6 ori), India (+36,4%), Portugalia (de 1,6 ori), Belgia (+25,8%), Suedia (+44,2%), Elveţia (+28,4%), Coreea de Sud (+19,9%), Slovenia (+27,9%), Norvegia (de 1,7 ori), Letonia (de 1,5 ori), Uzbekistan (de 1,7 ori), Malaysia (+45,6%), Taiwan, provincie a Chinei (+29,7%), Ecuador (+21,0%), Chile (de 2,6 ori), Grecia (+16,9%), Danemarca (+29,8%), Kazahstan (+33,2%), Croația (de 1,8 ori), Bangladesh (+35,2%), Maroc (de 1,7 ori), Thailanda (+36,1%), Costa Rica (de 3,0 ori), Estonia (de 1,8 ori), Finlanda (+26,1%), Indonezia (+42,6%), Australia (de 4,3 ori), care a influențat creșterea pe total importuri cu 35,4%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Azerbaidjan (-81,5%), Lituania (-27,5%), Singapore (-58,3%), Georgia (-42,7%), Egipt (-22,2%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 0,4%.

În structura importurilor din ianuarie-mai 2021(Figura 12 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 94,6% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,4%); mărfuri manufacturate (18,3%); produse chimice (15,5%); produse alimentare și animale vii (11,9%); combustibili minerali (11,9%); articole manufacturate diverse (11,6%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-mai 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (de 1,7 ori), vehicule rutiere (de 1,8 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+30,8%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+34,1%), îmbrăcăminte și accesorii (de 1,7 ori), articole prelucrate din metal (de 1,5 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+36,6%), produse medicinale și farmaceutice (+24,8%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+44,3%), materiale plastice prelucrate (de 1,5 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 2,0 ori), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 2,0 ori), articole din minerale nemetalice (+35,2%), fier și oțel (+31,6%), articole din lemn, exclusiv mobilă (de 1,6 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+21,4%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+28,5%), semințe și fructe oleaginoase (+43,5%), mobilă și părțile ei (de 1,6 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 1,7 ori), piele și blană prelucrate (de 1,6 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (+8,5%), legume și fructe (+10,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+43,3%), carne și preparate din carne (+49,6%), materiale plastice sub forme primare (+37,2%), pește, crustacee, moluște (+29,8%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+17,8%), încălțăminte (+38,9%), metale neferoase (+23,3%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,9 ori), hrană destinată animalelor (+34,6%), produse tanante și colorante (+ 40,5%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+24,4%), cauciuc prelucrat (+21,5%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 2,0 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+8,6%), produse lactate și ouă de păsări (+11,3%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+40,3%), lemn și plută (+16,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,7 ori), articole de voiaj; sacoșe și similare (de 1,5 ori), fibre textile și deșeurile lor (de 1,5 ori), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+26,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+8,8%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 33,0%.

Totodată, au scăzut importurile de îngrășăminte minerale sau chimice (-20,3%), energie electrică (-72,0%), tutun brut și prelucrat (-13,8%), animale vii (-34,8%), produse chimice anorganice (-14,9%), cărbune, cocs și brichete (-21,5%), atenuând majorarea pe total importuri cu 1,1%.

Deficitul balanței comercialeîn luna mai 2021 a fost de 361,7 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 17,8 milioane dolari SUA (+5,2%) mai mult, față de cel înregistrat în luna aprilie 2021 și cu 188,0 milioane dolari SUA (de 2,1 ori) mai mult, comparativ cu luna mai 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-mai 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1572,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3) sau cu 572,5 milioane dolari SUA (de 1,6 ori) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-mai 2021 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 546,7 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 438,9 milioane dolari SUA, respectiv cu 238,4 milioane dolari SUA (de 1,8 ori) și cu 110,7 milioane dolari SUA (+33,7%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-mai 2021, a fost de 41,3%, în scădere cu 8,2 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-mai 2021, a constituit 56,9%, diminuându-se cu 9,8 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-mai 2021, a marcat28,3%, în descreștere cu 4,7 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-mai 2021, mărfuri în valoare de101,5 milioane dolari SUA, de 1,7 ori mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (de 1,8 ori), cărora le-au revenit 85,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă: (8 tabele în format Excel)

*Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru luna mai 2021sunt provizorii, iar pentru lunile anterioare și perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65

2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER