Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2021*

Exporturile de mărfurirealizate în luna aprilie 2021 au avut o valoare de 218,3 milioane dolari SUA, cu 15,8% mai puțin, în raport cu luna martie 2021 și cu 45,7% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 903,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 9,5%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-aprilie 2021 au constituit 670,9 milioane dolari SUA (74,3% din total exporturi), fiind în creștere cu 4,1% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 3,2%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-aprilie 2021 s-au cifrat la 232,1 milioane dolari SUA (25,7% din total exporturi), sau cu 28,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi cu 6,3%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 17,1% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 8,6%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-aprilie 2021 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (93,1% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (4,9%), transportul aerian (1,1%), transportul feroviar (0,8%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27) în ianuarie-aprilie2021au totalizat 581,4 milioane dolari SUA(cu 9,8% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 64,4% în total exporturi, în creștere cu 0,2 puncte procentuale față de ianuarie-aprilie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-aprilie 2021au avut o valoare de 144,3 milioane dolari SUA(cu 11,9% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 16,0% în total exporturi, în creștere cu 0,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-aprilie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 86,9% din total exporturi au fost: România (27,4% din total exporturi), Germania (10,5%), Turcia (9,7%), Federația Rusă (9,5%), Italia (6,4%), Polonia (4,0%), Republica Cehă (3,1%), Ucraina (3,0%), Belarus (2,5%), Spania (1,8%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Ungaria (câte 1,6%), Olanda și Bulgaria (câte 1,5%), Elveția și Franța (câte 1,4%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (+22,1%), Turcia (de 1,7 ori), Germania (+30,5%), Ungaria (de 2,9 ori), Federația Rusă (+9,7%), Ucraina (+35,7%), Belgia (de 2,2 ori), Liban (+42,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+15,1%), Canada (de 1,8 ori), Egipt (de 17,7 ori), Uzbekistan (de 2,1ori), Polonia (+3,3%), China (+27,6%), Slovacia (+22,3%), Olanda (+4,8%), Georgia (+9,3%), Letonia (+36,1%), Republica Ceha (+1,8%), Nigeria (de 2,0 ori), Lituania (+18,4%), Macedonia de Nord (de 1,7 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 17,8%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Elveţia (-59,8%), Italia (-18,8%), Grecia (-43,6%), Cipru (-68,0%), Indonezia (-92,7%), Malaysia (-98,7%), Spania (-11,3%), Bulgaria (-13,7%), Franța (-13,1%), Belarus (-7,0%), Estonia (-60,6%), Iordania (-91,2%), Africa de Sud (-64,5%), Arabia Saudită (-38,5%), Filipine (-96,5%), Taiwan, provincie a Chinei (-81,4%), Irak (-15,8%), Maroc (-83,2%), Statele Unite ale Americii (-4,7%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 7,9%.

În structura exporturilor din ianuarie-aprilie 2021(Figura 6 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 90,7% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (26,1%); articole manufacturate diverse (21,2%); produse alimentare și animale vii (17,2%); materiale brute necomestibile (11,1%); mărfuri manufacturate (7,8%); băuturi și tutun (7,3%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020(Anexa 6), au sporit exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+45,7%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 8,4 ori), mobilă și părțile ei (de 1,6 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+21,6%), produse medicinale și farmaceutice (de 2,0 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 6,5 ori), fire, țesături, articole textile și produse conexe (de 1,5 ori), vehicule rutiere (de 2,2 ori), băuturi alcoolice și nealcoolice (+13,2%), articole prelucrate din metal (de 1,5 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,5 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 1,9 ori), articole din minerale nemetalice (+18,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specific (de 2,1 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+44,4%), fier și oțel (de 4,3 ori), încălțăminte (+10,3%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+15,5%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+28,0%), carne și preparate din carne (de 2,0 ori), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,4 ori), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 1,8 ori), materiale plastice prelucrate (de 2,0 ori), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,7 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+14,4%), produse tanante și colorante (de 2,4 ori), cărbune, cocs și brichete (de 12,2 ori), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,7 ori), influențând creșterea pe total exporturi cu 23,7%.

Totodată, s-au redusexporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (-59,9%), legume și fructe (-23,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-43,8%), hrană destinată animalelor (-43,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-57,3%), produse chimice organice (-11,8%), animale vii (-26,9%), semințe și fructe oleaginoase (-1,0%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-13,7%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-17,4%), tutun brut și prelucrat (-5,3%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 14,4%.

Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2021 au constituit 561,2 milioane dolari SUA, cu 10,9% mai puțin, față de luna martie 2021 și cu 96,5% mai mult, comparativ cu luna aprilie 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021importurile de mărfuri au însumat 2112,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 28,0%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-aprilie 2021 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (86,5% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,4%), instalațiile fixe de transport (4,1%), transportul aerian (2,5%), transportul maritim (1,7%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-aprilie 2021 s-au cifrat la 1005,0 milioane dolari SUA (cu 29,3% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 47,6% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI în ianuarie-aprilie 2021 au avut o valoare de 489,6 milioane dolari SUA (cu 18,9% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 23,2% în total importuri (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021 întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2), care au reprezentat 86,1% din total importuri au fost: România (12,3% din total importuri), Federația Rusă (12,2%), China (11,2%), Ucraina (8,7%), Germania (8,5%), Turcia (7,4%), Italia (6,6%), Polonia (3,9%), Franța (3,0%), Ungaria (2,1%), Belarus (1,8%), Republica Cehă (1,7%), Statele Unite ale Americii, Spania și Austria (câte 1,5%), Bulgaria și Olanda (câte 1,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din China (+40,9%), România (+26,7%), Turcia (+39,7%), Germania (+29,4%), Italia (+40,0%), Federația Rusă (+16,7%), Ucraina (+23,2%), Polonia (+30,0%), Franța (+22,3%), Austria (de 1,6 ori), Republica Cehă (+38,3%), Statele Unite ale Americii (+42,0%), Vietnam (de 2,0 ori), Belarus (+25,5%), Bulgaria (+33,7%), Ungaria (+15,5%), Olanda (+26,8%), Japonia (+27,2%), Spania (+15,8%), Portugalia (de 1,6 ori), Belgia (+29,7%), India (+29,7%), Elveţia (+37,5%), Slovacia (+39,4%), Suedia (+39,5%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+10,4%), Uzbekistan (de 1,7 ori), Chile (de 2,7 ori), Norvegia (de 1,5 ori), Malaysia (+47,5%), Slovenia (+17,6%), Grecia (+19,3%), Thailanda (de 1,6 ori), Coreea de Sud (+11,2%), Letonia (+36,2%), Taiwan, provincie a Chinei (+23,7%), Croația (de 1,8 ori), Maroc (de 1,7 ori), Ecuador (+14,6%), Macedonia de Nord (de 1,9 ori), Costa Rica (de 3,2 ori), Australia (de 5,4 ori), Bangladesh (+29,7%), Danemarca (+22,4%), Finlanda (+24,5%), Luxemburg (de 3,4 ori), Pakistan (+24,3%), Estonia (de 1,7 ori), Iran (de 2,0 ori), Insulele Feroe (de 2,3 ori), Indonezia (+36,5%), Tunisia (de 2,2 ori), Kazahstan (+17,7%), Filipine (de 2,0 ori), Mexic (+25,1%), Canada (+23,2%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 28,8%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Azerbaidjan (-87,1%), Lituania (-37,6%), Egipt (-38,6%), Argentina (-74,1%), Georgia (-45,0%), Turkmenistan (-81,2%), Singapore (-51,3%), Brazilia (-25,3%), Islanda (-29,1%), Cote D'Ivoire (-85,5%), Irlanda (-14,4%), Emiratele Arabe Unite (-17,9%), Serbia (-3,2%), atenuând, astfel, creşterea pe total importuri cu 0,8%.

În structura importurilor din ianuarie-aprilie 2021(Figura 12 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 94,8% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,4%); mărfuri manufacturate (17,7%); produse chimice (16,1%); produse alimentare și animale vii (12,4%); combustibili minerali (11,8%); articole manufacturate diverse (11,4%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (de 1,6 ori), vehicule rutiere (de 1,8 ori), îmbrăcăminte și accesorii (de 1,7 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite (+17,1%), produse medicinale și farmaceutice (+25,8%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+27,1%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale (+36,6%), articole prelucrate din metal (+45,9%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+40,2%), materiale plastice prelucrate (+49,3%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 2,1 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,8 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (de 1,6 ori), articole din minerale nemetalice (+29,0%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+23,6%), mobilă și părțile ei (de 1,6 ori), fier și oțel (+20,1%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 1,7 ori), piele și blană prelucrate (+46,8%), legume și fructe (+9,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+34,1%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+10,3%), carne și preparate din carne (+42,2%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+15,0%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+27,2%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,8 ori), încălțăminte (+33,5%), produse tanante și colorante (+42,8%), metale neferoase (+18,0%), hrană destinată animalelor (+29,8%), pește, crustacee, moluște (+17,9%), materiale plastice sub forme primare (+22,5%), cereale și preparate pe bază de cereale (+8,2%), produse lactate și ouă de păsări (+11,4%), cauciuc prelucrat (+15,2%), lemn și plută (+24,1%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,8 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+38,9%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+25,9%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+34,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+13,1%), fibre textile și deșeurile lor (+37,0%), gaz și produse industriale obținute din gaz (+0,8%), contribuind, astfel, creșterea pe total importuri cu 26,7%.

Totodată, au scăzut importurile de îngrășăminte minerale sau chimice (-27,2%), tutun brut și prelucrat (-22,2%), animale vii (-40,7%), cărbune, cocs și brichete (-26,0%), produse chimice anorganice (-11,4%), atenuând majorarea pe total importuri cu 1,1%.

Deficitul balanței comercialeîn luna aprilie 2021 a fost de 342,9 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 28,1 milioane dolari SUA (-7,6%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna martie 2021 și cu 207,1 milioane dolari SUA (de 2,5 ori) mai mult, comparativ cu luna aprilie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-aprilie 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de1209,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 383,5 milioane dolari SUA (+46,4%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-aprilie 2021 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 423,6 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 345,3 milioane dolari SUA, respectiv cu 175,7 milioane dolari SUA (+70,8%) și cu 62,4 milioane dolari SUA (+22,0%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-aprilie 2021, a fost de 42,7%, în scădere cu 7,3 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-aprilie 2021, a constituit 57,9%, diminuându-se cu 10,2 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-aprilie 2021, a marcat29,5%, în descreștere cu 1,8 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-aprilie 2021, mărfuri în valoare de79,6 milioane dolari SUA, de 1,6 ori mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (de 1,6 ori), cărora le-au revenit 85,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă (8 tabele în format Excel):

*Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru luna aprilie 2021 sunt provizorii, iar pentru lunile anterioare și perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65

2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER