Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna august și ianuarie-august 2021

 

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna august și ianuarie-august 2021*

 

Exporturile de mărfurirealizate în luna august 2021 au avut o valoare de 236,3 milioane dolari SUA, cu 1,9% mai puțin în raport cu luna iulie 2021 și cu 44,2% mai mult, comparativ cu luna august 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021 exporturile de mărfuri au însumat 1808,7 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 18,6%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-august 2021 au constituit 1341,3 milioane dolari SUA (74,2% din total exporturi), fiind în creștere cu 15,1% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 11,5%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-august 2021 s-au cifrat la 467,4 milioane dolari SUA (25,8% din total exporturi), sau cu 29,8% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 7,1%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 17,6% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) – 8,2%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-august 2021 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (89,6% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (6,6%), transportul feroviar (2,6%), transportul aerian (1,1%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27) în ianuarie-august2021au totalizat 1132,0 milioane dolari SUA(cu 14,2% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 62,6% în total exporturi, în scădere cu 2,4 puncte procentuale față de ianuarie-august 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI în ianuarie-august 2021au avut o valoare de 282,4 milioane dolari SUA(cu 14,3% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,6% în total exporturi, în descreștere cu 0,6 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-august 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 88,8% din total exporturi au fost: România (27,4% din total exporturi), Germania și Federația Rusă (câte 9,3%), Turcia (9,0%), Italia (7,7%), Polonia (3,7%), Ucraina (3,1%), Republica Cehă (3,0%), Elveția (2,4%), Belarus (2,3%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,2%), Bulgaria (1,6%), Ungaria (1,4%), Olanda (1,3%), Franța (1,2%), Spania (1,1%), Grecia (1,0%), Portugalia și Statele Unite ale Americii (câte 0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-august 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în România (+19,6%), Turcia (de 1,6 ori), Germania (+22,4%), Federația Rusă (+12,2%), Ucraina (+44,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+49,3%), Ungaria (de 1,9 ori), Emiratele Arabe Unite (de 26,1 ori), Belgia (de 2,1 ori), Portugalia (de 1,8 ori), Israel (de 2,7 ori), Liban (de 1,5 ori), Bulgaria (+21,1%), Egipt (de 18,3 ori), Republica Ceha (+6,2%), Polonia (+5,0%), Slovacia (+48,2%), Uzbekistan (de 2,1 ori), Libia (de 131,7 ori), Tunisia (de 7,2 ori), Canada (+48,7%), China (+23,2%), Elveția (+3,4%), Bangladesh (de 5,3 ori), Nigeria (de 2,3 ori), Chile (de 22,7 ori), Serbia (+14,7%), Austria (+6,7%), Macedonia de Nord (de 1,7 ori), Japonia (de 1,5 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 19,9%. 

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Cipru (-56,5%), Grecia (-20,1%), Spania (-13,1%), Iordania (-74,5%), Kazahstan (-19,0%), Belarus (-3,9%), Siria (-43,7%), Indonezia (-28,3%), Estonia (-35,3%), Irak (-22,9%), Letonia (-22,9%), Statele Unite ale Americii (-6,1%), Maroc (-89,0%), Filipine (-72,8%), Africa de Sud (-53,4%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 1,9%.

În structura exporturilor din ianuarie-august 2021(Figura 6 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 91,7% din total exporturi, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (23,6%); articole manufacturate diverse (21,3%); produse alimentare și animale vii (20,5%); materiale brute necomestibile (10,3%); mărfuri manufacturate (8,7%); băuturi și tutun (7,3%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020(Anexa 6), au sporit exporturile de mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+25,0%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 4,7 ori), mobilă și părțile ei (+33,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+16,6%), cereale și preparate pe bază de cereale (+20,5%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 2,5 ori), produse medicinale și farmaceutice, în principal reexporturi (+47,5%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+42,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+13,5%), semințe și fructe oleaginoase (+11,4%), articole din minerale nemetalice (+36,1%), articole prelucrate din metal (de 1,7 ori), petrol, produse petroliere și produse înrudite, preponderent reexporturi (de 3,0 ori), fier și oțel (de 8,0 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+36,0%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat, preponderent reexporturi (de 1,6 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+25,0%), încălțăminte, în principal reexporturi (+14,8%),%), tutun brut și prelucrat (+41,1%), carne și preparate din carne (de 1,8 ori), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,7 ori), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+13,9%), articole de voiaj; sacoșe și similare, preponderent reexporturi (+20,0%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+20,7%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+25,5%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (de 1,6 ori), materiale plastice prelucrate, în principal reexporturi (de 1,8 ori), produse tanante și colorante (de 3,1 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+17,5%), influențând creșterea pe total exporturi cu 22,5%. 

Totodată, s-au redusexporturile de legume și fructe (-13,2%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-35,5%), produse chimice organice (-33,6%), hrană destinată animalelor (-34,4%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-14,2%), animale vii (-15,3%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 4,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna august 2021 au constituit 575,2 milioane dolari SUA, cu 2,4% mai mult, față de luna iulie 2021 și cu 32,7% - comparativ cu luna august 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021importurile de mărfuri au însumat 4403,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 32,5%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-august 2021 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (85,9% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,8%), instalațiile fixe de transport (3,3%), transportul maritim (2,8%), transportul aerian (2,4%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-august 2021 s-au cifrat la 2050,1 milioane dolari SUA (cu 34,8% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 46,5% în total importuri, în creștere cu 0,7 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-august 2020 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI în ianuarie-august 2021 au avut o valoare de 1051,1 milioane dolari SUA (cu 24,7% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 23,9% în total importuri, în scădere cu 1,4 puncte procentuale, față de ianuarie-august 2020 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021, întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (12,4% din total importuri), Federația Rusă (12,2%), China (11,7%), Ucraina (9,3%), Germania (8,1%), Turcia (7,1%), Italia (6,6%), Polonia (3,8%), Franța (2,6%), Belarus și Ungaria (câte 1,9%), Republica Cehă (1,7%), Statele Unite ale Americii (1,6%), Austria (1,5%), Spania (1,4%), Bulgaria (1,3%), Olanda (1,1%), Japonia (1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-august 2021, comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din Federația Rusă (+40,2%), România (+36,5%), China (+36,4%), Turcia (+39,2%), Germania (+30,5%), Ucraina (+24,7%), Italia (+33,7%), Polonia (+28,3%), Franța (+39,3%), Austria (de 1,8 ori), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Republica Cehă (+39,6%), Bulgaria (de 1,5 ori), Ungaria (+25,4%), Belarus (+20,4%), Olanda (+36,7%), Spania (+23,7%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+38,5%), Argentina (de 4,3 ori), Japonia (+23,8%), Slovacia (+43,8%), Vietnam (+30,0%), Portugalia (de 1,6 ori), Coreea de Sud (+24,1%), Elveția (+33,3%), Belgia (+23,9%), Turkmenistan (de 4,3 ori), Slovenia (+30,6%), Suedia (+33,6%), Grecia (+25,7%), Taiwan, provincie a Chinei (+33,7%), India (+13,9%), Uzbekistan (de 1,7 ori), Malaysia (+41,3%), Letonia (+44,3%), Thailanda (+46,1%), Norvegia (de 1,5 ori), Danemarca (+30,5%), Finlanda (+33,5%), Ecuador (+18,1%), Chile (de 2,6 ori), Bangladesh (+32,6%), Maroc (de 1,7 ori), Iran (de 2,4 ori), Croația (+48,5%), Pakistan (+27,7%), Estonia (de 1,7 ori), Indonezia (+39,0%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 33,6%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Kazahstan (-82,7%) și Azerbaidjan (-74,3%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 1,5%.

În structura importurilor din ianuarie-august 2021(Figura 12 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 94,9% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,6%); mărfuri manufacturate (19,0%); produse chimice (15,2%); combustibili minerali (12,5%); articole manufacturate diverse (11,6%); produse alimentare și animale vii (11,0%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-august 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,6 ori), vehicule rutiere (de 1,6 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+45,6%), produse medicinale și farmaceutice (+32,7%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+30,7%), îmbrăcăminte și accesorii (de 1,6 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+38,9%), articole prelucrate din metal (+35,2%), gaz și produse industriale obținute din gaz (+26,2%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+23,6%), materiale plastice prelucrate (+38,9%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,8 ori), fier și oțel (+31,5%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+24,5%), articole din minerale nemetalice (+21,5%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+26,6%), băuturi alcoolice și nealcoolice (de 1,5 ori), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 1,6 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+31,1%), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), materiale plastice sub forme primare (+49,2%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+49,2%), mobilă și părțile ei (+44,0%), semințe și fructe oleaginoase (+46,4%), metale neferoase (+26,7%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+17,1%), pește, crustacee, moluște (+28,4%), piele și blană prelucrate (+36,4%), lemn și plută (+36,4%), încălțăminte (+35,7%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,7 ori), cauciuc prelucrat (+22,8%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+21,9%), legume și fructe (+6,1%), produse lactate și ouă de păsări (+12,9%), hrană destinată animalelor (+26,4%), produse tanante și colorante (+24,9%), cereale și preparate pe bază de cereale (+8,5%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 1,7 ori), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+33,2%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+49,0%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+22,4%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,5 ori), fibre textile și deșeurile lor (+44,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+14,9%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 31,2%. 

Deficitul balanței comercialeîn luna august 2021 a fost de 338,9 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 17,9 milioane dolari SUA (+5,6%) mai mult, față de cel înregistrat în luna iulie 2021 și cu 69,2 milioane dolari SUA (+25,7%) mai mult, comparativ cu luna august 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-august 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de2594,8 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 796,1 milioane dolari SUA (+44,3%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-august 2021 balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 918,1 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 768,7 milioane dolari SUA, respectiv cu 387,9 milioane dolari SUA (de 1,7 ori) și cu 172,7 milioane dolari SUA (+29,0%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-august 2021, a fost de 41,1%, în scădere cu 4,8 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-august 2021, a constituit 55,2%, diminuându-se cu 9,9 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-august 2021, a marcat26,9%, în descreștere cu 2,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-august 2021, mărfuri în valoare de 172,44 milioane dolari SUA, cu 52,9% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+59,3%), cărora le-au revenit 85,7% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă:

*Note:

 1. Informația nu include operațiunile de export - import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
 2. Datele pentru luna august 2021 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
 3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
 4. Date rectificate.

Informații suplimentare:

 • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
 • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
  Reexporturile clasice de mărfurireprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
  Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

 • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65
2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER