Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna februarie 2024 și în ianuarie-februarie 20241,2,3,4

Exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2024 au avut o valoare de 327,2 milioane dolari SUA, cu 19,4% mai mult, în raport cu luna ianuarie 2024 și cu 8,1% mai puțin, comparativ cu luna februarie 2023 (Figurile 1 și 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2024 exporturile de mărfuri au însumat 601,3 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mică cu 12,5%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2023.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-februarie 2024 au constituit 472,7 milioane dolari SUA (78,6% din total exporturi), fiind în creștere cu 0,3% față de perioada similară din anul 2023, care a influențat majorarea valorii totale a exporturilor cu 0,2%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-februarie 2024 s-au cifrat la 128,6 milioane dolari SUA (21,4% din total exporturi), sau cu 40,4% mai puțin comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte; încălțăminte și părți de încălțăminte; fire, cabluri și alte conductoare electrice; transformatoare electrice, convertizoare statice, bobine de reactanță și de inductanță; părți și accesorii de autovehicule; triciclete, trotinete și jucării similare; nuci comune, descojite; scaune, părți de scaune) au deținut 13,4% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (benzine auto; motorină; ulei de floarea soarelui; mașini automate de prelucrarea datelor; medicamente; nuci comune, descojite; articole de transport și de ambalare din materiale plastice; mașini și aparate pentru condiționarea aerului) – 8,0%.

Mijloacele de transport rutier în ianuarie-februarie 2024 (Figura 3 și Anexa 4) rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (79,4% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (16,7%), transportul feroviar (2,1%), instalații fixe de transport (0,9%), transportul aerian (0,8%) și expedieri poștale (0,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-februarie 2024, au totalizat 402,0 milioane dolari SUA (cu 6,3% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023), deținând o pondere de 66,9% în total exporturi, cu 4,5 puncte procentuale mai mult, față de ianuarie-februarie 2023 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI5, în ianuarie-februarie 2024, au avut o valoare de 41,6 milioane dolari SUA (cu 31,4% mai puțin, în raport cu perioada similară din anul 2023), care echivalează cu o cotă de 6,9% în total exporturi, în scădere cu 2,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-februarie 2023 (Figura 4 și Anexa 1).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2024 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (32,1% din total exporturi), Ucraina (7,5%), Germania (6,8%), Turcia (6,5%), Italia (5,6%), Cehia (5,0%), Polonia (4,3%), Statele Unite ale Americii (3,2%), Federația Rusă (3,0%), Bulgaria (2,8%), Belarus (2,5%), Elveția (1,6%), Grecia (1,5%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) și Franța (câte 1,3%), Egipt și Spania (câte 1,2%), Ungaria (1,1%) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (0,9%), cărora le-au revenit 89,5% din total exporturi.


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-februarie 2024, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2023 (Anexa 1) relevă reducerea livrărilor de mărfuri în Ucraina (-58,9%), România (-16,6%), Federația Rusă (-34,8%), Cipru (-63,6), Spania (-46,7%), Kazahstan (-61,6%), Italia (-12,2%), Belarus (-23,2%), Emiratele Arabe Unite (-77,4%), Franța (-32,3%), Ungaria (-32,1%), Liban (-94,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-25,9%), Maroc (-63,9%), Lituania (-21,6%), Georgia (-27,1%), Canada (-19,5%), Israel (-24,1%), care a influențat la micșorarea pe total exporturi cu 23,3%.

În același timp, s-au majorat exporturile de mărfuri în Turcia (+41,1%), Statele Unite ale Americii (de 1,8 ori), Polonia (+47,0%), Bulgaria (de 1,8 ori), Egipt (de 37 290,0 ori, datorită unor livrări majore de ulei de floarea soarelui, grâu și porumb), Cehia (+32,0%), Portugalia (de 18,8 ori, pe seama livrărilor de ulei de floarea soarelui), Elveția (de 1,9 ori), Grecia (de 1,9 ori), Germania (+5,2%), Irak (de 3,4 ori), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+23,8%), Indonezia (de 39,7 ori, datorită livrărilor de grâu), China (de 2,6 ori), Arabia Saudită (+57,3%), Malaysia (de 15,9 ori, pe seama livrărilor de grâu), Vietnam (de 4,8 ori), Iordania (de 9,3 ori), Mongolia (de 4,1 ori), Macedonia de Nord (de 2,7 ori), Tadjikistan (de 12,3 ori), Albania (de 12,5 ori), Armenia (de 2,2 ori), Croația (de 2,3 ori), atenuând diminuarea pe total exporturi cu 11,4%.

În structura exporturilor din ianuarie-februarie 2024 (Figura 6 și Anexa 6) ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (16,6% din total exporturi); cereale și preparate pe bază de cereale (12,8%); legume și fructe (12,7%); semințe și fructe oleaginoase (9,0%); îmbrăcăminte și accesorii (6,7%); băuturi alcoolice și nealcoolice (5,5%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (5,4%); mobilă și părțile ei (3,9%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (3,9%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,0%); articole din minerale nemetalice (2,0%); hrană destinată animalelor (1,6%), produse medicinale și farmaceutice (1,4%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2024, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023 (Anexa 6) s-au redus exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-71,9%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (-44,7%), vehicule rutiere (-70,4%), articole din minerale nemetalice (-40,9%), îmbrăcăminte și accesorii (-13,9%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-48,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-55,0%), încălțăminte (-55,0%), hrană destinată animalelor (-16,9%), tutun brut și prelucrat (-91,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (-50,0%), materiale plastice sub forme primare (-80,4%), mobilă și părțile ei (-5,6%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-7,7%), articole de voiaj; sacoșe și similare (-47,8%), produse chimice organice (-18,1%), materiale plastice prelucrate (-60,3%), cauciuc prelucrat (-83,1%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-24,7%), produse lactate și ouă de păsări (-26,4%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-52,1%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (-19,0%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (-55,8%), gaz și produse industriale obținute din gaz (gaze lichefiate) (-39,4%), articole prelucrate din metal (-10,1%), cauzând descreșterea pe total exporturi cu 20,0%.

Totodată, s-au majorat exporturile de semințe și fructe oleaginoase (de 1,9 ori), legume și fructe (+26,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 2,1 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+3,5%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+7,5%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+45,5%), animale vii (de 2,9 ori), energie electrică (+44,0%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+1,6%), fier și oțel (+51,4%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 2,2 ori), produse tanante și colorante (de 1,6 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+11,4%), atenuând micșorarea pe total exporturi cu 8,5%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2024 au constituit 751,9 milioane dolari SUA, cu 20,7% mai mult, față de luna ianuarie 2024 și cu 0,1% mai puțin, comparativ cu luna februarie 2023 (Figurile 7 și 8).


Descarcă datele în format .xlsx


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2024 importurile de mărfuri au totalizat 1375,0 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel inferior celui realizat în perioada similară din anul 2023 cu 7,5%.

Majoritatea importurilor de mărfuri în ianuarie-februarie 2024 (Figura 9 și Anexa 5) continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (78,0% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (12,4%), transportul feroviar (3,4%), transportul maritim (3,3%), transportul aerian (2,2%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27) în ianuarie-februarie 2024 s-au cifrat la 650,1 milioane dolari SUA (cu 9,2% mai puțin, față de aceeași perioadă din anul 2023), deținând o pondere de 47,3% în total importuri, în scădere cu 0,9 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-februarie 2023 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI5în ianuarie-februarie 2024 au avut o valoare de 52,0 milioane dolari SUA (cu 68,1% mai puțin, decât în perioada corespunzătoare din anul 2023), care echivalează cu o cotă de 3,8% în total importuri, în scădere cu 7,2 puncte procentuale, față de ianuarie-februarie 2023 (Figura 10 și Anexa 2).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2024 în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: Ucraina (19,3% din total importuri), România (16,1%), China (11,2%), Turcia (7,0%), Germania (6,6%), Italia (4,6%), Polonia (3,7%), Franța (2,8%), Federația Rusă (2,4%), Ungaria (2,2%), Cehia (1,9%), Spania (1,8%), Statele Unite ale Americii (1,4%), Bulgaria (1,3%), Belarus și Regatul Țărilor de Jos (Netherlands), (câte 1,1%), Japonia și Slovacia (câte 1,0%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Austria și Vietnam (câte 0,9%), cărora le-au revenit 89,1% din total importuri.


Descarcă datele în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-februarie 2024, comparativ cu perioada similară din anul 2023 (Anexa 2) relevă diminuarea importurilor provenite din Federația Rusă (-70,3%), Grecia (-88,7%), India (-78,0%), România (-9,9%), Kazahstan (-94,8%), Turcia (-14,8%), Bulgaria (-41,8%), Azerbaidjan (-91,8%), Ungaria (-17,7%), Israel (-54,3%), Austria (-21,0%), Georgia (-84,4%), Portugalia (-36,9%), Turkmenistan (-92,8%), care a influențat la descreșterea pe total importuri cu 17,5%.

În același timp, s-au majorat importurile provenite din Ucraina (+40,7%), Egipt (de 5,0 ori), Spania (+37,0%), Emiratele Arabe Unite (de 10,4 ori), Germania (+7,2%), China (+3,9%), Polonia (+12,9%), Cehia (+24,5%), Vietnam (de 1,6 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+34,0%), Franța (+5,1%), Japonia (+13,7%), Bangladesh (de 1,8 ori), Coreea de Sud (+21,2%), Elveția (21,2%), Irlanda (de 1,9 ori), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+8,2%), Suedia (+21,4%), Norvegia (+46,4%), Serbia (+20,2%), Belgia (+9,1%), atenuând micșorarea pe total importuri cu 9,6%.

În structura importurilor din ianuarie-februarie 2024 (Figura 12 și Anexa 7) ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: gaz și produse industriale obținute din gaz (11,8% din total importuri); petrol, produse petroliere și produse înrudite (11,3%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (7,5%); vehicule rutiere (6,9%); produse medicinale și farmaceutice (3,7%); legume și fructe (3,2%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,0%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,9%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,6%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (2,3%); uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (2,2%); articole prelucrate din metal (2,1%); îmbrăcăminte și accesorii (2,1%).


Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-februarie 2024, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023 (Anexa 7) au scăzut importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (-43,4%), gaz și produse industriale obținute din gaz (-14,8%), îngrășăminte minerale sau chimice (-58,1%), cereale și preparate pe bază de cereale (-30,8%), semințe și fructe oleaginoase (-25,9%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (-12,5%), produse chimice anorganice (-48,0%), cărbune, cocs și brichete (-63,6%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (-43,7%), încălțăminte (-27,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-40,7%), piele, altă piele și blană prelucrate (-22,7%), articole din minerale nemetalice (-4,5%), materiale plastice sub forme primare (-10,7%), metale neferoase (-15,4%), care au influențat la micșorarea pe total importuri cu 14,4%.

Totodată, s-au majorat importurile de vehicule rutiere (+14,9%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+30,9%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+7,5%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; pârți și piese detașate ale acestor mașini (+22,6%), produse lactate și ouă de păsări (+28,7%), legume și fructe (+15,5%), fier și oțel (+31,1%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (+58,2%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+18,9%), carne și preparate din carne (+40,8%), energie electrică (+37,8%), hrană destinată animalelor (+54,7%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+20,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 1,9 ori), pește, crustacee, moluște (+25,0%), articole prelucrate din metal (+8,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+15,1%), mobilă și părțile ei (+21,8%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+14,9%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (+58,1%), cauciuc prelucrat (+12,9%), atenuând diminuarea pe total importuri cu 6,6%.

Deficitul balanței comerciale în luna februarie 2024 a fost de 424,7 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 75,7 milioane dolari SUA (+21,7%) mai mult, față de cel înregistrat în luna ianuarie 2024 și cu 28,2 milioane dolari SUA (+7,1%) - comparativ cu luna februarie 2023.


Descarcă datele în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2024 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 773,7 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 25,0 milioane dolari SUA (-3,1%) mai puțin, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2023.

În ianuarie-februarie 2024 balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 248,1 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 10,4 milioane dolari SUA, respectiv cu 39,0 milioane dolari SUA (-13,6%) și cu 92,1 milioane dolari SUA (-89,8%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2023. (Anexa 3).


Descarcă datele în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2024 a fost de 43,7%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2023.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2024 a constituit 61,8%, majorându-se cu 1,9 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2023.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2024 a marcat 80,0%, în creștere cu 42,8 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2023.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-februarie 20246 mărfuri în valoare de 66,8 milioane dolari SUA, cu 58,9% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2023. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea importurilor de autoturisme (de 1,6 ori), cărora le-au revenit 89,6% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă:

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

2 Datele pentru ianuarie-februarie 2024 sunt provizorii, iar pentru perioadele corespunzătoare din anii precedenți - date revizuite.

3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

4 Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele juridice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră, sau iese din țară.

5 Ucraina nu este inclusă în Comunitatea Statelor Independente (CSI) în conformitate cu Geonomenclatura Uniunii Europene, ediția 2023. Pentru comparabilitate în acest Comunicat de presă pentru ianuarie-februarie 2020-2024, Ucraina nu este inclusă în CSI.

Informații obținute din declarațiile vamale, întocmite de persoanele fizice la punctele vamale ale Republicii Moldova, în momentul în care marfa intră în țară.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).

Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.

Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2023 2024 balanța comercială comert comerț comerț cu amănuntul comert exterior comerţ exterior comerț exterior comerțul cu ridicata comerțul internațional reexport reexporturile

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER