Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna noiembrie și ianuarie-noiembrie 2021

Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldovaîn luna noiembrie și ianuarie-noiembrie 2021*

Exporturile de mărfurirealizate în luna noiembrie 2021 au avut o valoare de 363,9 milioane dolari SUA, cu 3,3% mai mult în raport cu luna octombrie 2021 și cu 38,9% - comparativ cu luna noiembrie 2020 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 2819,5 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 25,4%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2021 au constituit 2170,0 milioane dolari SUA (77,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 25,7% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 19,7%.

Reexporturilede mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-noiembrie 2021 s-au cifrat la 649,5 milioane dolari SUA (23,0% din total exporturi), sau cu 24,3% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 5,7%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 15,5% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, medicamente, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, tutun pentru pipă cu apa, whisky, votcă, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, vinuri spumante, rom, gin, bere, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare) - 7,5%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-noiembrie 2021 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (84,9% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (8,8%), transportul feroviar (5,1%) și transportul aerian (1,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinatețărilorUniunii Europene (UE–27), în ianuarie-noiembrie2021, au totalizat 1726,5 milioane dolari SUA(cu 14,9% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 61,2% în total exporturi, în scădere cu 5,6 puncte procentuale față de ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-noiembrie 2021,au avut o valoare de 423,0 milioane dolari SUA(cu 24,4% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,0% în total exporturi, în descreștere cu 0,1 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1), care au deținut 88,8% din total exporturi au fost: România (26,7% din total exporturi), Turcia (9,7%), Federația Rusă (8,9%), Germania (8,2%), Italia (7,8%), Elveția (3,6%), Polonia (3,5%), Ucraina (3,0%), Republica Cehă (2,6%), Bulgaria (2,3%), Belarus (2,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,0%), Spania (1,6%), Ungaria (1,4%), Grecia (1,3%), Olanda (1,2%), Statele Unite ale Americii și Franța (câte 1,0%) și Liban (0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020 (Anexa 1), relevămajorarealivrărilor de mărfuri în Turcia (de 1,8 ori), România (+16,9%), Federația Rusă (+26,7%), Elveția (de 1,9 ori), Ucraina (+42,0%), Italia (+12,4%), Germania (+10,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+46,8%), Spania (+48,6%), Ungaria (de 1,6 ori), Emiratele Arabe Unite (de 25,0 ori), Liban (de 2,2 ori), Bulgaria (+20,6%), Grecia (+36,6%), Belgia (de 1,8 ori), Israel (de 2,6 ori), Serbia (de 1,8 ori), Portugalia (de 1,8 ori), Slovacia (de 1,6 ori), Statele Unite ale Americii (+20,6%), Egipt (de 12,5 ori), Bangladesh (de 10,6 ori), Uzbekistan (de 1,6 ori), Canada (de 1,5 ori), Libia (de 132,3 ori), Indonezia (+35,3%), Franța (+6,4%), Tunisia (de 6,0 ori), Macedonia de Nord (de 2,0 ori), Malaysia (de 1,5 ori), Siria (+35,2%), Azerbaidjan (+49,5%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 25,1%.

În același timp, s-au micșorat exporturilede mărfuri în Georgia (-18,9%), Iordania (-69,0%), Republica Cehă (-1,9%), Austria (-5,5%), Cipru (-11,4%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 0,5%.

În structura exporturilor, din ianuarie-noiembrie 2021(Figura 6 și Anexa 6), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) dețin 91,1% din total exporturi, după cum urmează: produse alimentare și animale vii (25,2%); mașini și echipamente pentru transport (20,7%); articole manufacturate diverse (19,2%); materiale brute necomestibile (11,3%); mărfuri manufacturate (8,0%); băuturi și tutun (6,7%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020(Anexa 6), au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,6 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 3,5 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+10,3%), îmbrăcăminte și accesorii (+15,2%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 2,2 ori), produse medicinale și farmaceutice, în principal reexporturi (de 1,6 ori), semințe și fructe oleaginoase (+10,8%), mobilă și părțile ei (+16,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+31,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+9,5%), articole prelucrate din metal (de 1,6 ori), articole din minerale nemetalice (+31,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,7 ori), fier și oțel (de 9,3 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+33,6%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+5,6%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+23,3%), legume și fructe (+1,5%), petrol, produse petroliere și produse înrudite, preponderent reexporturi (+39,1%), tutun brut și prelucrat (+46,9%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat, preponderent reexporturi (+31,0%), încălțăminte, în principal reexporturi (+10,4%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,6 ori), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+33,7%), articole de voiaj; sacoșe și similare, preponderent reexporturi (+19,4%), carne și preparate din carne (+39,2%), produse tanante și colorante (de 3,3 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+21,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+14,1%), influențând creșterea pe total exporturi cu 25,5%.

Totodată, s-au redusexporturile de produse chimice organice (-29,3%), animale vii (-26,9%),hrană destinată animalelor (-8,2%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-10,7%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 0,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2021 au constituit 700,9 milioane dolari SUA, cu 8,5% mai mult, față de luna octombrie 2021 și cu 34,0% - comparativ cu luna noiembrie 2020 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021importurile de mărfuri au însumat 6419,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2020, cu 32,4%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-noiembrie 2021 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (84,3% din total importuri), fiind urmate de transportul feroviar (4,6%), instalațiile fixe de transport (4,6%), transportul maritim (3,3%), transportul aerian (2,4%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,2%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite dințările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-noiembrie 2021, s-au cifrat la 2854,9 milioane dolari SUA (cu 28,4% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2020), deținând o pondere de 44,5% în total importuri, în scădere cu 1,4 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite dințările CSI, în ianuarie-noiembrie 2021, au avut o valoare de 1670,2 milioane dolari SUA (cu 41,2% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 26,0% în total importuri, în creștere cu 1,6 puncte procentuale, față de ianuarie-noiembrie 2020 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021, întopul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: Federația Rusă (14,0% din total importuri), România (11,8%), China (11,6%), Ucraina (9,4%), Germania (7,7%), Turcia (7,5%), Italia (6,3%), Polonia (3,7%), Franța (2,4%), Belarus (2,0%), Ungaria (1,7%), Republica Cehă (1,6%), Statele Unite ale Americii (1,5%), Austria (1,4%), Spania (1,3%), Bulgaria (1,1%), Olanda (1,0%), Japonia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 0,9%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu perioada similară din anul 2020 (Anexa 2), relevămajorareaimporturilorprovenite din Federația Rusă (de 1,7 ori), România (+33,0%), China (+29,5%), Turcia (+41,8%), Ucraina (+26,7%), Italia (+30,3%), Germania (+20,5%), Franța (+42,3%), Polonia (+20,9%), Statele Unite ale Americii (de 1,6 ori), Austria (de 1,6 ori), Belarus (+26,3%), Ungaria (+21,3%), Republica Cehă (+22,0%), Grecia (de 1,8 ori), Bulgaria (+24,6%), Olanda (+26,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+31,1%), Spania (+18,5%), Coreea de Sud (+33,4%), Argentina (de 4,1 ori), Japonia (+22,4%), Belgia (+27,7%), Slovacia (+30,0%), Vietnam (+19,7%), Portugalia (+32,0%), Turkmenistan (de 4,3 ori), Taiwan, provincie a Chinei (+34,7%), Suedia (+25,4%), Elveția (+14,5%), Norvegia (de 1,6 ori), Uzbekistan (de 1,6 ori), Slovenia (+14,8%), Thailanda (+38,3%), India (+9,2%), Letonia (+26,0%), Iran (de 2,6 ori), Finlanda (+24,2%), Danemarca (+21,2%), Ecuador (+14,6%), Israel (+26,4%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 32,8%.

În același timp, s-au redus importurileprovenite din Kazahstan (-75,7%), Serbia (-15,5%) și Azerbaidjan (-67,0%) atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 1,1%.

În structura importurilor, din ianuarie-noiembrie 2021(Figura 12 și Anexa 7), șase secțiuni de mărfuri din Clasificarea Standard de Comerț Internațional (CSCI Rev.4) reprezintă 95,3% din total importuri, după cum urmează: mașini și echipamente pentru transport (25,3%); mărfuri manufacturate (18,7%); produse chimice (14,6%); combustibili minerali (14,4%); articole manufacturate diverse (11,6%); produse alimentare și animale vii (10,7%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,7 ori), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 2,0 ori), vehicule rutiere (de 1,6 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+27,8%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+47,3%), produse medicinale și farmaceutice (+29,4%), îmbrăcăminte și accesorii (+48,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+23,2%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+23,0%), fier și oțel (+34,3%), articole prelucrate din metal (+26,9%), materiale plastice prelucrate (+29,9%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (de 1,5 ori), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+23,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+48,1%), materiale plastice sub forme primare (de 1,5 ori), articole din minerale nemetalice (+17,8%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+27,6%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+14,7%), carne și preparate din carne (de 1,6 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+40,2,%), mobilă și părțile ei (+38,1%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+20,8%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+31,0%), lemn și plută (+43,4%), pește, crustacee, moluște (+28,8%), produse lactate și ouă de păsări (+18,2%), cauciuc prelucrat (+23,0%), semințe și fructe oleaginoase (+37,7%), încălțăminte (+32,5%), îngrășăminte minerale sau chimice (+16,0%), metale neferoase (+16,4%), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+18,8%), hrană destinată animalelor (+23,8%), produse tanante și colorante (+19,2%), piele și blană prelucrate (+15,3%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (+32,4%), aparate fotografice, echipamente și furnituri de optică; ceasuri și orologii (de 1,5 ori), legume și fructe (+2,9%), cărbune, cocs și brichete (+27,6%), cereale și preparate pe bază de cereale (+3,9%), articole de voiaj; sacoșe și similare (+34,7%), fibre textile și deșeurile lor (+34,6%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (+18,3%),produse chimice organice (+20,7%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 30,8%.

Totodată, s-au diminuat importurile de alte echipamente de transport (-93,5%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 1,0%.

Deficitul balanței comercialeîn luna noiembrie 2021 a fost de 337,0 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 43,4 milioane dolari SUA (+14,8%) mai mult, față de cel înregistrat în luna octombrie 2021 și cu 76,1 milioane dolari SUA (+29,2%) mai mult, comparativ cu luna noiembrie 2020.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-noiembrie 2021, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de3600,1 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 1000,3 milioane dolari SUA (+38,5%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-noiembrie 2021, balanța comercialăcu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1128,4 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI - 1247,2 milioane dolari SUA, respectiv cu 407,6 milioane dolari SUA (de 1,6 ori) și cu 404,4 milioane dolari SUA (+48,0%) mai mult, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2020 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi,în ianuarie-noiembrie 2021, a fost de 43,9%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-noiembrie 2021, a constituit 60,5%, diminuându-se cu 7,1 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din anul 2020.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-noiembrie 2021, a marcat25,3%, în descreștere cu 3,4 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2020.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-noiembrie 2021, mărfuri în valoare de248,4 milioane dolari SUA, cu 42,0% mai mult, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2020. Creșterea a fost condiționată, în principal, de majorarea valorii autoturismelor importate (+47,0%), cărora le-au revenit 85,2% din importurile realizate de persoanele fizice.

 

Anexă (8 tabele format .xlsx):

*Note:

  1. Informația nu include operațiunile de export -import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
  2. Datele pentru luna noiembrie 2021sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
  3. Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Informații suplimentare:

  • Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iarsoldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).
  • Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuriși reexporturile de mărfuri după prelucrare.
   Reexporturile clasice de mărfurireprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
   Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor:

  • Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

Persoană de contact:
Mariana Eni
Șef al direcției statistica comerțului exterior
tel. 022 24 16 65

2021 balanța comercială cifre comerț comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import indicatori mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER