Comerțul internațional cu mărfuri al Republicii Moldova în luna octombrie și în ianuarie-octombrie 20221,2,3

Exporturile de mărfuri realizate în luna octombrie 2022 au avut o valoare de 352,0 milioane dolari SUA, cu 10,5% mai mult, în raport cu luna septembrie 2022 și cu 0,1% mai puțin, comparativ cu luna octombrie 2021 (Figurile 1 și 2).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022 exporturile de mărfuri au însumat 3629,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 1), valoare mai mare cu 47,8%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2021.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-octombrie 2022 au constituit 2529,8 milioane dolari SUA (69,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 35,7% față de perioada similară din anul 2021, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 27,1%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-octombrie 2022 s-au cifrat la 1099,8 milioane dolari SUA (30,3% din total exporturi), sau cu 86,1% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 20,7%.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare (inclusiv îmbrăcăminte, încălțăminte și părți de încălțăminte, seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi utilizate în mijloacele de transport, cabluri coaxiale, conductoare și transformatoare electrice, genți, articole de buzunar din piele și din materiale textile, nuci comune decojite, scaune, părți de scaune, jucării, volane, coloane și cutii de direcție pentru autovehicule) au deținut 11,9% în total exporturi, iar reexporturile clasice de mărfuri, care nu au suferit transformări esențiale (motorină, benzine auto, autoturisme, nuci comune decojite, medicamente, ulei de floarea soarelui, semințe de floarea soarelui, articole de transport sau de ambalare din materiale plastice și din lemn, țigarete care conțin tutun, votcă, whisky, lichioruri, distilate de vin sau de tescovină de struguri, parfumuri, ape de toaletă, produse pentru înfrumusețare, genți de voiaj, truse de toaleta, rucsacuri și genți sportive, ceasuri de mână și alte ceasuri, porumb) – 18,4%.

Mijloacele de transport rutier, în ianuarie-octombrie 2022 (Figura 3 și Anexa 4), rămân a fi cel mai des utilizate pentru exporturile de mărfuri (76,3% din total exporturi), după care urmează transportul maritim (13,9%), transportul feroviar (8,3%), transportul aerian (1,0%) și instalații fixe de transport (0,5%).

Datele graficului în format .xlsx

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie-octombrie 2022, au totalizat 2148,3 milioane dolari SUA (cu 42,3% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021), deținând o pondere de 59,2% în total exporturi, în descreștere cu 2,2 puncte procentuale față de ianuarie-octombrie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-octombrie 2022, au avut o valoare de 828,1 milioane dolari SUA (de 2,2 ori mai mult4, în raport cu perioada similară din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 22,8% în total exporturi, în creștere cu 7,6 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-octombrie 2021 (Figura 4 și Anexa 1).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri (Figura 5 și Anexa 1) au fost: România (28,5% din total exporturi), Ucraina (15,5%), Italia (7,9%), Turcia (7,5%), Germania (5,4%), Federația Rusă (4,6%), Bulgaria (3,7%), Polonia (2,8%), Cehia (2,3%), Belarus și Elveția (câte 1,7%), Regatul Țarilor de Jos (Netherlands) (1,6%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,5%), Iran (1,4%), Ungaria (1,2%), Statele Unite ale Americii (1,0%), Spania și Franța (câte 0,9%), Grecia (0,8%), Portugalia (0,6%), Kazahstan, Austria și Irak (câte 0,5%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-octombrie 2022, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2021 (Anexa 1), relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Ucraina (de 7,6 ori, generată, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate), România (+58,5%), Italia (+48,6%), Bulgaria (de 2,3 ori), Iran (de 2910,1 ori, datorită unor livrări semnificative de ulei de semințe de floarea soarelui, în valoare de 51,8 milioane dolari SUA), Turcia (+14,7%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (de 2,0 ori), Cehia (+30,3%), Polonia (+15,2%), Statele Unite ale Americii (+49,1%), Irak (de 3,3 ori), Ungaria (+31,7%), Belarus (+19,1%), Kazahstan (de 1,7 ori), Cipru (de 2,2 ori), Franța (+23,9%), Portugalia (+36,7%), Lituania (de 2,0 ori), Canada (de 1,8 ori), Spania (+14,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+8,0%), Egipt (de 1,9 ori), Arabia Saudită (de 1,9 ori), Serbia (+31,2%), Iordania (de 3,8 ori), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 52,7%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Federația Rusă (-25,0%), Elveția (-25,0%), Germania (-6,1%), Emiratele Arabe Unite (-78,4%), Indonezia (-94,9%), Liban (-26,0%), Malaysia (-95,2%), Israel (-36,9%), China (-32,3%), Bangladesh (-97,5%), Belgia (-15,3%), atenuând astfel, majorarea pe total exporturi cu 5,2%.

În structura exporturilor, din ianuarie-octombrie 2022 (Figura 6 și Anexa 6), ponderi semnificative le-au revenit următoarelor grupe de mărfuri: mașini și aparate electrice și părți ale acestora (12,3%); petrol, produse petroliere și produse înrudite (12,1%); cereale și preparate pe bază de cereale (11,2%); semințe și fructe oleaginoase (9,7%); grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (8,9%); legume și fructe (8,0%); îmbrăcăminte și accesorii (6,8%); băuturi alcoolice și nealcoolice (4,0%); mobilă și părțile ei (3,3%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (2,2%); vehicule rutiere (2,1%); articole din minerale nemetalice (2,1%);

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 6), s-au majorat exporturile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 30,6 ori, datorită creșterii livrărilor (reexporturilor) în Ucraina, de 42,1 ori), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 4,4 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 1,9 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+50,1%), legume și fructe (+18,5%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (+56,8%), hrană destinată animalelor (de 2,4 ori), articole din minerale nemetalice (+40,9%), îmbrăcăminte și accesorii (+7,3%), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+3,4%), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 2,8 ori), produse chimice organice (+40,4%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+16,9%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (de 1,8 ori), produse chimice anorganice (de 6,6 ori), produse lactate și ouă de păsări (+49,1%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+41,7%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (de 3,1ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (+25,6%), materiale plastice prelucrate (de 1,9 ori), încălțăminte (+7,9%), influențând creșterea pe total exporturi cu 48,9%.

Totodată, s-au redus exporturile de produse medicinale și farmaceutice (-45,9%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (-29,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (-8,1%), mobilă și părțile ei (-7,6%), carne și preparate din carne (-43,3%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-10,9%), animale vii (-37,4%), tutun brut și prelucrat (-18,2%), instrumente și aparate profesionale, științifice și de control (-8,7%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 3,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna octombrie 2022 au constituit 749,2 milioane dolari SUA, cu 11,3% mai puțin, față de luna septembrie 2022 și cu 15,8% mai mult, comparativ cu luna octombrie 2021 (Figurile 7 și 8).

Datele graficului în format .xlsx

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022 importurile de mărfuri au însumat 7485,2 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 2), nivel superior celui realizat în perioada similară din anul 2021, cu 30,8%.

Majoritatea importurilor de mărfuri, în ianuarie-octombrie 2022 (Figura 9 și Anexa 5), continuă a fi realizate cu mijloacele de transport rutier (76,4% din total importuri), fiind urmate de instalațiile fixe de transport (9,0%), transportul maritim (7,4%), transportul feroviar (4,8%), transportul aerian (1,7%), autopropulsie (0,6%) și expedieri poștale (0,1%).

Datele graficului în format .xlsx

Importurile de mărfuri provenite din țările Uniunii Europene (UE-27), în ianuarie-octombrie 2022, s-au cifrat la 3461,2 milioane dolari SUA (cu 33,7% mai mult, față de aceeași perioadă din anul 2021), deținând o pondere de 46,3% în total importuri, în creștere cu 1,0 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-octombrie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI, în ianuarie-octombrie 2022, au avut o valoare de 1865,7 milioane dolari SUA (cu 29,9% mai mult, decât în perioada corespunzătoare din anul 2021), care echivalează cu o cotă de 24,9% în total importuri, în scădere cu 0,2 puncte procentuale, față de ianuarie-octombrie 2021 (Figura 10 și Anexa 2).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022, în topul țărilor de origine a importurilor de mărfuri (Figura 11 și Anexa 2) s-au regăsit: România (17,3%), Federația Rusă (13,3%), China (10,2%), Ucraina (9,7%), Turcia (7,1%), Germania (6,4%), Italia (4,9%), Polonia (3,4%), India (2,9%), Franța și Ungaria (câte 2,0%), Bulgaria, Statele Unite ale Americii și Cehia (câte 1,5%), Spania (1,2%), Belarus (1,1%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (1,0%), Austria (0,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Japonia (câte 0,8%), Grecia, Coreea de Sud și Slovacia (câte 0,7%), Belgia (0,6%).

Datele graficului în format .xlsx

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-octombrie 2022, comparativ cu perioada similară din anul 2021 (Anexa 2), relevă majorarea importurilor provenite din România (de 1,9 ori), Federația Rusă (+31,8%), Ucraina (+34,7%), India (de 5,8 ori, pe seama unor livrări considerabile de motorină, în valoare de 169,0 milioane dolari SUA), Turcia (+23,6%), China (+15,0%), Ungaria (+48,3%), Bulgaria (de 1,7 ori), Polonia (+18,0%), Germania (+7,9%), Statele Unite ale Americii (+31,4%), Israel (de 2,8 ori, datorită unor livrări semnificative de motorină, în valoare de 13,4 milioane dolari SUA), Cehia (+17,8%), Slovacia (+51,5%), Grecia (+44,3%), Spania (+16,9%), Regatul Țărilor de Jos (Netherlands) (+20,4%), Franța (+8,5%), Serbia (+40,2%), Azerbaidjan (de 8,0 ori), Coreea de Sud (+16,6%), Turkmenistan (de 2,0 ori), Suedia (+30,6%), Uzbekistan (de 1,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+10,9%), care a influențat creșterea pe total importuri cu 30,9%.

În același timp, s-au redus importurile provenite din Belarus (-26,9%), Austria (-18,0%), Vietnam (-21,6%), Argentina (-59,8%), atenuând, astfel, creșterea pe total importuri cu 1,1%.

În structura importurilor, din ianuarie-octombrie 2022 (Figura 12 și Anexa 7), ponderi importante au deținut următoarele grupe de mărfuri: petrol, produse petroliere și produse înrudite (16,6%); gaz și produse industriale obținute din gaz (8,7%); mașini și aparate electrice și părți ale acestora (6,3%); vehicule rutiere (5,9%); fire, țesături, articole textile și produse conexe (3,7%); mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (3,4%); produse medicinale și farmaceutice (3,1%); mașini și aparate industriale cu aplicații generale, părți și piese detașate ale acestor mașini (2,8%); articole prelucrate din metal (2,3%); îmbrăcăminte și accesorii (2,2%); aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (2,1%); fier și oțel (2,1%); legume și fructe (2,0%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-octombrie 2022, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021 (Anexa 7), s-au majorat importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 2,4 ori, pe seama sporirii livrărilor din România, India, Bulgaria, Turcia, Grecia și Israel), gaz și produse industriale obținute din gaz (de 2,7 ori, datorită creșterii valorii gazului natural importat din Federația Rusă, de 3,0 ori), semințe și fructe oleaginoase (de 2,7 ori, generată de mărirea livrărilor din Ucraina, de 34,8 ori), vehicule rutiere (+20,2%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+27,6%), energie electrică (de 7,6 ori, influențată , în principal, de creșterea livrărilor din Ucraina, de 6,6 ori), cereale și preparate pe bază de cereale (+58,3%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (de 6,5 ori, ca rezultat al sporirii livrărilor din Ucraina, de 15,5 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+9,8%), îngrășăminte minerale sau chimice (+54,6%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+28,8%), produse lactate și ouă de păsări (+26,2%), cărbune, cocs și brichete (de 2,1 ori), carne și preparate din carne (+29,8%), produse chimice anorganice (de 2,0 ori), cauciuc prelucrat (+21,0%), legume și fructe (+8,4%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+10,1%), mașini și aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+17,7%), materiale plastice sub forme primare (+18,2%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+3,9%), pește, crustacee, moluște (+12,4%), hrană destinată animalelor (+16,7%), fier și oțel (+4,6%), încălțăminte (+15,4%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (+4,2%), contribuind, astfel, la creșterea pe total importuri cu 30,8%.

Totodată, s-au diminuat importurile de metale neferoase (-52,6%), produse medicinale și farmaceutice (-10,2%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-20,8%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (-8,0%), articole prelucrate din metal (-2,7%), tutun brut și prelucrat (-10,4%), mașini și aparate pentru prelucrarea metalelor (-25,8%), materiale plastice prelucrate (-2,7%), atenuând majorarea pe total importuri, cu 1,7%.

Deficitul balanței comerciale în luna octombrie 2022 a fost de 397,2 milioane dolari SUA (Figura 13), cu 128,6 milioane dolari SUA (-24,5%) mai puțin, față de cel înregistrat în luna septembrie 2022 și cu 102,6 milioane dolari SUA (+34,8%) mai mult, comparativ cu luna octombrie 2021.

Datele graficului în format .xlsx

Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de mărfuri a determinat acumularea, în ianuarie-octombrie 2022, a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 3855,6 milioane dolari SUA (Figura 14 și Anexa 3), sau cu 590,2 milioane dolari SUA (+18,1%) mai mult, comparativ cu cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2021.

În ianuarie-octombrie 2022, balanța comercială cu țările Uniunii Europene (UE-27) s-a încheiat cu un deficit de 1312,9 milioane dolari SUA, iar cu țările CSI – 1037,6 milioane dolari SUA, respectiv cu 233,5 milioane dolari SUA (+21,6%) mai mult și cu 26,3 milioane dolari SUA (-2,5%) mai puțin, față de valorile înregistrate în perioada similară din anul 2021 (Anexa 3).

Datele graficului în format .xlsx

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-octombrie 2022, a fost de 48,5%, în creștere cu 5,6 puncte procentuale, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2021.

Cu țările Uniunii Europene (UE-27) gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-octombrie 2022, a constituit 62,1%, majorându-se cu 3,8 puncte procentuale, în raport cu perioada similară din 2021.

Cu țările CSI gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în ianuarie-octombrie 2022, a marcat 44,4%, în creștere cu 18,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2021.

Persoanele fizice au importat, în ianuarie-octombrie 2022, mărfuri în valoare de 194,1 milioane dolari SUA, cu 13,0% mai puțin, în raport cu perioada corespunzătoare din anul 2021. Scăderea a fost condiționată, în principal, de reducerea numărului de autoturisme importate (-24,6%), cărora le-au revenit 84,4% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexă: (8 tabele)

Note:

1 Informația nu include operațiunile de export - import a întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele pentru luna octombrie 2022 sunt provizorii, iar pentru lunile și perioadele anterioare - date revizuite.
3 Diferențele între datele pe total și valorile obținute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
4 Sporirea exporturilor în țările CSI se datorează, în principal, de creșterea livrărilor (reexporturilor) de produse petroliere și gaze lichefiate în Ucraina.

Informații suplimentare:

Datele valorice sunt exprimate în prețuri FOB pentru exporturi și în prețuri CIF pentru importuri, iar soldul balanței comerciale se calculează ca diferență între aceste valori (FOB/CIF).

Reexporturile de mărfuri străine includ reexporturile clasice de mărfuri și reexporturile de mărfuri după prelucrare.

Reexporturile clasice de mărfuri reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.

Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import ale persoanelor juridice și fizice).

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 balanța comercială cifre comerț comert exterior comerț exterior comerțul internațional date export grupe de mărfuri import mărfuri mărfuri autohtone mărfuri străine moldova reexport reexporturile statistica statistici țările csi

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER