Contravenţiile în anul 2010

Contravenţiile în anul 20101

Biroul Naţional de Statistică informează, că pe parcursul anului 2010 în urma aplicării Codului contravenţional au fost constatate 288,2 mii încălcări de lege sau 81 cazuri de pedepse aplicate în medie la 1000 populaţie. Din numărul total al contravenţiilor constatate 4,5 mii (2%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), deoarece în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

Figura 1. Numărul contravenţiilor constatate şi a pedepselor aplicate, 2005-2010

Pe zone de dezvoltare cele mai multe contravenţii în rezultatul cărora au fost adoptate hotărîri despre aplicarea pedepselor au fost înregistrate în zona de Nord (21,5% din total contravenţii constatate) urmate de zonele Centru (19,3%) şi Sud (10,8%). În zona de Nord cele mai multe pedepse au fost aplicate în mun. Bălţi (13,9 mii infracţiuni), în zona Centru - raionul Anenii Noi (7,3 mii), iar în zona de Sud raionul Căuşeni – 5,4 mii infracţiuni (vezi anexa 1).

Pe categorii de contravenţii, cea mai mare pondere (52,8%) revine încălcărilor în domeniul circulaţiei rutiere, urmate de contravenţiile ce atentează la ordinea publică şi securitatea publică (11,5%) şi a celor ce atentează la sănătatea populaţiei şi starea sanitar-epidemiologică (8,6%).

Figura 2. Structura contravenţiilor după  categorii, 2010

Contravenţiile din domeniul circulaţiei rutiere au însumat în anul 2010 139,9 mii cazuri, fiind aplicate amenzi pentru 97% din cazuri, peste 2,8 mii persoane au fost avertizate, 661 persoane private de anumite drepturi, iar în cazul a 84 persoane fiind aplicat arestul contravenţional.

De cele mai dese ori persoanele au fost supuse contravenţiilor pentru nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere (32%), încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor (18%), încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice (9%). Pentru conducerea transportului în stare de ebrietate au fost trase la răspundere 11,0 mii persoane, iar 3,4 mii persoane la momentul controlului n-au avut permis de conducere.

Tabela 1. Aplicarea pedepsei după principalele categorii de contravenţii din domeniul circulaţiei rutiere, 2010

Sancţiuni aplicate

avertizare

amendă

privare de anumite drepturi

TOTAL

2847

136266

661

                            inclusiv:

Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de trecere, a altor reguli de circulaţie rutieră

493

43333

29

Încălcarea regulilor de înmatriculare sau de înregistrare de stat, de revizie tehnică a vehiculelor

-

25027

40

Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor de amplasare a numărului de înmatriculare sau conducerea unui vehicul fără un astfel de număr

267

4154

16

Conducerea vehiculului de către o persoană care nu are asupra sa permis de conducere

60

3451

5

Încălcarea regulilor de exploatare a vehiculelor

42

7267

8

Conducerea vehiculului în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe

-

225

297

Încălcarea regulilor de folosire a centurii de siguranţă, a căştii de protecţie şi a regulilor privind convorbirile radiotelefonice

1

11000

42

Contravenţiile care atentează la ordinea publică şi securitatea publică constituie 30,4 mii cazuri sau 11,0% din total contravenţii constatate. Pentru aceste delicte au fost amendaţi 99% de contravenienţi, inclusiv pentru huliganism nu prea grav – 30%, pentru consumul băuturilor spirtoase şi apariţia în stare de ebrietate în locurile publice – 28%, încălcarea regulilor de deţinere, port, transport, folosire sau aplicare a armei individuale şi a muniţiilor aferente – 10% (vezi Anexa 2).

Contravenţiile ce atentează la sănătatea populaţiei şi la starea sanitar-epidemiologică au constituit 22,7 mii cazuri. În această categorie de contravenţii predomină încălcările ce ţin de vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale (70%). Pentru procurarea sau păstrarea ilegală de substanţe narcotice sau de alte substanţe psihotrope în  cantităţi mici au fost amendate 3,6 mii persoane. Pentru încălcarea regulilor şi a normelor sanitar-igienice şi sanitar-antiepidemice au fost pedepsite 2,0 mii persoane, din care 561 avertizate şi 1,5 mii amendate.

La categoria de contravenţii ce afectează activitatea de întreprinzător, fiscalitatea, activitatea vamală şi valorile mobiliare au fost sancţionate 20,1 mii persoane. În această categorie de infracţiuni predomină desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător, fiind amendate 5,5 mii persoane sau fiecare a patra persoană din categoria dată de infractori. Pentru încălcarea regulilor de comerţ au fost amendate 3,8 mii, iar 1,3 mii persoane au fost amendate pentru încălcarea regulilor vamale.

Contravenţiile ce atentează la drepturile politice, de muncă şi la alte drepturi constituţionale ale persoanei fizice au constituit 15,2 mii cazuri, din care 11,9 mii cazuri sunt pentru injuria adusă în public, vorbele sau faptele care înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei. În cazul acestor persoane preponderent este aplicată amenda, dar au fost înregistrate şi 72 cazuri de aplicare a pedepsei cu munca neremunerată în folosul comunităţii.

Amenzi aplicate. În anul 2010 suma amenzilor aplicate a alcătuit 98,9 milioane lei sau cu 46% mai mult faţă de anul precedent. Din suma totală a amenzilor aplicate au fost încasate 41,9 milioane lei sau 42,4% (în anul 2009 ponderea amenzilor încasate a constituit 51,4%).

Figura 3. Dinamica sumei amenzilor stabilite şi încasate, 2005-2010

Nivelul de încasare a amenzilor aplicate diferă de la o categorie de contravenţii la alta. Astfel, cea mai mare rată de încasare a amenzilor aplicate este înregistrată pentru încălcările în domeniul evidenţei militare  - 70,1%, iar cea mai mică în cazul celor ce atentează activitatea autorităţilor publice – 17,5%. Amenzile aplicate pentru contravenţii în domeniul circulaţiei rutiere au fost încasate în proporţie de 45,7%, în domeniul agricol şi sanitar veterinar – 48,9%, în domeniul protecţiei mediului - 47,2% etc. (vezi Anexa 2).

În funcţie de organele care au dreptul să aplice contravenţii, cea mai mare pondere în suma totală a amenzilor aplicate revine organelor Ministerului Afacerilor Interne – 71,0% (70,3 mil. lei), după care urmează judecătoriile raionale şi municipale – 10,5% (10,3 mil. lei), organele Ministerului Finanţelor – 7,1% (6,9 mil. lei) şi organele pentru protecţia mediului – 3,5% (3,4 mil. lei).  (vezi Anexa 3).

În funcţie de organele care au dreptul să aplice contravenţii, cea mai mare pondere în suma totală a amenzilor aplicate revine organelor Ministerului Afacerilor Interne – 71,0% (70,3 mil. lei), după care urmează judecătoriile raionale şi municipale – 10,5% (10,3 mil. lei), organele Ministerului Finanţelor – 7,1% (6,9 mil. lei) şi organele pentru protecţia mediului – 3,5% (3,4 mil. lei).  (vezi Anexa 3).

Notă:

1 Informaţia espre prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:

Liuba Stoianov
 Şefa secţiei statistica socială
tel: 73 15 68


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER