Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 20221

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna septembrie 2022 faţă de luna august 2022 au crescut cu 1,43% (față de 1,68% în perioada respectivă a anului 2021). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 1,74%, la mărfurile nealimentare cu 0,86% și la serviciile prestate populației cu 1,84% (Tabelul 1, Figurile 1 și 2).

În luna septembrie faţă de august curent, din produsele alimentare creșteri mai accentuate de preț au fost marcate la fructe – cu 9,2%, legume – cu 4,6% și zahăr – cu 4,4%. Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la ouă de găină  – cu 2,4%.

La mărfurile nealimentare, în luna septembrie 2022 față de august 2022 au fost înregistrate creșterimaisemnificative de preț la încălțăminte și confecții – cu 2,3%, și, respectiv, cu 2,0%. Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate reduceri de preț la carburanți – cu 3,3% (inclusiv la benzină – cu 6,3%).

Creșteri mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna septembrie 2022 faţă de luna august 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal - locative – cu 2,8% (în particular la serviciile de furnizare a gazelor naturale2 - cu 7,2%), generând creșterea prețurilor medii de consum cu peste 0,24%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna septembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 24,69%, inclusiv la produse alimentare cu 24,98%, mărfuri nealimentare cu 17,57% și la servicii prestate populaţiei cu 34,97% (Tabelul 1).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 33,97%, inclusiv la produse alimentare cu 37,12%, mărfuri nealimentare cu 22,42% și servicii prestate populaţiei cu 47,25% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3). Urmare a descreșterii ratei lunare a inflației în septembrie anul curent comparativ cu rata lunară a inflației din septembrie 2021, rata anuală a inflației  în septembrie 2022 s-a micșorat cu 0,32 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în august 2022 comparativ cu august 2021 (34,29%).

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna septembrie 20223

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)4

Septembrie 2022, în % faţă de:

Septembrie 2022 față de august
2022: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

 august
 2022

decembrie
2021

septembrie
2021

Total

10 000

1,43

24,69

33,97

1,43

  Produse alimentare

3 634

1,74

24,98

37,12

0,63

Pâine

194

1,29

26,27

37,81

0,02

Legume5

377

4,62

19,13

63,53

0,17

Fructe6

274

9,15

56,60

60,41

0,25

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,61

19,96

24,51

0,05

Lapte şi produse lactate

463

0,58

15,29

24,91

0,03

Zahăr

51

4,42

39,78

50,13

0,02

Ouă

53

-2,38

30,19

57,80

-0,01

Ulei vegetal

49

0,24

10,34

17,05

0,00

  Mărfuri nealimentare

3 785

0,86

17,57

22,42

0,32

Confecții

447

2,02

9,39

14,43

0,09

Încălțăminte

245

2,33

11,44

17,06

0,06

Medicamente

336

0,63

8,29

9,83

0,02

Combustibili și carburanți7

577

-2,79

38,39

48,21

-0,16

Materiale de construcţie

135

0,91

23,82

28,69

0,01

  Servicii

2 581

1,84

34,97

47,25

0,48

Servicii comunal-locative

860

2,83

69,02

104,58

0,24

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,60

0,60

0,00

-    energie electrică

328

0,00

59,80

59,80

0,00

-    gaze naturale prin reţea8

185

7,18

172,72

395,47

0,13

-    încălzire centralizată8

97

0,00

54,11

92,03

0,00

Transportul de pasageri

275

0,20

56,47

64,58

0,01

Alimentaţia publică

320

1,92

21,52

28,17

0,06

Datele tabelului  în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna septembrie 2022 faţă de luna august 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – septembrie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind IPC  pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în septembrie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare
(în decimile)

Septembrie 2022, în % faţă de:

Septembrie2022 față de august 2022:
gradul de
influență  (+/-) asupra IPC, %

august
2022

decembrie 2021

septembrie 2021

 

Total IPC

10000

101,43

124,69

133,97

1,43

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3492

101,79

125,51

138,05

0,62

02

Băuturi alcoolice și tutun

330

100,83

113,77

115,63

0,03

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

888

101,91

109,59

114,60

0,17

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1255

101,67

158,66

187,16

0,21

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

792

101,99

116,49

121,10

0,16

06

Sănătate

614

100,60

107,97

109,91

0,04

07

Transport11

986

98,99

135,95

140,99

-0,10

08

Telecomunicație12

501

100,37

105,35

107,79

0,02

09

Recreere și cultură

288

100,66

116,53

119,90

0,02

10

Educație

111

107,90

118,56

118,69

0,09

11

Restaurante și hoteluri

329

101,95

121,51

128,27

0,06

12

Diverse produse și servicii

413

102,84

114,45

116,67

0,12

Datele tabelului  în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în septembrie 2022

Denumirea indicatorilor

Septembrie 2022, în % faţă de:

 august
2022

decembrie 2021

septembrie
2021

Total IPC

101,43

124,69

133,97

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,80

115,10

119,46

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,26

124,49

132,15

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,46

120,98

128,95

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,69

123,82

133,05

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,74

124,98

137,12

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

101,31

143,71

160,29

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

97,21

138,39

148,21

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,17

131,68

144,90

Datele tabelului  în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-septembrie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-septembrie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Februarie

102,07

101,62

102,16

101,98

102,32

118,52

118,97

118,37

121,11

117,48

Martie

104,06

104,33

104,57

104,09

103,55

122,16

122,99

122,64

124,79

120,46

Aprilie

105,56

105,10

104,89

106,71

105,90

127,07

127,36

126,77

131,08

125,75

Mai

102,04

102,23

101,77

102,24

102,04

129,05

129,46

128,31

132,96

127,97

Iunie

102,21

102,67

101,88

102,64

102,00

131,83

132,71

130,22

136,63

130,75

Iulie

101,39

101,39

100,43

101,10

102,13

133,55

133,95

130,75

138,70

133,44

August

100,89

100,72

100,73

101,56

100,87

134,29

134,34

131,58

140,83

133,89

Septembrie

101,43

101,31

101,14

101,38

101,72

133,97

133,93

130,87

139,74

134,13

Datele tabelului  în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna septembrie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele graficului în format .xlsx

Astfel, inflația în luna septembrie față de luna august a.c. în Republica Moldova (1,4%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (3,1%), Țările de Jos (2,4%), Germania (1,9%), Polonia, Austria și Macedonia (1,6%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Portugalia (1,2%), Belgia (1,0%), Estonia, Italia și Luxemburg (0,3%).

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Noile tarife reglementate de furnizare a gazelor naturale au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr.257-263 din 12 august 2022). Respectiv, la calcularea indicelui de preț la gazul natural în lunile august și septembrie s-a ținut cont de numărul de zile la furnizarea gazelor naturale conform tarifelor vechi și noi.
3 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:
  • grupa majoră ”Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grasimi, fructe proaspete, alte frucete și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră ”Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră ”Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.
Informația comparativă privind rata inflaţiei în septembrie 2021 si septembrie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
4 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din anul 2020  nu pot fi considerate reprezentative.
5 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți  etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
8 Conform metodologiei de calcul a IPC,  la calcularea IPC pentru noiembrie 2021- martie 2022 s-a ținut cont de compensarea diferenței de preț acordate de către Guvern în perioada rece a anului.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP: Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2)  la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Transport”  (în Tabelul 2)  include serviciile de transport de pasageri,  procurarea de vehicule, piese de schimb și accesorii, precum și carburanți.
12 Diviziunea „Telecomunicație”  (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
13 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2022 2022/2021 date evoluția prețurilor indicele prețurilor indici parțiali inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER