Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 20221

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna ianuarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 16,56%, inclusiv la produse alimentare cu 21,05%, mărfuri nealimentare cu 13,37% și servicii prestate populaţiei cu 14,80% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna ianuarie 2022 faţă de luna decembrie 2021au crescut cu 2,77% (informativ: în luna ianuarie 2021 faţă de decembrie 2020 acestea au înregistrat o creștere de 0,46%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 3,65%, la mărfurile nealimentare cu 1,79% și la serviciile prestate populației cu 2,96%.

În luna ianuarie 2022, faţă de luna decembrie 2021,au crescut preţurile în particular la următoarele produse alimentare: legume – cu 16,9% (inclusiv la varză – cu 40,3%, castraveți – cu 26,3%, legume rădăcinoase – cu 16,6%, tomate – cu 13,6%, ceapă uscată – cu 10,8%, ciuperci proaspete – cu 5,1%, usturoi – cu 2,6%), fructe proaspete – cu 7,2% (inclusiv la struguri proaspeți – cu 12,5%, fructe sămânțoase – cu 11,8%, fructe exotice – cu 8,5%, citrice – cu 2,1%), cartofi – cu 6,5%, pesmeți și covrigi – cu 3,8%, făină de grâu și porumb – cu 3,5%, și, respectiv, cu 2,7%, biscuiți și turte dulci – cu 3,0%, ouă de găină – cu 2,7%, zahăr – cu 2,0%, crupe – cu 1,9%, pâine din făină de grâu – cu 1,7%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,6% (inclusiv la carne de vită – cu 4,0%, carne de porc – cu 2,5%, carne de pasăre – cu 1,2%).

La mărfurile nealimentare, în luna ianuarie 2022 față de decembrie 2021, au fost înregistrate creșteri maisemnificative de preț la: carburanți – cu 7,7% (inclusiv la motorină – cu 9,1%, benzină – cu 7,3%), cărbune de pământ – cu 6,7%, brichete și peleți din biomasă – cu 5,2%, plante și flori –  3,1%, lemne pentru foc – cu 3,0%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 2,3%, aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu 2,1%, țigări – cu 1,9%. Concomitent, în aceeași perioadă, au fost înregistrate unele reduceri de preț la gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 1,6%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna ianuarie 2022 faţă de luna decembrie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț cu 2,96%, inclusiv la: gazul din rețea – cu 27,2%, serviciile casnice și gospodărești – cu 11,3%, serviciile transportului de pasageri cu taxiul – cu 8,3%, serviciile de reparare a mobilei și a articolelor de mobilier – cu 7,9%, serviciile de reparare a încălțămintei – cu 6,8%, serviciile de reparare a aparatelor de uz casnic – cu 4,8%, serviciile de colectare a deșeurilor – cu 3,5%, serviciile stomatologice – cu 2,8%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna ianuarie 20222

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)3

Ianuarie 2022, în % faţă de:

Ianuarie 2022 față de decembrie

decembrie
2021

ianuarie
 2021

2021: gradul de influență  (+/-) asupra IPC, %

Total

10 000

2,77

16,56

2,77

  Produse alimentare

3 634,29

3,65

21,05

1,33

Pâine

194

1,74

15,99

0,03

Legume4

377

16,92

59,09

0,64

Fructe5

274

7,15

15,35

0,20

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,57

15,40

0,12

Lapte şi produse lactate

463

1,03

14,34

0,05

Zahăr

51

2,04

13,65

0,01

Ouă

53

2,72

35,94

0,01

Ulei vegetal

49

0,95

27,93

0,00

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,79

13,37

0,68

Confecții

447

0,31

10,81

0,01

Încălțăminte

245

0,24

10,69

0,01

Medicamente

336

0,57

5,22

0,02

Combustibili și carburanți6

577

5,64

32,45

0,33

Materiale de construcţie

135

2,29

26,64

0,03

  Servicii

2 581,06

2,96

14,80

0,76

Servicii comunal-locative7

860

5,89

25,05

0,51

-    apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

-    energie electrică

328

0,00

-7,85

0,00

-    gaze naturale prin reţea

185

27,16

131,03

0,50

-    încălzire centralizată8

97

-3,59

20,13

-0,03

Transportul de pasageri

275

1,70

8,50

0,05

Alimentaţia publică

320

2,39

11,95

0,08

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 210.

Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum în ianuarie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Ianuarie 2022, în % faţă de:

decembrie
2021

ianuarie
2021

 

Total IPC

102,77

116,56

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

103,77

121,67

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

101,36

107,50

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

100,35

110,32

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

104,86

126,55

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

101,40

111,67

06

Sănătate

101,01

107,08

07

Transport

103,88

116,57

08

Telecomunicație11

100,57

103,55

09

Recreere și cultură

101,45

111,96

10

Educație

100,94

103,03

11

Restaurante și hoteluri

102,38

111,84

12

Diverse produse și servicii

101,14

114,00

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în ianuarie 2022

Denumirea indicatorilor

Ianuarie 2022, în % faţă de:

decembrie
2021

ianuarie
2021

Total IPC

102,77

116,56

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,34

110,25

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

102,26

114,00

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,65

116,39

Total IPC,,exclusiv combustibili

102,59

115,63

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

103,65

121,05

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

103,36

117,02

Indicele preţurilor la combustibili

105,64

132,45

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

103,76

121,09

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind IPC în profil teritorial pentru luna ianuarie 2022, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari, în ianuarie 2022, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

102,77

102,84

102,76

103,21

102,58

116,56

117,50

116,48

118,99

115,22

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Informație comparativă privind rata inflaţiei în ianuarie 2021 și ianuarie 2022 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
3 Pentru calcularea IPC se utilizează Clasificatorul Cheltuielilor Gospodăriilor Casnice (CC-GC). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) a CC-GC, începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013). În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, coeficienţii de ponderare se calculează în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC), ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Conform modificărilor operate în metodologia sus menționată prin ordinul BNS nr. 53 din 31 decembrie 2021, pentru calcularea IPC în anul 2022 vor fi menținute ponderile de cheltuieli care au fost utilizate pentru elaborarea IPC în anul 2021 (bazate pe ponderile de cheltuieli din anul 2019). Ținând cont de impactul pandemiei Covid 19 asupra situației social-economice din țară în anul 2020, ponderile de cheltuieli din acest an nu pot fi considerate reprezentative.
4 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
5 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
6 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
7 Conform metodologiei de calcul a IPC,pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parţial achitate de stat, la calcularea IPC se includ plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale pentru aceste mărfuri sau servicii.Astfel, în calculul IPC, la majorarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/a tarifelor reglementate la energia termică pentru consumatorii casnici se ține cont de compensarea diferenței de preț acordată de către Guvern. Ținând cont de datele disponibile la data elaborării calculelor IPC, la estimarea  prețului mediu efectiv (ținând cont de compensarea diferenței de preț) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici în luna de raport sunt utilizate datele privind volumul de gaze consumat pe categorii de consum (pînă la 50 m3, între 51 și 150 m3, peste 150 m3) din luna respectivă a anului precedent. IPC ar putea fi recalculat în lunile ce urmează luând în considerare date noi disponibile privind furnizarea gazelor naturale și a energiei termice pentru consumatorii casnici, precum și compensarea efectivă a diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea acestora.
8 Micșorarea tarifului mediu pentru energia termică livrată consumatorilor casnici, rezultă din majorarea compensației acordate de către Guvern, începând cu  ianuarie 2022, de la 67% la 80% din creșterea de tarif, totodată fiind majorat și volumul de consum a energiei termice acoperite de compensații (de la 1Gcal la 1,5Gcal).
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
10 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2)  la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Telecomunicație”  (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
12 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

 

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

2021 cifre date evoluția prețurilor indicatori indici parțiali inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER