Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,09%, inclusiv la produse alimentare cu 4,95% și mărfuri nealimentare cu 4,66%. Totodată, prețurile de consum la serviciile prestate populaţiei s-au redus în aceeași perioadă cu 1,54% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna mai 2021 faţă de luna aprilie 2021 au crescut cu 0,48% (informativ: în luna mai 2020 faţă de aprilie 2020 acestea au crescut cu 0,22%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,70%, la mărfurile nealimentare cu 0,52% și la serviciile prestate populației cu 0,11%. 
 
În luna mai 2021 faţă de luna aprilie 2021au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: cartofi proaspeți – cu 25,9%, ceapă uscată cu 13,8%, înghețată – cu 2,3%, peşte şi conserve din peşte – cu 1,5% (în special: peşte proaspăt sau refrigerat – 3,5%), ulei vegetal și maioneză – cu câte 1,4%, carne, preparate și conserve din carne – cu 1,3% (în special: carne de porc – cu 1,9%, semifabricate şi  produse finite din carne – cu 1,3%, carne de vită – cu 1,1%, carne de pasăre – cu 1,0%), fructe proaspete – cu 1,2% (în special: citrice – cu 4,1%, fructe sămânţoase – cu 2,1%).
 
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la: legume proaspete – cu 7,1% (în special: castraveți – cu 33,6%, legume rădăcinoase – cu 9,6%, ciuperci proaspete – cu 8,6%, ardei grași, dovlecei proaspeti – cu 6,9%, tomate – cu 5,8%, varză – cu 5,0%), ouă de găină – cu 1,5%.
 
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna mai 2021 față de aprilie2021, au fost înregistrate creșteri de preț la combustibili și carburanți – cu 1,4% (în special: benzină – cu 3,5%, motorină – cu 1,5%), tehnică pentru grădină, echipamente pentru sport, camping și de recreere în aer liber, sandalete pentru bărbați, femei și copii, biciclete, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – până la 7,3%.
 
Concomitent, în luna mai 2021 în comparație cu aprilie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,3%, paltoane, scurte de iarnă pentru adulți și copii, îmbrăcăminte din blană naturală pentru adulți până la 6,3%.
 
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna mai 2021 faţă de luna aprilie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile turistice internaţionale – cu 17,9%, serviciile de întreţinere și reparare a locuinței – cu 3,3%.
 
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 10,2%. 
 
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna mai 2021 

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

Mai 2021, în % faţă de:

Informativ:
Mai 2020, în % faţă de:

Aprilie
2021

Decembrie
 2020

Mai
2020

Aprilie
2020

Decembrie
 2019

Mai
2019

Total

10 000

0,48

3,81

3,09

0,22

1,08

4,05

  Produse alimentare

3 634,29

0,70

7,10

4,95

0,82

3,74

7,79

Pâine

194

0,67

2,30

4,27

0,59

1,59

2,90

Legume3

377

-7,07

24,44

6,88

-2,62

12,65

-0,20

Fructe4

274

1,21

11,01

-5,45

6,04

23,01

48,26

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,30

4,76

4,36

0,23

-0,71

3,42

Lapte şi produse lactate

463

-0,02

1,31

4,78

-0,44

0,87

8,03

Zahăr

51

0,71

2,87

3,37

0,78

4,03

3,68

Ouă

53

-1,52

-23,96

13,37

0,57

-24,71

36,92

Ulei vegetal

49

1,42

27,31

49,91

0,09

0,89

1,30

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

0,52

3,57

4,66

-0,30

-1,52

0,56

Confecții

447

0,13

0,56

0,79

0,24

-0,18

3,43

Încălțăminte

245

0,35

0,54

1,32

0,33

-0,50

2,47

Medicamente

336

0,39

1,11

2,91

0,03

-0,72

0,34

Combustibili și carburanți5

577

1,42

16,09

16,92

-2,87

-9,11

-10,16

Materiale de construcţie

135

2,62

5,31

5,78

0,36

0,36

1,50

  Servicii

2 581,06

0,11

-0,37

-1,54

0,06

0,88

3,41

Servicii comunal-locative

860

0,17

-2,66

-7,65

0,04

0,06

3,81

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

328

0,00

-7,85

-15,38

0,00

0,00

10,04

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

Transportul de pasageri

275

-2,15

0,74

2,29

0,21

8,32

7,68

Alimentaţia publică

320

0,14

0,72

2,27

0,04

0,31

5,40

Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentați în Tabelul 27.

 Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Mai 2021, în % faţă de:

Aprilie
 2021

Decembrie 2020

Mai
2020

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

100,71

107,32

105,03

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,60

103,47

105,23

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

100,27

100,63

101,12

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

100,36

99,77

96,14

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și 

100,25

101,15

101,24

 

întreținerea curentă a locuinței

06

Sănătate

100,30

100,88

102,69

07

Transport

100,23

108,70

112,13

08

Telecomunicație8

99,95

100,03

100,14

09

Recreere și cultură

102,25

103,33

104,77

10

Educație

100,27

99,81

103,71

11

Restaurante și hoteluri

100,15

100,61

102,23

12

Diverse produse și servicii

100,24

100,70

101,49

 Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3. 

Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în mai 2021

Denumirea indicatorilor

Mai 2021, în % faţă de:

  Aprilie
2021

Decembrie
2020

Mai
2020

Total IPC

100,48

103,81

103,09

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,45

101,35

102,75

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,35

101,95

102,10

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,63

104,83

104,48

Total IPC,,exclusiv combustibili

100,42

103,09

102,28

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,70

107,10

104,95

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

99,74

98,85

96,90

Indicele preţurilor la combustibili

101,42

116,09

116,92

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,50

105,55

103,70

 Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-mai 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-mai 2021, pe regiuni statistice  

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Mai

100,48

100,58

100,54

100,80

100,27

103,09

103,02

103,08

102,86

103,24

 Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada mai 2020 – mai 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

 Datele figurii în format .xlsx

Anexă:

 

 Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 Poziția „legume” include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
4 Poziția „fructe” include fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
5 Poziția „combustibili și carburanți” include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
6 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
7 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul 2.1)  la comunicatul de presă.
8 Diviziunea Telecomunicație pe lângă serviciile de telecomunicații include și echipamentele de telefonie.
9 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 cu modificările și completările ulterioare.

 Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:
Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:

Todică Elizaveta
şef interimar al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel: 067 770 834

 

 

2021 cifre date evoluția prețurilor indicatori indici parțiali inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER