Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 20241

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în mai 2024 s-au majorat față de:
 • luna aprilie 2024 cu circa 0,2%;
 • luna decembrie 2023 cu circa 4,0%;
 • luna mai 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,3%.

Inflația lunară

În luna mai 2024, comparativ cu luna aprilie 2024, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de consum cu 0,2% (informativ: în mai 2023 față de aprilie 2023, preturile medii s-au majorat cu 0,5%) (Tabelul 1, Figura 2).

Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:

 • produsele alimentare - cu circa 0,7%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu cca 0,3%;
 • mărfurile nealimentare - cu circa 0,2%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu cca 0,1%.

Totodată, prețurile medii de consum pentru serviciile prestate populației, în luna mai curent față de aprilie 2024 s-au micșorat cu 0,5%, contribuind astfel la diminuarea prețurilor medii de consum cu circa 0,1%.

În luna mai 2024 față de aprilie 2024, din produsele alimentare, majorări mai accentuate ale prețurilor medii de consum au fost marcate la fructe – cu 9,9%.

Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate diminuări de preț la ouă de găină – cu 5,5%, legume – cu 2,9% și ulei vegetal – cu 0,4%.

La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la încălțăminte – cu 1,2%, confecții – cu 0,9%, medicamente – cu 0,8%. În același timp, prețurile de consum la carburanți s-au diminuat cu 2,9% (inclusiv: motorină – cu 4,9% și benzină – cu 1,5%).

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna mai 2024 faţă de luna aprilie 2024 au fost înregistrate diminuări  de prețuri/tarife în medie cu 0,5%, în special s-au redus tarifele reglementate pentru serviciile de furnizare a gazelor naturale- cu 8,7%.

Concomitent, în luna mai 2024 faţă de luna aprilie 2024 s-au majorat prețurile la serviciile de alimentație publică- cu 1,7%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna mai 2024 comparativ cu luna decembrie 2023 (de la începutul anului curent) au crescut cu 4,0%, inclusiv la produse alimentare – cu 4,0%, mărfuri nealimentare - cu 3,5% și la servicii prestate populației - cu 4,9%.

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna mai 2024 comparativ cu luna mai 2023 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,3% (informativ: în luna mai 2023 comparativ cu luna mai 2022 prețurile medii de consum s-au majorat cu 16,3%), inclusiv la produse alimentare cu 4,2% și la mărfurile nealimentare cu 6,8%. Serviciile prestate populației în perioada respectivă s-au diminuat cu 3,8% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Tabelul 1. Rata inflației în luna mai 20243

Mărfuri și servicii

Coeficient de ponderare4

Mai 2024, în % față de:

Mai 2024 față de aprilie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

aprilie
2024

decembrie 2023

mai 2023

Total

10000

0,22

4,02

3,28

0,22

  Produse alimentare

3683

0,75

4,05

4,20

0,27

Pâine

187

0,02

0,37

0,84

0,00

Legume5

346

-2,87

19,51

2,83

-0,10

Fructe6

287

9,85

25,64

23,83

0,28

Carne, preparate și conserve din carne

754

0,12

-0,13

2,57

0,01

Lapte și produse lactate

472

-0,21

-0,02

1,49

-0,01

Zahăr

57

0,10

-0,38

-6,62

0,00

Ouă

59

-5,46

-22,94

25,67

-0,03

Ulei vegetal

64

-0,45

-1,39

-12,15

0,00

  Mărfuri nealimentare

3887

0,16

3,46

6,84

0,06

Confecții

435

0,87

2,76

6,98

0,04

Încălțăminte

216

1,16

3,43

11,10

0,03

Medicamente

314

0,83

3,11

4,44

0,03

Combustibili și carburanți7

709

-1,82

2,69

3,85

-0,13

Materiale de construcție

102

0,61

2,94

5,30

0,01

  Servicii

2430

-0,48

4,86

-3,84

-0,12

Servicii comunal-locative

916

-2,28

5,91

-24,97

-0,21

 • apă potabilă și canalizare

81

0,00

1,43

9,69

0,00

 • energie electrică

329

0,00

-1,73

-21,23

0,00

 • gaze naturale prin reţea2

260

-8,71

0,69

-54,87

-0,23

 • încălzire centralizată

81

0,00

38,77

-39,88

0,00

Transportul de pasageri

194

0,69

5,87

12,71

0,01

Alimentația publică

296

1,69

4,07

8,59

0,05

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna mai 2024 față de luna aprilie 2024 este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022 – mai 2024, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figurile 2 și 3.

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 29. IPC în luna mai 2024, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Coeficient de ponderare

Mai 2024, în % față de:

Mai 2024 față de aprilie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

aprilie
2024

decembrie 2023

mai 2023

 

Total IPC

10000

100,22

104,02

103,28

0,22

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3532

100,77

104,17

104,26

0,27

02

Băuturi alcoolice și tutun

309

100,44

105,74

105,71

0,01

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

820

100,95

102,91

107,98

0,08

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1317

98,45

104,29

82,66

-0,20

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

846

100,57

102,58

105,89

0,05

06

Sănătate

571

100,55

102,85

104,56

0,03

07

Transport10

1129

99,07

105,93

111,37

-0,11

08

Telecomunicație11

433

100,13

101,11

102,16

0,01

09

Recreere și cultură

288

100,76

107,33

115,51

0,02

10

Educație

90

100,07

102,68

110,38

0,00

11

Restaurante și hoteluri

302

101,66

104,15

108,69

0,05

12

Diverse produse și servicii

362

100,24

102,50

106,69

0,01

Descarcă datele în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali12 ai prețurilor de consum în luna mai 2024

Denumirea indicatorilor

Mai 2024, în % față de:

aprilie 2024

decembrie 2023

mai 2023

Total IPC

100,22

104,02

103,28

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate

100,63

103,90

108,23

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi

99,91

104,01

102,73

Total IPC, exclusiv produse și servicii cu preturi reglementate

100,47

103,87

106,15

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

100,38

104,12

103,24

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi

100,75

104,05

104,20

Indicele prețurilor la produse și servicii reglementate

98,80

104,77

89,00

Indicele prețurilor la combustibili și carburanți

98,18

102,69

103,85

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate

99,94

104,10

99,87

Descarcă datele în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie - mai 2024 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-mai 2024, pe regiuni statistice

Luna

În % față de luna precedentă

În % față de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Ianuarie

100,79

100,81

100,73

100,88

100,79

104,55

104,11

103,87

104,67

105,26

Februarie

100,71

100,38

100,53

100,19

101,17

104,31

103,52

103,24

103,60

105,73

Martie

100,46

100,31

100,12

100,03

100,87

103,94

103,10

103,09

103,04

105,26

Aprilie

101,78

101,58

101,07

101,72

102,34

103,51

102,33

102,22

101,71

105,58

Mai

100,22

100,07

99,96

100,07

100,51

103,28

102,21

101,68

101,42

105,45

Descarcă datele în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile13 privind rata lunară a inflației pentru luna mai 2024 în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Descarcă datele în format .xlsx

Republica Moldova, în luna mai 2024 față de luna aprilie 2024, înregistrând o inflație de 0,2%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (3,4%), Macedonia (0,9%), Islanda și Cipru (câte 0,6%), Slovenia (0,5%), Belgia (0,4%), Elveția, Spania și Luxemburg (câte 0,3%), la același nivel a inflației înregistrate în Portugalia și Italia (câte 0,2%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Polonia, Germania, Estonia și Croația (0,1%), Franța și Austria (0,0%).

Anexe:

Comunicatul statistic privind Evoluția prețurilor de consum în luna iunie 2024 va fi diseminat pe data de 10 iulie 2024.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

2 La calcularea tarifelor medii pentru furnizarea gazelor naturale s-a ținut cont de diminuarea tarifelor reglementate de furnizare a gazelor naturale intrate în vigoare din 03 mai 2024.

3 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

 • grupa majoră „Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
 • grupa majoră „Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
 • grupa majoră „Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflației în mai 2023 și mai 2024 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
4 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, ponderile de cheltuieli sunt estimate aplicând media geometrică a cheltuielilor bănești ale populației conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) și datelor privind consumul final al gospodăriilor populației la nivel de clase COICOP din Conturile Naţionale pentru anul „t-2”. Astfel, începând cu luna ianuarie 2024, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare calculați pe baza datelor pentru anul 2022.

5 Poziția „legume” (în Tabelul 1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.

6 Poziția „fructe” (în Tabelul 1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.

7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.

8 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).

Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP. Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.

10 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.

11 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
12 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei și Biroului National de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

13 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state.

Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

2024 evoluția prețurilor indicele prețurilor indicii prețurilor ipc pret preţ preturi preţuri prețuri

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER