Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 2021

Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna octombrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 8,81%, inclusiv la produse alimentare cu 12,73%, mărfuri nealimentare cu 10,02% și servicii prestate populaţiei cu 1,64% (Tabelul 1).

Preţurile medii de consum în luna octombrie 2021 faţă de luna septembrie 2021 au crescut cu 2,12% (informativ: în luna octombrie 2020 faţă de septembrie 2020 acestea au înregistrat o creștere de 0,11%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 4,03%, la mărfurile nealimentare cu 1,62% și la serviciile prestate populației cu 0,17%.

În luna octombrie 2021, faţă de luna septembrie 2021,au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: legume – cu 21,8% (în special: tomate – cu 66,7%, castraveți – cu 54,8%, ardei grași, vinete, dovlecei proaspeți – cu 19,0%, usturoi – cu 5,5%), cartofi – cu 16,4%, pepeni verzi și galbeni – cu 13,7%, ciocolată, bomboane de ciocolată și alte produse din cacao – cu 13,3%, bomboane, caramele, zefir, halva – cu 8,6%, nuci – cu 8,1%, făină de porumb – cu 4,5%, ouă de găină – cu 4,3%, unt – cu 3,7%, crupe – cu 3,3%, lapte şi produse lactate – cu 3,2% (în special: lapte integral și lapte semidegresat – cu 4,7% și, respectiv, cu 3,8%,  brânză de vaci – cu 3,9%, smântână şi frişcă – cu 3,4%, produse din lapte acru – cu 2,3%, caşcaval şi brânză de oi – cu 1,9%, iaurt – cu 1,5%), pâine din făină de grâu – cu 1,6%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,1% (în special: carne de vită – cu 2,6%, carne de pasăre – cu 1,4%), miere naturală de albine – cu 1,2%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la: fructe proaspete – cu 3,8% (în special: citrice – cu 16,7%, fructe sămânțoase – cu 8,4%, fructe exotice – cu 3,5%), varză – cu 3,1%, ceapă uscată – cu 1,9%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna octombrie 2021 față de septembrie 2021, au fost înregistrate creșteri semnificative de preț la: piese de schimb şi accesorii pentru transportul personal – cu 12,3%, combustibili și carburanți – cu 5,4% (în special: cărbune de pământ – cu 10,7%, motorină – cu 9,2%, brichete și peleți din biomasă – cu 4,5%, lemne pentru foc și gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu câte 4,4%, benzină – cu 3,7%), aparate electrice de uz casnic de capacitate mică – cu 4,0%, reviste şi alte publicații periodice – cu 2,8%, articole de îmbrăcăminte – 1,4%, cizme, pantofi și alte tipuri de încălţăminte – cu 1,3%, mobilă – cu 1,1%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna octombrie 2021 faţă de luna septembrie 2021, au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile de reparare a mobilei și a articolelor de mobilier – cu 6,0%, serviciile de reabilitare în instituțiile balneo-sanatoriale – cu 3,8%, serviciile de alimentație publică, serviciile transportului de pasageri cu taxiul, serviciile de reparare a aparatelor de uz casnic, serviciile prestate de zugravi – cu câte 1,4%, serviciile stomatologice – cu 1,0%.
 
În perioada de raport, au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile transportului aerian de pasageri și serviciile de turism peste hotarele țării – cu câte 1,3%, la serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 1,2%.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna octombrie 2021

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

Octombrie 2021, în % faţă de:

Informativ:
Octombrie 2020, în % faţă de:

Septembrie
2021

Decembrie
 2020

Octombrie
2020

Septembrie
2020

Decembrie
 2019

Octombrie
2019

 

Total

10 000

2,12

8,29

8,81

0,11

-0,09

1,56

 

  Produse alimentare

3 634,29

4,03

11,38

12,73

-0,05

0,44

3,95

 

Pâine

194

1,59

6,34

7,18

0,07

2,73

3,70

 

Legume3

377

21,76

27,60

40,98

-0,29

-12,43

0,73

 

Fructe4

274

-3,76

1,68

-2,39

-4,34

9,13

22,29

 

Carne, preparate şi conserve din carne

752

1,05

10,49

9,64

-0,04

-0,32

0,17

 

Lapte şi produse lactate

463

3,16

7,96

9,10

0,84

3,24

6,18

 

Zahăr

51

0,83

4,75

5,23

-0,10

4,06

3,72

 

Ouă

53

4,32

5,42

26,42

11,83

-6,39

15,11

 

Ulei vegetal

49

1,02

27,12

36,43

4,40

10,70

10,99

 

  Mărfuri nealimentare

3 784,65

1,62

9,36

10,02

0,33

-1,09

-0,37

 

Confecții

447

1,58

7,50

7,81

0,52

-0,24

0,77

 

Încălțăminte

245

1,30

6,57

6,48

1,22

0,36

1,20

 

Medicamente

336

0,39

3,75

3,98

0,20

0,83

0,24

 

Combustibili și carburanți5

577

5,36

27,23

29,08

0,49

-9,77

-9,48

 

Materiale de construcţie

135

0,52

20,18

20,00

0,09

0,95

1,41

 

  Servicii

2 581,06

0,17

2,46

1,64

0,05

0,50

0,59

 

Servicii comunal-locative

860

-0,08

-2,43

-4,80

0,05

-2,70

-2,74

 

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Energie electrică

328

0,00

-7,85

-7,85

0,00

-8,18

-8,18

 

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

 

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

 

Transportul de pasageri

275

-0,16

1,27

1,37

-0,10

9,88

9,00

 

Alimentaţia publică

320

1,37

5,47

5,66

0,17

1,66

3,00

 

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentate în Tabelul 27.

 Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum în octombrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Octombrie 2021, în % faţă de:

Septembrie
2021

Decembrie 2020

Octombrie
2020

 

Total IPC

102,12

108,29

108,81

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

104,18

111,71

113,10

02

Băuturi alcoolice, tutun și droguri

100,33

105,13

105,59

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

101,39

106,74

106,91

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

101,01

103,72

102,08

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

100,77

106,85

106,79

06

Sănătate

100,45

104,73

105,14

07

Transport

102,40

112,41

114,66

08

Telecomunicație8

100,11

100,73

100,77

09

Recreere și cultură

100,53

107,89

108,69

10

Educație

100,00

101,96

101,96

11

Restaurante și hoteluri

101,31

105,21

105,40

12

Diverse produse și servicii

100,31

110,99

111,02

Datele tabelului în format .xlsx

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în octombrie 2021

Denumirea indicatorilor

Octombrie 2021, în % faţă de:

Septembrie
2021

Decembrie
2020

Octombrie
2020

Total IPC

102,12

108,29

108,81

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,81

105,83

106,29

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,03

106,51

106,54

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

102,53

109,66

110,64

Total IPC,,exclusiv combustibili

101,92

107,21

107,66

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

104,03

111,38

112,73

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,10

101,65

100,62

Indicele preţurilor la combustibili

105,36

127,23

129,08

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

103,04

110,01

110,57

Datele tabelului în format .xlsx

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-octombrie 2021, față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4.Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-octombrie 2021, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Martie

100,96

100,92

100,92

101,02

100,99

101,49

101,29

101,34

100,97

101,90

Aprilie

101,48

101,49

101,48

101,59

101,44

102,83

102,67

102,66

102,19

103,26

Mai

100,48

100,58

100,54

100,80

100,27

103,09

103,02

103,08

102,86

103,24

Iunie

100,05

100,16

100,39

99,88

99,83

103,16

103,29

103,49

102,65

103,05

Iulie

100,08

100,45

100,02

99,60

100,07

103,49

104,12

103,92

102,61

103,13

August

100,33

100,42

100,09

100,02

100,53

104,64

105,41

104,84

103,33

104,52

Septembrie

101,68

101,62

101,69

102,17

101,54

106,68

107,65

106,62

106,08

106,30

Octombrie

102,12

102,20

102,30

102,62

101,79

108,81

109,66

109,02

108,95

108,10

Datele tabelului în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, înregistrați în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

Datele tabelului în format .xlsx

 

Anexă:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013). 3 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
4 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
5 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
6 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
7 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A1)  la comunicatul de presă.
8 Diviziunea Telecomunicație (în Tabelul2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
9 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică  nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoană de contact:
Todică Elizaveta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.067 770 834

2021 cifre date evoluția prețurilor indicatori indici parțiali inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER