Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul I 20231

Forța de muncă

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM)2, în trimestrul I 2023 forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a Republicii Moldova, care include populația ocupată și șomerii, a constituit 916,1 mii persoane, fiind în creștere cu 7,3% față de trimestrul I 2022 (854,2 mii).

În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (51,2%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,8%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban (51,5% și, respectiv, 48,5%).

Rata de participare la forța de muncă a populației de 15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani și peste în populația totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 44,5%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul I 2022 – 40,1%) (Figura 1).

Descarcă datele în format .xlsx

Rata de participare la forța de muncă a populației în vârstă de 20-64 ani  (proporția forței de muncă în vârstă de 20-64 ani în populația totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 57,5%, fiind în creștere față de nivelul anului trecut (în trimestrul I 2022 – 51,6%).

Ocuparea

Populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 865,3 mii persoane, fiind în creștere față de trimestrul I 2022 (828,5 mii). Ca și în cazul populației economic active, ponderea bărbaților în populația ocupată este mai mare față de cea a femeilor (50,9% bărbați și 49,1% femei), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (51,2% mediul rural și, respectiv, 48,8% mediul urban).

Vârsta medie a populației ocupate a fost de 44 ani.

Rata de ocupare a populației de 15 ani și peste(proporția persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani și peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 42,0%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (38,9% în trimestrul I 2022) (Figura 2). Rata de ocupare a bărbaților de 15 ani și peste (46,5%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (38,2%) și în mediul urban (48,6%) mai mare față de mediul rural (37,2%).

Descarcă datele în format .xlsx

Rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani (proporția persoanelor ocupate în vârstă de 20-64 ani față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 54,3%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (50,0% în trimestrul I 2022).

Din distribuția persoanelor ocupate după activități economice rezultă că 18,3% au activat în sectorul agricol3 și 81,7%, în activitățile non-agricole. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 15,0%, inclusiv în industria prelucrătoare 12,8% (indicator ODD 9.2.2 ), iar în construcții 6,8%. În sectorul servicii au activat 59,9% din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate, 30,9% din populația ocupată a activat în sectorul public și 69,1% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că, ponderea cea mai mare revine salariaților (81,6% din total ocupare), urmați de lucrătorii pe cont propriu (14,9%) și lucrătorii familiali neremunerați (3,1%). Marea majoritate a salariaților (88,7%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată4 în rândul salariaților a constituit 6,4% față de 5,4% în trimestrul I 2022. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (9,0%), decât printre femei (4,0%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (52,4%), construcții (15,4%), comerț (6,7%) și industrie (3,3%).

În sectorul informal au lucrat 14,5% din totalul persoanelor ocupate în economie. Ponderea persoanelor care au avut un loc de muncă informal a constituit 20,4% (indicator ODD 8.3.1) din totalul persoanelor ocupate. În sectorul non-agricol ocuparea informală a constituit 11,3%. Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal în activitățile non-agricole este înregistrată în construcții (62,4% din totalul persoanelor ocupate în construcții). Din numărul persoanelor ocupate informal, salariații au alcătuit 27,2%.

Din totalul salariaților, 6,8% au avut un loc de muncă informal și, în același timp, au primit salariul „în plic”.

Șomajul

Numărul șomerilor în trimestrul I 2023, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM)5, a fost de 50,8 mii, fiind mai mare față de nivelul trimestrului I 2022 (25,7 mii)6. Șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații, care au constituit 56,9% din total șomeri și persoanele din mediul rural – 57,2%.

Rata șomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 5,5%, fiind mai mare față de nivelul trimestrului I 2022 (3,0%) (indicator ODD 8.5.2). Rata șomajului la bărbați a fost de 6,2%, iar la femei – de 4,9%; în mediul urban – 4,9% și în mediul rural – 6,2%.

Rata șomajului la populația în vârstă de 20-64 ani (ponderea șomerilor BIM în vârstă de 20-64 ani în forța de muncă de 20-64 ani) a constituit 5,5%, fiind mai mare față de nivelul anului precedent (în trimestrul I 2022 – 3,1%). În funcție de vârstă, cea mai înaltă rată a șomajului este înregistrată în rândul tinerilor de 15-24 ani (10,3%) (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Anexe

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a râului Nistru și mun. Bender.

2 Cercetare statistică selectivă asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md/ rubrica Metadate/Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.

3  În agricultură se includ doar persoanele ocupate în activități agricole destinate pieței.

Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.

5  Șomeri conform definiției BIM: persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: (a) nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; (b) sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi; (c) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.

6 Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 aprilie 2023 a constituit 21,7 mii persoane. Informațiia privind coerența datelor din AFM cu datele privind șomajul înregistrat este prezentată în Metadatele de referinţă privind Ancheta Forţei de Muncă (în p. 5.3 Coerența cu alte statistici).

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția forței de muncă, ocupării și șomajului în unele state ale lumii:

ILO:

Eurostat:

OECD:

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economicăObiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructurăObiectivele de Dezvoltare Durabilă
2022/2023 2023 2023/2022 forța de muncă numărul șomerilor ocuparea populația inactivă populația ocupată rata de activitate rata de ocupare rata şomajului sectorul informal șomajul

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER