Forța de muncă: ocuparea și șomajul în trimestrul II 20231

Biroul Național de Statistică informează că, conform rezultatelor cercetării ,,Ancheta forței de muncă (AFM)2, în trimestrul II 2023”:
  • forța de muncă (populația activă de 15 ani și peste) a constituit 935,1 mii de persoane, fiind în creștere cu 3,9% față de trimestrul II 2022
  • populația ocupată de 15 ani și peste a constituit 899,6 mii de persoane, în creștere cu 2,4% față de trimestrul II 2022
  • rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 3,8%, fiind mai mare față de nivelul trimestrului II 2022 (2,4%).
Forța de muncă

În cadrul forței de muncă, ponderea femeilor (50,1%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a bărbaților (49,9%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea celor din mediul urban (54,5% și, respectiv, 45,5%).

Rata de participare la forța de muncă a populației de 15 ani și peste (proporția forței de muncă de 15 ani și peste în populația totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 45,4%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (în trimestrul II 2022 – 42,3%) (Figura 1).

Descarcă datele în format .xlsx

Rata de participare la forța de muncă a populației în vârstă de 20-64 ani (proporția forței de muncă în vârstă de 20-64 ani în populația totală de aceeași categorie de vârstă) a constituit 58,8%, fiind în creștere față de nivelul anului trecut (în trimestrul II 2022 – 54,5%).

Ocuparea

Ca și în cazul populației economic active, ponderea femeilor în populația ocupată este mai mare față de cea a bărbaților (50,3% femei și 49,7% bărbați), iar ponderea persoanelor ocupate din mediul rural a fost mai mare față de cea a persoanelor ocupate din mediul urban (55,1% mediul rural și, respectiv, 44,9% mediul urban).

Vârsta medie a populației ocupate a fost de 44 ani.

Rata de ocupare a populației de 15 ani și peste (proporția persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani și peste față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 43,7%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (41,3% în trimestrul II 2022) (Figura 2). Rata de ocupare a bărbaților de 15 ani și peste (47,6%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (40,4%) și în mediul urban (46,7%) mai mare față de mediul rural (41,5%).

Descarcă datele în format .xlsx

Rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani  (proporția persoanelor ocupate în vârstă de 20-64 ani față de populația totală din aceeași categorie de vârstă) a fost de 56,6%, fiind în creștere față de nivelul anului precedent (53,2% în trimestrul II 2022).

Din distribuția persoanelor ocupate după activități economice rezultă că 22,2% au activat în sectorul agricol4 și 77,8% în activitățile non-agricole. Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 15,1%, inclusiv în industria prelucrătoare 12,9% (indicator ODD 9.2.2 ), iar în construcții - 7,4%. În sectorul servicii au activat 55,3% din totalul persoanelor ocupate.

În repartizarea după forme de proprietate, 27,6% din populația ocupată a activat în sectorul public și 72,4% - în sectorul privat sau alte forme de proprietate.

Structura populației ocupate după statutul profesional relevă că, ponderea cea mai mare revine salariaților (78,3% din total ocupare), urmați de lucrătorii pe cont propriu (17,1%) și lucrătorii familiali neremunerați (4,1%). Marea majoritate a salariaților (87,9%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată5 în rândul salariaților a constituit 8,0% față de 6,2% în trimestrul II 2022. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înțelegeri verbale) este mai frecventă printre bărbați (10,3%), decât printre femei (6,1%). Cele mai mari ponderi ale salariaților care lucrează doar în baza unor înțelegeri verbale sunt estimate în agricultură (62,8%), construcții (12,2%), comerț (7,9%) și industrie (1,5%).

În sectorul informal au lucrat 17,2% din totalul persoanelor ocupate în economie. Ponderea persoanelor care au avut un loc de muncă informal a constituit 24,4% (indicator ODD 8.3.1 ) din totalul persoanelor ocupate. În sectorul non-agricol ocuparea informală a constituit 12,1%. Cea mai mare pondere a persoanelor ocupate informal în activitățile non-agricole este înregistrată în construcții (68,6% din totalul persoanelor ocupate în construcții). Din numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 27,7%.

Din totalul salariaților, 8,6% au avut un loc de muncă informal, și, în același timp, au primit salariul „în plic”.

Șomajul

Numărul șomerilor estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii (BIM)5, a fost de 35,6 mii de persoane, fiind mai mare față de nivelul trimestrului II 2022 (21,6 mii de persoane)6.

Șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații, care au constituit 56,7% din total șomeri și persoanele din mediul urban – 59,5%.

Rata șomajului (ponderea șomerilor BIM în forța de muncă) la nivel de țară a înregistrat valoarea de 3,8%, fiind mai mare față de nivelul trimestrului II 2022 (2,4%) (indicator ODD 8.5.2 ). Rata șomajului la bărbați a fost de 4,3%, iar la femei – de 3,3%; în mediul urban – 5,0% și în mediul rural – 2,8%.

Rata șomajului la populația în vârstă de 20-64 ani (ponderea șomerilor BIM în vârstă de 20-64 ani în forța de muncă de 20-64 ani) a constituit 3,8%, fiind mai mare față de nivelul anului precedent (în trimestrul II 2022 – 2,4%). În funcție de vârstă, cea mai înaltă rată a șomajului este înregistrată în rândul tinerilor de 15-24 ani (11,3%) (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Anexe

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a râului Nistru și mun. Bender.
2 Cercetare statistică selectivă asupra gospodăriilor populației. Metodologia este disponibilă pe site-ul www.statistica.gov.md / rubrica Metadate / Metodologii statistice - Metodologia anchetei asupra forței de muncă în gospodării.
3 În agricultură se includ doar persoanele ocupate în activități agricole destinate pieței.
4 Prin munca nedeclarată se înțelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru și sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului Muncii referitoare la încheierea contractului individual de muncă.
5 Șomeri conform definiției BIM: persoanele de 15 ani și peste, care în cursul perioadei de referință îndeplinesc simultan următoarele condiții: (a) nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri; (b) sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l găsi; (c) sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
6 Numărul șomerilor oficial înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă la 1 iulie 2023 a constituit 12,2 mii persoane. Informația privind coerența datelor din AFM cu datele privind șomajul înregistrat este prezentată în Metadatele de referinţă privind Ancheta Forţei de Muncă (în p. 5.3 Coerența cu alte statistici).

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe internaționale:

ILO:

Eurostat:

OECD:

Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economicăObiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructurăObiectivele de Dezvoltare Durabilă

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER