Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 20221

Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-septembrie 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 259,1 mii de turiști sau de 2,1 ori mai mult față de ianuarie-septembrie anul precedent. Totodată, numărul total de turiști în perioada de analiză constituie 86,4% în comparație cu perioada respectivă a anului pre-pandemic 2019. Din numărul total de turiști în ianuarie-septembrie anul curent, 137,3 mii (53,0%) au constituit turiștii rezidenți și 121,8 mii (47,0%) - cei nerezidenți.

Datele figurii în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-septembrie 2021, numărul turiștilor nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică colective în ianuarie-septembrie 2022 a crescut cu 77,3 mii de turiști (de 2,7 ori), a celor rezidenți – cu 55,7 mii de turiști (+68,2%). Majorarea numărului de turiști cazați în structurile de primire turistică colective în perioada de raport, în comparație cu ianuarie-septembrie precedent, se datorează creșterii cazării acestora în hoteluri și moteluri – cu 63,9 mii de turiști (de 2,0 ori), structuri de odihnă – cu 27,5 mii de turiști (de 2,2 ori), tabere de vacanță pentru elevi – cu 22,1 mii de turiști (de 9,1 ori), pensiuni turistice și agroturistice – cu 12,9 mii de turiști (+86,8%), cămine pentru vizitatori – cu 3,7 mii de turiști (de 2,8 ori), structuri de întremare – cu 2,9 mii de turiști (+18,4%).

În perioada de raport, ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se cazeze în structurile de primire turistică colective din mun. Chișinău a constituit 66,0%, regiunile de dezvoltare Centru – 19,1%, Sud – 7,0%, Nord – 6,6% și UTA Găgăuzia – 1,3%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2022

 

Ianuarie-septembrie 2022

Ianuarie-septembrie 2022
în % faţă de
ianuarie-septembrie 2021

Informativ:
Ianuarie-septembrie 2021
în % faţă de
ianuarie-septembrie 2020

Turişti, mii

din care,
nerezidenţi
, mii

turişti

din care,
nerezidenţi

turişti

din care,
nerezidenţi

Total

259,1

121,8

205,5

273,9

190,5

191,8

din care:

      

Hoteluri şi moteluri

131,1

98,4

195,2

257,4

176,3

186,4

Cămine pentru vizitatori

5,7

2,0

284,9

-

105,0

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

27,8

6,3

186,8

292,6

169,9

215,0

Structuri de întremare

18,4

0,3

118,4

252,7

197,1

123,1

Structuri de odihnă
(vile turistice, sate de vacanţă
şi alte structuri de odihnă)

51,3

14,8

215,9

373,2

254,8

251,9

Tabere de vacanță

24,8

0,0

911,4

-

1 417,2

-

Datele tabelului în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din Ucraina (47,0%), România (14,9%), Statele Unite ale Americii (6,0%), Turcia (3,3%), Federația Rusă (3,2%), Israel și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 2,2%), Italia și Germania (câte 2,0%), Franța (1,5%), Polonia (1,0%).

Datele figurii în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 1051,4 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 508,1 mii de înnoptări (+93,5%) mai mult față de ianuarie-septembrie 2021. Majorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost generată de creșterea acestora în tabere de vacanță pentru elevi – cu 196,1 mii de înnoptări (de 7,9 ori), hoteluri și moteluri - cu 168,8 mii înnoptări (de 2,1 ori), structuri de odihnă - cu 69,0 mii de înnoptări (de 2,2 ori), structuri de întremare - cu 34,7 mii de înnoptări (+15,6%), pensiuni turistice și agroturistice - cu 33,0 mii de înnoptări (de 2,2 ori), cămine pentru vizitatori - cu 6,9 mii (+13,5%). Din numărul total de înnoptări, 70,4% revin înnoptărilor turiștilor rezidenți și 29,6% - înnoptărilor turiștilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2022

 

Ianuarie-septembrie 2022

Ianuarie-septembrie 2022 în %
faţă de ianuarie-septembrie 2021

Informativ: Ianuarie-septembrie 2021 în %
faţă de ianuarie-septembrie 2020

Înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1 051,4

311,7

193,5

325,1

196,8

169,6

din care:

      

Hoteluri şi moteluri

328,2

258,0

205,9

316,2

199,4

163,5

Cămine pentru vizitatori

58,3

2,2

113,5

-

97,4

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

59,7

22,1

223,2

436,2

230,1

187,5

Structuri de întremare

256,6

3,4

115,6

252,9

193,6

128,8

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

123,9

25,9

224,0

329,0

390,3

273,6

Tabere de vacanță

224,7

0,1

788,2

-

979,7

-

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 116,6 mii de locuri-pat sau cu 25,4% mai mult față de ianuarie-septembrie 2021. Majorarea numărului de locuri oferite turiștilor a fost determinată de creșterea acestora în tabere de vacanță (de 3,6 ori), pensiuni turistice și agroturistice (+34,9%), cămine pentru vizitatori (+25,8%), structuri de odihnă (+12,9%), structuri de întremare (+7,4%).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-septembrie 2022 a constituit 29,4%, din care: la cămine pentru vizitatori și structuri de întremare – câte 49,0%, tabere de vacanță – 30,7%, hoteluri și moteluri – 25,2%, structuri de odihnă – 20,5%, pensiuni turistice şi agroturistice – 20,0%.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2022 a fost de 5,1 zile (6,4 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,6 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Note:

¹ Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 agențiile de turism cămine pentru vizitatori excursioniști numărul de turiști pensiuni agroturistice pensiuni turistice servicii turistice structuri de întremare tabere de vacanță turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turiști nerezidenți turiști rezidenți turoperatori

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER