Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2019

Infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare în anul 2019

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind infrastructura străzilor din localităţile urbane şi serviciile de salubrizare prestate populației în anul 20191.

Spații verzi urbane

Suprafața spațiilor verzi2 urbane în ultimii 5 ani s-a majorat

Pe parcursul anului 2019, activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi în localitățile urbane s-a desfăşurat pe o suprafață totală de 7,7 mii ha, ceea ce reprezintă 15,0% din suprafaţa terenurilor intravilanului localităţilor urbane. Comparativ cu anul 2015, suprafața spațiilor și plantațiilor verzi s-a majorat cu 20,4%.

În anul 2019, ponderea suprafeței spațiilor verzi și a străzilor (convențional spații publice) în suprafața construită a localităților urbane a constituit 24,9% (indicator ODD 11.7.1.1. .

Tabelul 1. Suprafața străzilor și intravilanului localităților urbane, 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

Suprafaţa străzilor orășenești, ha

4 940,2

4 940,2

4 943,2

4 935,6

5 126,8

Suprafaţa terenurilor din intravilanul localităţilor urbane3, ha

51 055,2

51 681,1

51 638,8

51 650,6

51 473,5

Ponderea suprafeței spațiilor verzi și a străzilor în suprafața intravilanului localităților urbane, %

22,2

24,5

24,6

24,9

24,9

Spațiile verzi de folosință generală ocupă cea mai mare suprafață din spațiile verzi urbane

Suprafaţa spațiilor verzi, în proporţie de 62,2%, este formată din spaţii verzi de folosinţă generală (scuaruri, grădini, parcuri, etc.), 18,4% sunt spaţii verzi cu acces limitat (parcuri sportive, spaţii verzi pe lângă instituţiile de învăţământ şi locuinţe, spaţii pentru recrearea copiilor şi tineretului, etc.), 10,1% - spaţii verzi cu funcţii utilitare (plantaţii pentru consolidarea terenurilor şi de protecţie a surselor de apă, etc. ), 6,8% - spaţii verzi din zonele turistice şi de agrement și 2,5% - spații verzi cu profil specializat (grădini botanice, zoologice şi dendrologice, etc.).

Localitățile urbane din Regiunea Sud  și UTA Găgăuzia dețin cea mai mică suprafață a spațiilor verzi

Repartizarea spațiilor verzi pe regiuni arată că: 57,8% din suprafața spațiilor verzi aparține mun. Chișinău, 19,5% - Regiunii Nord, după care urmează Regiunea Centru - 12,9%, Sud - 7,2% și UTA Găgăuzia - 2,6%. În top 3 localități urbane cu cea mai mare suprafață a spațiilor verzi sunt: mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Vadul lui Vodă (vezi anexa, tabelul 1).

Iluminarea străzilor orășenești

Gradul de iluminare al străzilor orășenești a constituit 75 la sută la nivel de țară

În anul 2019, lungimea porţiunilor de străzi orășenești iluminate a constituit 2,9 mii km, iar gradul de acoperire al străzilor din urbe cu iluminare, la nivel de țară, fiind de 75,5%. Comparativ cu anul 2015, gradul de iluminare al străzilor orășenești s-a majorat cu 5 p.p.

Localitățile urbane din Regiunile Centru și Sud ale țării dețin cel mai mic grad de iluminare stradală

În profil regional, localitățile din mun. Chișinău (85,1%) și UTA Găgăuzia (96,0%) dețin cel mai bun nivel de iluminare al porțiunilor stradale, iar cel mai mic nivel îl au regiunea Centru (66,6%) și Sud (68,3%). O acoperire bună cu serviciu de iluminat stradal public (peste 90% din lungimea totală a străzilor) s-a înregistrat în 17 localități urbane.

Comparativ cu anul precedent, situaţia s-a îmbunătăţit în oraşele: Hâncești, Sîngera, Biruința, Glodeni, Căinari, Basarabeasca, Leova, Râșcani, unde lungimea străzilor iluminate s-a mărit, respectiv, cu: 15,1 km (+25,0%), 7,0 km (+5,3%), 6,5 km (+56,5%), 5,0 km (+32,2%), 4,5 km (+22,3%), 2,4 km (+15,6 ), 1,9 km (+4,0%), 0,5 km (+1,3%).

În pofida faptului, că la nivel de țară, gradul de acoperire cu iluminare stradală, pe parcursul anului 2019, s-a îmbunătăţit, totuşi, iluminarea rămâne a fi o problemă pentru 14 oraşe, în care iluminarea străzilor este asigurată în proporţie de până la 50 la sută. Cel mai mic nivel de iluminare stradală a fost înregistrat în orașele: Strășeni, Cornești și Glodeni (vezi anexa, tabelul 2).

Servicii de salubrizare a localităţilor

Mai multe vehicule cu destinație specială au fost antrenate în serviciile de salubrizare

În activitățile de salubrizare a localităților, pe parcursul anului 2019, au fost antrenate 846 vehicule cu destinaţie specială (cu 68 unități mai multe decât în anul precedent) (vezi anexa, tabelul 3). Dintre acestea, 707 vehicule au deservit localităţile urbane (cu 22 unități mai puține comparativ cu anul precedent), iar 139 vehicule localităţile rurale (cu 46 unități mai multe comparativ cu anul precedent). Cea mai mare capacitate de autovehicule cu destinaţie specială, care deservesc localitățile, este înregistrată în mun. Chişinău - 278 unități (32,9%), localităţile din UTA Găgăuzia - 60 unități (7,1%), mun. Bălți - 35 unități (4,1%), r-nul Hâncești - 33 unități (3,9%), r-nul Anenii Noi - 30 unități (3,5%), r-nul Cahul - 28 unități (3,3%), r-nul Ungheni - 25 unități (2,9%), r-nele Orhei, Edineț, Soroca câte - 23 unități (2,7%).

Pentru curăţarea drumurilor pe timp de iarnă au fost utilizate 55 vehicule destinate împrăştierii nisipului şi a materialului derapant, 5 încărcătoare de zăpadă şi 7 pluguri de zăpadă cu rotor. Pentru menţinerea curăţeniei în localităţi au fost utilizate, de asemenea, 116 tractoare echipate cu mecanisme de curăţire, 19 automăturătoare, 41 autostropitoare (inclusiv 22 în mun. Chişinău).

Suprafața destinată depozitelor de deșeuri municipale este în creștere

În anul 2019, suprafaţa depozitelor destinate deşeurilor municipale a constituit - 212,2 ha, în creștere, comparativ cu anul precedent, cu 43,3 ha. Către aceste depozite au fost transportate 3495,0 mii m.c. de deşeuri municipale (deșeuri provenite din gospodării și deșeurile similare provenite din comerț și instituții, deșeuri stradale, zăpadă și alte încărcături).

Cea mai mare cantitate de deșeuri municipale a fost colectată în mun. Chișinău, dar și regiunile Nord și Centru

În profil regional, 54,6% din deșeurile municipale colectate au fost din mun. Chișinău, 17,0% din regiunea Nord, după care urmează regiunea Centru - 14,4%. În regiunea Sud au fost colectate 7,3% din cantitatea totală de deșeuri municipale colectate și 6,7% din UTA Găgăuzia (vezi anexa, tabelul 4).

Tabelul 2. Numărul localităților cu acces la servicii de salubrizare și volumul deșeurilor municipale și lichide, pe medii, 2018-2019
 

2018

2019

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Numărul localităților cu acces la servicii de salubrizare

168

53

115

224

54

170

Deșeuri municipale, mii m3

3 145,5

2 868,7

276,8

3 495,0

3 109,4

385,6

Deșeuri lichide, mii m3

76,5

58,2

18,3

68,5

52,9

15,6

Accesul la servicii de salubrizare în mediul rural este mult mai redus

Cea mai mare cantitate de deşeuri municipale a fost colectată în mediul urban al mun. Chișinău (1857,8 mii m.c.), ceea ce a reprezentat 59,7% din totalul deşeurilor municipale colectate din mediul urban la nivel de țară (3109,4 mii m.c.).

Numărul localităților care au beneficiat de servicii de colectare a deșeurilor municipale, pe parcursul anului 2019, a constituit 204 localități, inclusiv 54 municipii și orașe și 150 sate. De asemenea, 20 de sate au beneficiat de servicii de colectare a deșeurilor lichide. Astfel, gradul de acoperire cu servicii de salubrizare rămâne a fi redus, în special, în localitățile rurale.

O pondere semnificativă în structura volumului deșeurilor municipale, o au deșeurile colectate de la populaţie – 61,7%, după care urmează deşeurile colectate de la instituţii, agenţi economici – 31,5%, iar 6,8% - sunt deșeuri stradale, zăpadă și alte încărcături. Cantitatea de deşeuri lichide, comparativ cu anul precedent, s-a micșorat cu 10,5%, alcătuind 68,5 mii m.c.

Numărul populației care beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor municipaleeste în creștere

O problemă importantă a sistemului de gestionare a deșeurilor este reprezentată de nivelul scăzut de acoperire cu servicii de colectare a deșeurilor. În anul 2019, de servicii de colectare a deșeurilor municipale au beneficiat 1257,8 mii de persoane, din care 1048,9 mii din mediul urban și 208,9 mii din mediul rural. Astfel, la nivel național, în anul 2019 doar 46,9% din populație a fost deservită de servicii de salubrizare (indicator ODD 11.6.1.1) .

  

Note:

1 Informaţia este colectată de la întreprinderile cu orice formă de proprietate, care prestează servicii de gestionare a infrastructurii străzilor şi activitatea de înverzire, precum și cele care efectuează lucrări de salubrizare şi evacuare a deşeurilor municipale. 
În urma desfășurării Programului de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului, precum și în urma inventarierii infrastructurii străzilor Autorităților Publice Locale de nivelul II, în unele localități datele statistice au fost rectificate. 
2 Conform legii nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi din localitățile urbane și rurale, spaţiu verde - sistem armonizat arhitectural, format din elemente ale complexelor peisagistice intravilane şi extravilane ale localităţilor urbane şi rurale (peisaje naturale, sectoare ale cursurilor de apă şi bazine acvatice, construcţii rutiere, horticole, locative), important din punct de vedere estetic, biologic şi ecologic, care include, de regulă, o comunitate de vegetaţie (lemnoasă arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee) şi animale.
3  Sursa: Agenția Relații Funciare și Cadastru.
4 Indicatorii relativi, dependenți de numărul populației, sunt calculați în baza numărului populației cu reședință obișnuită. Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absenţele temporare (în scopul recreării, vacanţei, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

 

Informații relevante:

   

sdg-ro-11.png

    
Persoană de contact:
Nadejda Cojocari
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale
tel. 067 770 011
2020 activitatea de amenajare cifre colectarea deșeurilor date deșeuri iluminarea străzilor indicatori infrastructura edilitară localitățile urbane moldova plantarea spaţiilor verzi plantatii verzi serviciile de salubrizare spaţii verzi statistica statistici transportarea deșeurilor

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER