RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile
Versiune tipar
 

sdg-ro-11.pngOBIECTIVUL 11: Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliențe şi durabile

Agenda 2030 abordează aceste probleme prin modernizarea sistemului de transport, ca să poată conecta mai bine orașele și așezările umane și ca să devină accesibil, inclusiv din punct de vedere financiar și durabil, pentru a asigura că toți cetățenii din Moldova beneficiază de procesul de urbanizare. Aceasta își mai propune să dezvolte sistemul urban, ceea ce implică mai multe locuri de muncă și oportunități economice mai aproape de oamenii care locuiesc în afara capitalei. Adițional, Agenda va îmbunătăți modul în care orașele și așezările umane sunt organizate și gestionate. Se pune accentul pe sporirea accesului la spațiile verzi și publice, reducând impactul negativ al orașelor asupra mediului pe cap de locuitor, precum și reducând pierderile economice directe cauzate de dezastre. În același timp, Agenda prevede conservarea și protecția patrimoniului cultural și natural al țării, care poate impulsiona turismul și ar putea revitaliza activitatea economică în afara capitalei, inclusiv în regiunile rurale. Adițional, pentru a reduce riscurile sociale ale proceselor de urbanizare, Agenda pune accentul pe accesul la locuințe adecvate, sigure și accesibile și serviciile de bază pentru persoanele social-vulnerabile și familiile tinere.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 11  

 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

 

 

OBIECTIVUL 11: Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliențe şi durabile

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums

11.1.1 Proportion of urban population living in slums, informal settlements or inadequate housing

 

11.1 Până în 2030, accesul tuturor persoanelorsocial-vulnerabile și a familiilor tinere la locuințe și servicii de bazăadecvate, sigure și la prețuri accesibile

 

11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and older persons

11.2.1 Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and persons with disabilities

 

11.2 Până în 2030, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, accesibile și durabile pentru toți, îmbunătățirea siguranței rutiere, în special prin extinderea rețelelor de transport public

11.2.1.1 Ponderea localităților rurale ce dispun de rute regulate pe săptămînă care unesc localitatea cu centrul raional

 

 

 

 

11.2.1.2 Ponderea mijloacelor de transport public racordate la necesitățile persoanelor cu dizabilități

 

 

 

 

11.2.1.3 Ponderea semafoarelor racordate la necesitățile persoanelor cu deficiențe vizuale

 

 

 

 

11.2.1.4 Rata accidentelor rutiere la 100 mii populație

11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population growth rate

 

11.3 Susținerea dezvoltării durabile a regiunilor, asigurarea unui sistem urban policentric și asigurarea localităților cu documentație de urbanism.

11.3.1 Gradul de urbanizare

 

11.3.2 Proportion of cities with a direct participation structure of civil society in urban planning and management that operate regularly and democratically

 

 

11.3.2 Cadrul strategic național privind dezvoltarea unui sistem urban policentric

11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the world’s cultural and natural heritage

11.4.1 Total expenditure (public and private) per capita spent on the preservation, protection and conservation of all cultural and natural heritage, by type of heritage (cultural, natural, mixed and World Heritage Centre designation), level of government (national, regional and local/municipal), type of expenditure (operating expenditure/investment) and type of private funding (donations in kind, private non-profit sector and sponsorship)

 

11.4 Consolidarea și susținerea financiară a eforturilor de conservare și salvgardare a patrimoniului cultural și natural al Republicii Moldova.

11.4.1 Cheltuielile totale pe o persoană destinate pentru menținerea și protejarea patrimoniului cultural, pe tipuri de cheltuieli

11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths and the number of people affected and substantially decrease the direct economic losses relative to global gross domestic product caused by disasters, including water-related disasters, with a focus on protecting the poor and people in vulnerable situations

11.5.1 Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100 000 population

 

11.5 Până în 2030, reducerea pierderilor economice directe cauzate de dezastre

11.5.1 Numărul de persoane care au suferit în urma dezastrelor naturale la 100 000 persoane

 

11.5.2 Direct economic loss in relation to global GDP, damage to critical infrastructure and number of disruptions to basic services, attributed to disasters

 

 

11.5.2 Valoarea pierderilor economice în urma dezastrelor naturale raportate la PIB

11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management

11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly collected and with adequate final discharge out of total urban solid waste generated, by cities

 

11.6 Până în 2030, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe, inclusiv prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului și gestionării deșeurilor municipale și de alt tip

11.6.1.1 Ponderea populației urbane cu acces la servicii de colectare a deșeurilor menagere

 

 

 

 

11.6.1.2 Ponderea deșeurilor menagere reciclate

 

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g. PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)

 

 

11.6.2.1 Nivelul mediu de poluare în urbe (PM10),  µg/m3

 

 

 

 

11.6.2.2 Degajarea substanțelor dăunătoare în aer de către transportul auto raportate pe o persoană

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that is open space for public use for all, by sex, age and persons with disabilities

 

11.7 Până în 2030, asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure, incluzive și accesibile.

11.7.1 Suprafaţa spaţiilor şi plantaţiilor verzi în localităţilor urbane per o persoană (m.p/persoană)

 

11.7.2 Proportion of persons victim of physical or sexual harassment, by sex, age, disability status and place of occurrence, in the previous 12 months

 

 

11.7.2 Ponderea victimelor abuzului fizic sau sexual, în ultimele 12 luni, pe sexe

11.a Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning

11.a.1 Proportion of population living in cities that implement urban and regional development plans integrating population projections and resource needs, by size of city

 

11.a Stimularea conexiunilor pozitive de economice, sociale și de mediu între localitățile urbane, periurbane și rurale by fortificarea planificării la nivel național și regional

11.a.1 Ponderea populației ce locuiește în urbe, care dispun de planuri/strategii de dezvoltare cu integrarea proganizei populației și a resurselor necesare

11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion, resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, holistic disaster risk management at all levels

11.b.1 Number of countries that adopt and implement national disaster risk reduction strategies in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030

 

Nu s-a examinat

 

 

11.b.2 Proportion of local governments that adopt and implement local disaster risk reduction strategies in line with national disaster risk reduction strategies

 

 

 

11.c Support least developed countries, including through financial and technical assistance, in building sustainable and resilient buildings utilizing local materials

11.c.1 Proportion of financial support to the least developed countries that is allocated to the construction and retrofitting of sustainable, resilient and resource-efficient buildings utilizing local materials

 

Nu s-a examinat

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46685 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran