RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 30.09.2022
Prima /
Obiectivul 12: Consum și producție responsabile
Versiune tipar
 

sdg-ro-12.pngOBIECTIVUL 12: Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile

Activitatea Republicii Moldova în vederea realizării Obiectivului 12 ține de producerea unei schimbări spre o cale durabilă la nivel de politici, business și populație. Prin urmare, principiile de dezvoltare și achiziții durabile, precum și gestionarea eficientă a resurselor naționale, vor fi pe deplin încorporate în procesele naționale de elaborare a politicilor și regulamentelor. Industriile și afacerile vor fi încurajate să adopte o producere eficientă din punct de vedere al resurselor și să partajeze responsabilitatea pentru eliminarea deșeurilor și poluanților toxici. Între timp, populația trebuie să-și conștientizeze responsabilitatea cu privire la consumul de bunuri economice și resurse naturale și să reducă generarea deșeurilor și să majoreze reciclarea. Sinergia și participarea tuturor actorilor în acest lanț de producere-consum va salva și conserva resursele naturale și va reduce paguba ecologică cauzată de creșterea economică.

» Descarcă datele 2010-2015*

 

Rezultatele naționalizării indicatorilor ODD 12  

 

Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns

 

 

OBIECTIVUL 12: Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile

 

GLOBAL TARGETS 2019**

GLOBAL INDICATORS 2019**

 

ȚINTE NAȚIONALIZATE 2017*

INDICATORI NAȚIONALI 2017*

12.1 Implement the 10‑Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the development and capabilities of developing countries

12.1.1 Number of countries with sustainable consumption and production (SCP) national action plans or SCP mainstreamed as a priority or a target into national policies

 

12.1 Integrarea producției și consumului durabil în politicile naționale și implementarea acestora

 

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources

12.2.1 Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

 

Nu este relevantă

 

 

12.2.2 Domestic material consumption, domestic material consumption per capita, and domestic material consumption per GDP

 

12.2 Până în 2030, realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale

12.2.1 Valoarea resurselor naturale raportate la PIB, inclusiv pe o persoană

 

 

 

 

12.2.2 Valoarea consumului de resurse naturale raportate la PIB, inclusiv pe o persoană

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses

12.3.1 Global food loss index

 

12.3 Până în 2030, reducerea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-recoltare

 

12.4 By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment

12.4.1 Number of parties to international multilateral environmental agreements on hazardous waste, and other chemicals that meet their commitments and obligations in transmitting information as required by each relevant agreement

 

12.4 Crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor şi substanţelor chimice, care să contribuie la reducerea cu 30% a cantităţilor de deşeuri depozitate şi creşterea cu 20% aratei de reciclare până în anul 2023

12.4.1 Numărul de acorduri/angajamente internaționale semnate de RM privind substanțele chimice periculoase și deșeuri

 

12.4.2 Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste treated, by type of treatment

 

 

12.4.2.1.Volumul deșeurilor toxice formate per persoană, kg/persoana

 

 

 

 

12.4.2.2.Rata deșeurilor toxice tratate în total deșeuri toxice formate, %

12.5 By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled

 

12.5 Până în 2030, reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare, în special la nivel municipal

12.5.1.1 Volumul deșeurilor reciclate (utilizate), tone

 

 

 

 

12.5.1.2 Rata deșeurilor toxice reciclate (utilizate) în total deșeuri toxice formate, %

12.6 Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle

12.6.1 Number of companies publishing sustainability reports

 

12.6 Încurajarea companiilor, în special companiilor mari și transnaționale, să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare

12.6.1 Numărul companiilor care publică rapoarte privind consumul rational de resurse

12.7 Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities

12.7.1 Number of countries implementing sustainable public procurement policies and action plans

 

12.7 Promovarea practicilor durabile de achiziții publice, în conformitate cu politicile și prioritățile naționale

12.7.1 Acțiuni privind asigurarea de achiziții publice ecologice

12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education and (ii) education for sustainable development (including climate change education) are mainstreamed in (a) national education policies; (b) curricula; (c) teacher education; and (d) student assessment

 

12.8 Până în 2030, atât oamenii din mediul urban, cât și cei din mediul rural, trebuie să dețină informații relevante și să fie sensibilizați despre dezvoltarea durabilă și un stil de viață în armonie cu natura

12.8.1 Existența în curricula școlară a următoarelor module: i) dezvoltarea durabilă, ii) drepturile omului, iii) egalitate de gen, iv) educația sexuală

12.a Support developing countries to strengthen their scientific and technological capacity to move towards more sustainable patterns of consumption and production

12.a.1 Amount of support to developing countries on research and development for sustainable consumption and production and environmentally sound technologies

 

Nu s-a examinat

 

12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products

12.b.1 Number of sustainable tourism strategies or policies and implemented action plans with agreed monitoring and evaluation tools

 

Nu s-a examinat

 

12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption by removing market distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out those harmful subsidies, where they exist, to reflect their environmental impacts, taking fully into account the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on their development in a manner that protects the poor and the affected communities

12.c.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP (production and consumption) and as a proportion of total national expenditure on fossil fuels

 

Nu s-a examinat

 

Note:

* Țintele naționalizate, indicatorii naționalizați și datele statistice prezentate în această rubrică sunt preluate din Raportul „Naționalizarea indicatorilor pentru ODD”,  și Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova elaborate de către Expert-Grup în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și ONU Moldova în anul 2017 și prezintă situația la acel moment. În prezent are loc următoarea etapă de revizuire a indicatorilor, astfel unii indicatori pot fi revizuiți sau complementați ulterior. 

** Traducerea ultimei versiuni a țintelor și indicatorilor globali nu este disponibilă deocamdată în limba română. Traducerea oficială în limba rusă poate fi descărcată aici.

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  Raportare electronică  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  /  Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46694 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2022 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare | Protecția datelor cu caracter personal
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran