Investiţii în active imobilizate în anul 20221, 2

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor preliminare, în anul 2022 au fost realizate investiţii în active imobilizate, total, în valoare de 31,2 miliarde de lei sau cu 11,6% (în prețuri comparabile) mai puțin față de anul precedent.

În anul 2022, investițiile în imobilizări corporale au însumat 30,4 miliarde de lei (ceea ce constituie 97,3% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), având o descreștere de 12,0% față de anul precedent. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 829,9 milioane de lei sau cu 7,0% mai mult față de anul 2021.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în anul 2022

 

Realizări, mil. lei

În % faţă de:

anul 2021

total

Investiții în active imobilizate – total

31 185,9

88,4

100,0

Imobilizări necorporale

829,9

107,0

2,7

Imobilizări corporale

30 356,1

88,0

97,3

din care:

 

 

 

clădiri rezidențiale

3 936,7

86,7

12,6

clădiri nerezidențiale

4 899,8

86,3

15,7

construcții inginerești

7 108,8

78,6

22,8

mașini şi utilaje

9 210,9

95,4

29,5

mijloace de transport

3 341,0

92,9

10,7

alte imobilizări corporale

1 858,9

90,8

6,0

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2022, față de anul precedent, scăderi mai accentuate au fost înregistrate la volumele investițiilor în construcții inginerești (-21,4%), urmate de cele în clădiri nerezidențiale (-13,7%), clădiri rezidențiale (-13,3%), mijloace de transport (-7,1%) și mașini și utilaje (-4,6%).

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Date preliminare, elaborate pe cercul de unități economice (sectorul real) cu 5 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați cuprinse în cercetarea infraanuală. Datele finale privind investiţiile în active imobilizate în anul 2022, pe întregul cerc de entități, vor fi diseminate la data de 31.07.2023.

Informații relevante:

2021 2022/2021 cifre cladiri clădiri clădiri nerezidențiale clădiri rezidențiale construcții construcții inginerești date fon locativ investii moldova obiecte de construcții

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER