Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 20221,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2022 au fost realizate investiții în active imobilizate în valoare de 19,5 miliarde de lei sau cu 9,2% (în prețuri comparabile) mai puțin față de ianuarie-septembrie 2021.

În ianuarie-septembrie 2022, investițiile în imobilizări corporale au constituit 19,0 miliarde de lei (ceea ce constituie 97,5% din valoarea totală a investițiilor în active imobilizate), fiind în descreștere cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, investițiile în imobilizări necorporale au constituit 494,7 milioane de lei sau cu 2,5% mai mult față de ianuarie-septembrie 2021.

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate în ianuarie-septembrie 2022

 

Realizări, mil. lei

În % față de:

Informativ:
ianuarie-septembrie 2021
în % față de
ianuarie-septembrie 2020

ianuarie-septembrie 2021

total

Investiții în active imobilizate – total

19 536,3

90,8

100,0

116,6

Imobilizări necorporale

494,7

102,5

2,5

125,2

Imobilizări corporale

19 041,6

90,5

97,5

116,4

din care:

 

 

 

 

clădiri rezidențiale

2 857,7

88,1

14,6

105,0

clădiri nerezidențiale

2 840,4

96,1

14,5

97,3

construcții inginerești

4 016,8

75,4

20,6

124,0

mașini și utilaje

6 021,2

97,8

30,8

131,8

mijloace de transport

2 286,2

99,7

11,7

103,3

alte imobilizări corporale

1 019,3

95,3

5,2

150,6

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2022, față de aceeași perioadă a anului precedent, scăderi mai accentuate au fost înregistrate la volumele investițiilor în construcții inginerești (-24,6%), urmate de cele în clădiri rezidențiale (-11,9%), clădiri nerezidențiale (-3,9%), mașini și utilaje (-2,2%) și mijloace de transport (-0,3%).

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele se prezintă pe cercul de entități cu 5 și mai mulți salariați.
3 Indicatorii prezentați sunt provizorii și pot fi rectificați în perioadele următoare conform precizărilor parvenite de la entități.

Informații relevante:

2021 2022 2022/2021 active active imobilizate imobilizări corporale imobilizări necorporale investitii investiţii investiții investitii capital fix

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER