Lucrări de construcții executate în anul 20221, 2

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul IV 2022 volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 6,6% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului reparațiilor capitale cu 32,4%, volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 5,4%, volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) cu 27,9%. Totodată, în perioada analizată a crescut volumul lucrărilor de construcții noi cu 9,7% față de trimestrul IV 2021.

Datele figurii în format .xlsx

Pe obiecte de construcții, în trimestrul IV 2022 față de același trimestru al anului 2021 s-au înregistrat diminuări (în prețuri comparabile) a volumului lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale (-7,5%), clădirile nerezidențiale (-3,2%) și construcțiile inginerești (-7,2%).

Datele figurii în format .xlsx

Conform datelor preliminare, în anul 2022, volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 13,9% (în prețuri comparabile), ca urmare a descreșterii, pe elemente de structură, a volumului lucrărilor de construcții noi cu 11,9%, reparații capitale cu 33,4%, volumul altor lucrări de construcții (demolări, amenajarea terenurilor până la construcții etc.) cu 7,0%. În același timp, în anul de raport volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente a crescut cu 2,6% față de anul 2021.

Pe obiecte de construcții, în anul 2022 față de anul 2021 s-au înregistrat diminuări (în prețuri comparabile) a volumului lucrărilor de construcții executate la clădirile rezidențiale (-23,0%), clădirile nerezidențiale (-11,5%) și construcțiile inginerești (-10,2%).

Tabelul 1. Indicii volumului lucrărilor de construcții executate în anul 2022

 

Anul 2022 în % față de:

Informativ: anul 2021 în %
față de anul 2020

anul 2021

total

Total lucrări de construcții

86,1

100,0

99,7

din care:

 

 

 

Pe elemente de structură a lucrărilor

 

 

 

construcţii noi

88,1

52,5

110,7

reparaţii capitale

66,6

19,1

97,9

întreţinere şi reparaţii curente

102,6

25,9

81,5

alte lucrări

93,0

2,5

112,0

Pe obiecte de construcții

 

 

 

clădiri rezidențiale

77,0

24,2

112,6

clădiri nerezidențiale

88,5

26,6

96,8

construcții inginerești

89,8

46,7

94,4

alte lucrări

93,0

2,5

112,0

Datele tabelului în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt elaborate pe baza estimărilor preliminare, realizate pe cercul de entități cu genul principal de activitate „Construcții”, cuprinse în cercetarea infraanuală, unde întreprinderile cu 4-19 angajați sunt cercetate pe bază de sondaj, iar cele cu 20 angajați şi mai mult – exhaustiv. 

Datele finale privind volumul lucrărilor de construcții pe anul 2022, pe întregul cerc de entități, vor fi diseminate la data de 20.07.2023.

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția indicatorului „Lucrări de construcții” în unele state ale lumii:

Eurostat:

2022/2021 cifre construcții constructii locuinte date locuinte locuințe moldova statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER