Minimul de existență în anul 2016

Minimul de existență în anul 2016

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2016 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1799,2 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,8%. 
                                               
Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2013,5 lei sau cu 14,1% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe – 1764,8 lei şi cu 16,8% mai mult comparativ cu mediul rural – 1723,4 lei.

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă în anul 2016
(
medii lunare pe o persoană, lei)

 

Total

Oraşe mari

Oraşe mici

Sate

Semestrul I

1 813,7

1 972,1

1 758,4

1 767,7

 

 

 

 

 

Semestrul II

1 784,6

2 054,9

1 771,2

1 679,1

 

 

 

 

 

Media anuală

1 799,2

2 013,5

1 764,8

1 723,4

Mărimea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă este determinată de ponderea coşului alimentar, care variază nu doar în dependenţă de semestru, dar şi de criteriul de dezagregare în profil teritorial.

Figura 1. Ponderea coșului alimentar în cuantumul minimului de existență în anul 2016, %

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1914,7 lei şi în special bărbaţilor – 2076,9 lei. Cea mai mare valoare a minimului de existenţă a fost înregistrată în semestrul II pentru bărbaţi în vârstă aptă de muncă din oraşele mari – 2364,5 lei (vezi anexa, tabelul 1).

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1703,8 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 678,7 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1930,0 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru copii din oraşele mari este cu 17,7% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vârstă de 1-6 ani această diferenţă constituie 20,9%. În cazul copiilor cel mai mare decalaj în valoarea minimului de existenţă se atestă în semestrul II pentru copiii din oraşe mari şi sate – 23,5%, iar pentru copiii în vârstă de 1-6 ani această diferenţă este de 27,9%.

Figura 2. Valoarea minimului de existenţă în anul 2016

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2016 au constituit în medie pe o persoană 2060,2 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 14,5%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 5084,0 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 2,7 ori.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2014-2016

 

2014

2015

2016

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei1

1 767,5

1 956,6

2 060,2

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, %

108,6

112,8

114,5

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei 

4 172,0

4610,9

5 084,0

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă

2,4 ori

2,5 ori

2,7 ori

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații și comunicații – de 5,8 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din activități de recreere și de agreement – de 1,6 ori (vezi anexa, tabelul 2).

Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1494,8 lei şi reprezintă 83,1% din valoarea medie pentru total populaţie. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2017 a constituit 1275,2 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 85,3%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vârstă co-raportul respectiv este de 87%.

Tabelul 3. Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în 2013-2016

 

2014

2015

2016

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite2, lei

1 087,6

1 165,2

1 275,2

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

80,9

81,1

85,3

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vârstă3, lei

1 114,7

1 191,8

1 301,1

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vârstă şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

83,0

82,9

87,0

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani pentru persoanele asigurate4, lei

1 097,0

1 157,0

1 234,3

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani pentru persoanele asigurate şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani, %

82,7

81,6

84,1

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 1,5 ani pentru persoanele neasigurate, lei

400,0

440,0

540,0

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 1,5 ani pentru persoanele neasigurate şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani, %

30,1

31,0

36,8

În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 3 ani constituie în medie 1234,3 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vârstă de 1-6 ani în proporţie de 84,1%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (540 lei) asigură doar 36,8% din necesarul minim pentru copiii în vârstă de 1-6 ani.

Note:

1 Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
2 Mărimea medie a pensiei lunare stabilită la 1 ianuarie 2017. 
3 Mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vârstă stabilită la 1 ianuarie 2017. 
4 Indemnizația lunară pentru îngrijirea copiilor pentru persoanele asigurate stabilită la 1 ianuarie 2017.

 

Persoană de contact:
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER