Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 20221,2,3

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022, numărul născuților-vii3 a fost de 27,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4 mii copii (sau cu 8,1%) față de anul 2021. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 107 băieți la 100 fete (Tabelul 1 din Anexă).

Conform statutului juridic, în anul 2022, ponderea copiilor născuți în cadrul căsătoriei a fost de 81,6% (sau 22,0 mii copii), iar fiecare al 5-lea copil s-a născut în afara căsătoriei (4,9 mii persoane sau 18,3%).

Pe medii de reședință, numărul născuților-vii în anul de referință în mediul urban a fost mai mic cu 4,6 mii copii (sau cu 29,4%) față de cel rural. Astfel, în localitățile urbane s-au născut 11,2 mii copii (sau 41,4% din total născuți-vii) în comparație cu mediul rural – 15,8 mii născuți-vii (constituind 58,6% din total născuți-vii). Totodată, ponderea născuților-vii de rangul I din total născuți-vii în mediul rural a constituit 30,3% cu 0,7 p.p mai mare decât cea din mediul urban – 29,6% (Figura 1). De asemenea, în orașe se observă o proporție mai mică a familiilor cu patru și mai mulți copii, majoritatea copiilor născuți în aceste familii revenind mamelor din mediul rural. Astfel, din totalul celor 2,5 mii născuți-vii de rangul IV și peste, 75,7% s-au născut în mediul rural (Tabelul 2 din Anexă).

Descarcă datele în format .xlsx

Repartizarea născuților-vii în funcție de vârsta mamei accentuează concentrarea acestora în intervalul de vârstă 25 ani până la vârsta de 34 ani (cu 55,7% din total născuți-vii). Cel mai mare număr al născuților-vii în mediul urban se înregistrează la mamele cu vârste cuprinse între 25-34 ani (6,9 mii copii născuți-vii sau 61,9% din totalul de născuți-vii în mediu urban), iar în cel rural - între 20-29 ani (8,6 mii copii sau 54,2% din totalul de născuți-vii la sate) (Figura 2).

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderea născuților-vii de la mamele cu vârstă sub 20 de ani s-a micșorat față de anul precedent cu 0,4 p.p., constituind 5,6% din numărul total al acestora. Rata nașterilor timpurii la vârsta de 15-19 ani, în anul 2022, a constituit 22,9 născuți-vii la 1 000 femei de vârsta respectivă4 (indicator ODD 3.7.2 ) fiind în scădere cu circa 3,7 p.p. comparativ cu 2021 (26,6 născuți-vii la 1 000 femei).

În anul 2022, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de 25,3 ani (în anul 2021 25,1 ani). În funcție de mediul de reședință, mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără (23,9 ani), decât mamele din mediul urban (27,3 ani) (Tabelul 3 din Anexă).

În profil teritorial, vârsta medie a mamei la prima naștere a înregistrat diferențe semnificative. Astfel, mamele care au născut la o vârstă mai tânără sunt cele din regiunea de Centru și Nord (24,2 ani), iar la nivel de raioane în Telenești, Canemir, Drochia și Șoldănești vârsta medie la prima naștere a înregistrat cea mai mică valoarea de la 22,9 - 23,2 ani. Mamele care au născut la o vârstă mai mare sunt cele din municipiul Chișinău (28,3 ani). În mun. Bălți, UTA Găgăuzia și raioane Basarabeasca și Nisporeni, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de asemenea mai mare față de valoarea medie a indicatorului pe țară. (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Anexe:

Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Rangul născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut în raport cu numărul total de născuți la o femeie.
3 Datele privind numărul născuților-vii în anul 2022 reprezintă un număr provizoriu. Sursa datelor cu referință la născuții-vii o constituie Agenția Servicii Publice, responsabilă de înregistrarea actelor de stare civilă. Aceste date se referă la data evenimentului și includ informația din actele de stare civilă ordinare și transcrise, care satisfac următoarele condiții: naşterile au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova, au fost înregistrate timp de un an de la nașterea copilului şi mama are viza de reşedinţă pe teritoriul țării (cu excepția mamelor cu viza de reședință în partea stângă a Nistrului și mun. Bender). Transcrierea actelor de stare civilă - recunoaștereа în Republica Moldova a valabilității actelor de stare civilă eliberate de către organele competente ale țărilor străine.
4 Indicatorii relativi pentru anul 2022 sunt raportați la numărul mediu al populației cu reședință obișnuită conform datelor provizorii. Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

Informații relevante:

Obiectivul 3: Sănătate și stare de bineObiectivele de Dezvoltare Durabilă
2022 2022/2021 băieți copii copiilor născuți-vii copii născuți fete mame tinere mediul mediul rural mediul urban numărul copiilor ponderea copiilor născuți vârsta mamei

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER